2017 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

07.01.2017


 Ocak 2017 Belediye Meclisi toplandı

 
Meclis’te alınan karar gereğince, kırsal mahallelerdeki vatandaşların kullanabileceği 8 ayrı Tip İmar Projeleri onaylandı. Vatandaş, sadece Jeolojik Etüdü yaptırıp, hazır Tip Projelerden birini uygulayabilecek. Projeler için Belediyeye bedel ödenmeyecek ...
 
 
Milas Belediye Meclisi’nin 2017 yılının ilk meclisi, dün Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda, saat 14:30’da toplandı. Bir mazeretli, bir de raporlu meclis üyesi dışında tüm üyelerin katıldığı Meclis toplantısında 20 asıl, 12 ek gündem maddesi görüşüldü.
 
Belediye Başkanı Muhammet Tokat, toplantı başlarken, yeni yılın meclis üyeleri ve tüm Milaslılar için daha güzel ve hayırlı bir yıl olmasını temenni etti ve yeni yıla girerken İstanbul’da ve önceki gün de İzmir’deki terör saldırılarını da şahsı ve meclis adına lanetlediğini belirterek, bu saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diledi.
Başkan Tokat, ayrıca, raporlu meclis üyesi Tevfik Kırçın’ın geçirdiği başarılı bir operasyon sonrası, evine döndüğünü belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
 
Gündemin ilk maddesi, her yıl olduğu gibi, Belediye Gelirlerinin Kamuya Tahsisi ile ilgili karar alınarak başlandı. Meclis, bu yıl, Büyükşehir Meclisi de tatil yapmadığı için, tatil ayı belirlememe kararı aldı.
3. madde, Belediye Zabıta Personeli’nin 2017 yılı fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgiliydi. Meclis, Başkan Tokat’ın önerisi ile, bakanlığın belirlediği rakamın üst limiti olan 453 TL olarak belirlenmesini kabul etti.
Bir diğer gündem maddesi, 5393 sayılı yasaya göre, bir önceki yılın denetimini yapacak yeni Denetim Komisyonuu’nun gizli oyla seçimi idi. Parti gruplarının önerdiği isimler oylandı ve Kabul edildi. Buna göre 2017 Denetim Komisyonu Meclis üyeleri Ece Gülen, Melih Arslangiray, Ahmet Kılbey, Ejder Üstek ve Zeliha Arpazlı’dan oluştu.
Altıncı madde, Belediye Sosyal Yardım Komisyonunda yer alacak iki meclis üyesinin belirlenmesi ile ilgiliydi ve CHP grubunun önerisiyle, meclis üyeleri Halil Kocabaşoğlu ve Abdullah Ülgen, bu komisyona üye seçildiler.
Yedinci madde, iki Belediye Başkan Yardımcısına verilecek ödenekle ilgiliydi ve bu da, bakanlığın belirlediği rakamların üst limiti olarak, brüt 7500 TL olarak belirlendi.
Sekizinci madde, yol bozma ücretlerinin belirlenmesi idi. Riyasetin önerisiyle, Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı rakamlarla eşgüdüm içinde olunması ve bu nedenle AYKOME’nin belirlediği aynı rakamların kabul edilmesi kararlaştırıldı.
 
Bir diğer gündem maddesi, yıl içinde geleneksel olarak yapılan Güllük Kabotaj Bayramı, Bafa Kızlar Bayramı, 8. Nebi Uslu Tiyatro Şenlikleri, 7. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması, Ören Melih Cevdet Anday Şiir Günleri gibi etkinliklerin giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasıyla ilgiliydi.
Bu madde üzerinde söz alan AKP Meclis Grup Başkanı Levent Akyer, belediyenin içinde bulunduğu mali zorlukların ortada olduğu, temizlik işçilerinin ücretleri bile ödenemezken bu etkinliklerin yapılması için gerekli harcamanın belediye bütçesinden karşılanmasına karşı oldukları ve bu maddelerin gündemden çıkarılmasını talep ettikleri bir itiraz metni okudu. Bunun üzerine söz alan bazı meclis üyeleri, gelenekselleşmiş bu etkinliklerin yapılmamasının doğru olmayacağını belirten konuşmalar yaptılar. Yine konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Muhammet Tokat da, zaten kendisinin bu konularla ilgili meclisin sonunda bazı şeyler söylemek istediğini, ancak şimdi gündeme geldiği için şimdi söyleyeceğini belirterek, kendilerinin de, özellikle eğlence amaçlı büyük organizasyonları yapmadıklarını, ancak yıllardan bu yana süregelen sosyal-kültürel amaçlı etkinliklerin yapılmasından bu nedenle vazgeçilmesinin doğru olmadığını belirtti.
 
Başkan Tokat, ikinci olarak, ücretleri ödenmediği için iş bırakma yapan temizlik işçileri konusuyla ilgili olarak da, olayın olduğu gün, durum kendisine iletildiğinde daire amirleri ve Başkan Yardımcılarını konuyla ilgili olarak görevlendirdiğini, ancak işçilerin illa ‘Başkan’la görüşmek istiyoruz’ demesi üzerine gittiğini ve “önce sizi dinlemek istiyorum” dediğini belirtti. Ancak 5-6 dakika kadar beklemesine karşın kimsenin konuşmadığını belirterek, “Bunun üzerine, Büyükşehir yasası sonrası belediye bütçesinin durumu, gelirlerin azalması vb. üzerine, pekçok kez, pekçok ortamda defalarca anlattığım mali sıkıntılarımızı tekrar anlattım. Bu darboğazın, emlak vergilerinden muafiyetin kalkacağı 2019 yılına kadar süreceğini, ama hizmetlerin de durmayacağı için, kendilerine kalan tek yolla, borçlanma veya arsa satışı yolu ile bunların karşılanacağını, bu nedenle 2019’a kadar benzer sıkıntıların yine yaşanabileceğini, bunları öngörerek davranmaları gerektiğini, bu şartlara dayanamayacak olanların başka arayışlar içine girebileceğini vb. anlattım” dedi.
Başkan Tokat, her ay 3 milyon TL personel gideri olduğunu, İller Bankası’ndan geçen ay gelen paranın 1 milyon 850 bin TL. olduğunu, personel giderlerini ödemek için bir bu kadar daha para bulmak gerektiğini, diğer masrafların bunun dışında olduğunu, buna karşın, olayın olduğu gün temizlik işçilerinin içeride iki maaşı bulunduğunu, zaten bir gün sonra birinin gelen pos paralarıyla ödendiğini, bu sıkıntıyı hep yaşamalarına karşın, en önemli işte oldukları için öncelikle temizlik işçilerinin maaşlarını ödemeye özen gösterdiklerini de anlattı.
 
Başkan Tokat, bu nedenle, AKP grubunun yazılı olarak da verdiği önergesini ve Kültürel ve Sanatsal etkinliklerin yapılması için masrafların belediye bütçesinden karşılanması maddesinin ayrı ayrı oylanması gerektiğini belirtti ve oylama yapıldı.
AKP grubunun önerisi oy çokluğu ile reddedilirken, riyasetin bu etkinliklerin yapılması ile ilgili önerisi oyçokluğuyla kabul edildi.
Bir başka madde, Kaymakkavağı Mesire Alanı, Eski Cumartesi Pazaryeri’ndeki kahvehane ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık binası yanındaki büfenin işletilmesinin daha önce Labranda İşletme ve İştirakler Müdürlüğü eliyle yapıldığını, ancak bu yöntemden yeterli gelir sağlanamadığının görüldüğünü belirterek, bunların yeniden belediyeye alınarak, açık ihale usulü ile kiraya verilmesi gerektiğinden, bu yönde karar alınması gerektiği yönündeki Başkan Tokat’ın açıklamaları sonrasında, oybirliğiyle tekrar Belediye bünyesine alındı.
Daha sonra imarla ilgili pek çok başka konu görüşüldü ve karara bağlandı, ya da ilgili komisyonlara havale edildi.
 
Tip Projeler kabul edildi
Belki de günün en önemli gündem maddelerinden biri, geçtiğimiz yıl dördüncü ayda meclis gündemine gelen, ancak İmar Komisyonu’nca, görüş alınması için bakanlığa bazı konuların sorulduğu, İmar Planı Olmayan kırsal kesimde yaşayan vatandaşların, 2019’a kadarki dönemde mahallelerinde (köylerinde) yapacakları inşaatlarla ilgili olarak, belediyenin hazırlayacağı Tip Projeler konusu ile ilgiliydi. İmar Komisyonunun, gelen cevaplara göre hazırladığı öneri, mecliste kabul edildi. Buna göre, belediye 50 ila 200 m2 arasında 8 ayrı tip proje hazırladı. Belediyenin mimar ve mühendislerince hazırlanan ve Teknik Uygulama Sorumluluğu da belediye mühendislerince yapılacak bu projeleri uygulamak isteyen vatandaşlar, projeler için belediyeye herhangi bir ücret ödemeyecekler. Ancak jeolojik etüdlerini kendileri yaptıracaklar. Sonra, eğer gerekli şartları yerine getiriyorlarsa, bu projelerden birini belediyeden alarak, inşaatlarını yapabilecek, yaptırabilecekler. Bundan faydalanmak isteyen vatandaşların Mart 2014 tarihi öncesinden başlayarak, inşaat yapmak istedikleri yerde ikamet ediyor olmaları gerekiyor. Bu madde de oybirliği ile kabul edildi ve Meclis kararları onandıktan hemen sonra uygulama başlayacak.