OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

04.01.2017


 

 
 Milas Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısını 6 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirecek.
Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün salonunda saat 14,30 ‘da Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında toplanacak mecliste 20 ana madde görüşülecek. 
 
 
2017 OCAK  AYI MECLİS GÜNDEMİ
1- Açılış ve yoklama
 
2- Belediye Gelirlerinin Kamuya Tahsisinin görüşülmesi,
(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
3- Meclis Tatil Ayının görüşülmesi,
 
4- Belediye Zabıta Personelinin 2017 yılı fazla mesai ücretlerinin görüşülmesi,
 
5- 5393 sayılı Yasanın 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye  seçilmesinin görüşülmesi,
( Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
6- Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 4 Bölüm (Yardım Komisyonu oluşumu) 10 ncu maddesi gereği “Sosyal Yardım Komisyonu Belediye Başkanı ya da görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı Başkanlığında bir Başkan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ile bir Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve Belediye Meclisi tarafından seçilecek olan Meclis Üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşması gerektiğinden Sosyal Yardım Komisyonunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 2 meclis Üyesinin seçilmesi talebinin” görüşülmesi,
 
(Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
 
7- 5393 sayılı Yasanın 49 ncu maddesinin 7 nci fıkrası gereğince  Belediye Başkan Yardımcılarına verilecek ödeneğin belirlenmesinin  görüşülmesi
 
(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
 
8- Belediyemizin ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin uygulanacağı ücretlerde ikilem olmaması ve AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesi de Belediyemizi de bağlaması sebebi ile Belediyemiz sınırları içerisinde alınacak olan yol bozma ücretinin görüşülmesi.
 
(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
 
9- Belediyemiz ile Güllük Liman Başkanlığının 2017 Temmuz Ayında düzenleyeceği Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama etkinlikleri ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması” talebinin görüşülmesi,
 
(Özel Kalem Müdürlüğü)
 
10- Belediyemizce 2017 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan Bafa Kızlar Bayramı etkinlikleri ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm giderlerin Belediyemiz Bütçesinden karşılanma” talebinin görüşülmesi,
(Özel Kalem Müdürlüğü)
 
 
11- Belediyemizce 8 ncisi düzenlenecek olan 8 nci Nebi USLU Tiyatro Şenliklerinin tüm giderleri ile yarışmada dereceye girip ödül almaya hak kazanan yarışmacılara şartname gereğince verilecek olan ödül ve tüm (konaklama, yiyecek, yol vb) giderlerin karşılanması” talebinin görüşülmesi,
(Özel Kalem Müdürlüğü)
 
12- Özel Kalem Müdürlüğünün 22/12/2015 tarih ve 421 sayılı yazısında “Belediyemizce 7       ncısı düzenlenecek olan 7 ncı Uluslar arası Turhan SELÇUK Karikatür Yarışmasının tüm giderleri ile yarışmada dereceye girip ödül almaya hak kazanan yarışmacılara şartname gereği verilecek olan ödül ve tüm (konaklama,yemek,yol vb.)  giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması” talebinin görüşülmesi,
(Özel Kalem Müdürlüğü)
 
13- Bu yıl 12 ncisi düzenlenecek olan Melih Cevdet Anday Şiir Günleri ve Kültür Şenliği etkinlikleri kapsamındaki anma etkinliğinin yarışma şeklinde yapılıp yapılmayacağının, yarışma şeklinde yapılması halinde ödül almaya hak kazanan kişiye verilecek ödül miktarının belirlenmesine, seçici kurul üyelerin ve gelen misafirlerin konaklama, ulaşım, yemek, plaket ve etkinlikle ilgili ortaya çıkabilecek diğer giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, etkinliğin hangi tarihler arasında yapılacağı, hangi kurum ve kişilerle iş birliği içerisinde olunacağı ile yarışma şartlarının nasıl olacağı konusunun belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi “ talebinin görüşülmesi,
 
(Özel Kalem Müdürlüğü)
 
 
14- Milas Taziye Evi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneğinin; İlçemiz Burgaz Mahallesi Boğazkent Sitesi ve Boğazkent civarında bulunan 787 ada 1, 788 ada 1 parseller ve 701,702 ve 703 ada civarında bulunan yeşil alana taziye evi yapılması için tahsis talebinin görüşülmesi
 
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
 
15- Belediyemiz mülkiyetinde olan 2981 sayılı yasa kapsamında bulunan hisseli veya şuulu durumda bulunan taşınmazlarımızın 2017 yılı içerisinde satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
16- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık Ve Sosyal Hizm. Daire Başkanlığı’nın yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Söğütçük Mahallesi 102 ada 1 parselde bulunan ve niteliği zeytinlik olan taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılması talebinin görüşülmesi.
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
17- Ali Yaşar SARIÇAY’ın dilekçesi ile ikamet ettiği taşınmazın bahçesinde fosseptik çukuru için boş alan bulunmaması nedeniyle  fosseptik çukuru için taşınmazının kenarında bulunan Belediyemize ait olan İlçemiz Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi 156 ada 1 parseldeki taşınmazın bir kısmını satın alma talebinin görüşülmesi.
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
18- Mülkiyeti Belediyemize ait Kaymakkavağı mevkii 221 ada 1 parselde mesire alanı, İsmetpaşa Mahallesi Cumartesi pazarındaki kahvehane, Cumhuriyet M. Muhtarlık binası yanındaki parkdaki büfenin durumlarının görüşülmesi.
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
19- Adar GEÇİTLİ’nin dilekçesi ile işletme olduğu İlçemiz Ören Mahallesi toplu konut caddesi No:8/D adresinde işyerine içkili lokanta ruhsatı verilmesi talebi ile ilgili konunun görüşülmesi.
(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü)
 
20- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,
 
a) Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09/09/2016 tarih 5301 sayılı yazısında; Beçin Kalesi Ören yerine ulaşımı sağlayan yolun dar ve tek yön olması nedeniyle Kale İçi Ören yerine ulaşımda sıkıntı çekildiği, ulaşımı sağlayan yolun  760-762 ve 763 nolu parsellerin içinden geçtiği, parsellerin mülkiyetinin özel şahıslara ait olduğundan bu parsellerde yolu genişletecek şekilde kamulaştırma yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun  görüşülmesi,
 
b) Tülin Mermer FERAH’ın, İlçemiz Kemikler Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 141 ada 3 parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazı satın alam talebi ile ilgili hazırlanan İmar komisyon raporunun görüşülmesi;
 
c) Dursun AKARCA’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çukur Mahallesinde bulunan 116 ada 3 parseli satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi;
 
d) Mehmet TUNCA’nın; İlçemiz Hacıilyas Mahallesi ÖD2 pafta 372 ada 44 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki 11,78 m2 lik alanlı yolun terk edilmesine karşılık bedelinin tarafına ödenmesi ile ilgili talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi;
 
e) Zeynep DÜZ’ün; İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 123 Ada 18 nolu parselde bulunan ruhsatlı inşaatına beton pompasının girememesi nedeniyle 123 ada 16 ve 17 parsellerin imar planına göre yola terk işlemlerinin yapılarak yolun genişletilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;
 
f) Rüyam Kartepe Site Yönetiminin; İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesinde site içindeki yeşil alan üzerinde bulunan kamelyayı hiçbir karşılık beklemeden Belediyemize devir etme talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;
 
g) Gürsoy DOĞAN’ın dilekçesiyle; İlçemizde bulunan yeni açılacak olan herhangi bir cadde veya parka Neşet ERTAŞ ismi verilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,