ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

02.02.2017


2017 ŞUBAT  AYI MECLİS GÜNDEMİ
1. Açılış ve yoklama
 
2. İlçemize doğalgaz yatırımının gelmesi için ve doğalgaz bağlanmak üzere BOTAŞ Genel Müdürlüğüne ve İlgili kurumlara gerekli müracaatların yapılabilmesi, protokol ve sözlemleri imzalayabilmesi için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi  hususunun görüşülmesi.
(Fen İşleri Müdürlüğü)
 
3. Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 2017/30 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ERA Reklam Hizm.Tic. A.Ş. ile Mülga Güllük Belediyesi arasında akdedilen yer tahsis sözleşmesi 07/11/2016 tarihinden sona ermiş olup, 9 adet kapalı otobüs durağı, 9 adet raket ve 10 adet billboard Belediyemize devredildiğinden, 9 adet kapalı otobüs durağı, 9 adet raket ve 10 adet billboardın günlük, haftalık, aylık, 6 aylık ve yıllık olarak yer tahsis ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
4. Mazlum SAK’ın dilekçesi ile hissedarı olduğu İlçemiz Güllük Mahallesi 1 pafta 445 parselde kayıtlı 0089,00 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazın büyük bir bölümünün yolda kaldığını belirterek taşınmazın kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
5. Mehmet Önal KARADEVECİ’nin dilekçesi ile maliki olduğu İlçemiz Hacıabdi Mahallesi tapunun 855 ada 9 – 29 – 39 nolu parselde kayıtlı taşınmazdan geçen 7 metrelik yolun kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
6. Eyüp AKGÜN’nün dilekçesi ile maliki olduğu İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 806 ada 91 nolu (eski 260 ada – 91 parsel) parselde bulunan 384,14 m2’lik taşınmazdan imar yolu geçtiği gerekçesiyle taşınmazdan geçen imar yolunun kamulaştırılması veya Belediyeye ait başka bir taşınmazla takas yapılması talebinin görüşülmesi.
 (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
7. İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 559 ada 7 parselde kayıtlı Milas Belediyesine ait 164,08 m2 miktarlı kargir ev ve avlusu vasıflı taşınmaz ve 557 ada 14 nolu parselde kayıtlı Gülsüm ANLAR’a ait 153,09 m2 miktarlı kargir ev ve avlusu vasıflı taşınmaz ve 557 ada 5 nolu parselde kayıtlı İzzet SARICA’ya ait 155,95 m2 miktarlı kargir ev ve avlusu vasıflı taşınmaz ve 557 ada 4 nolu parselde kayıtlı İlhami SARICA’ya ait 237,93 m2 miktarlı kargir ev ve avlusu vasıflı taşınmaz parsellerde bulunan yerler 3914 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereğince “arsa ve arazi düzenlemesi” yapılarak trampa işlemleri hususunun görüşülmesi.
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
 
8. 6360 sayılı kanun gereği; köy tüzel kişiliği sona eren ve Belediyemize intikal eden 503 adet taşınmazların ve İlçe Merkez mahallerine ait 179 adet taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği satışlarının yapılabilmesinin değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
 
9. Belediye Meclisi’nin 06.01.2017 tarih ve 2017/19 sayılı kararı ile İçkili Yerler Komisyonuna havale edilen; Adar GEÇİTLİ’ye ait İlçemiz Ören Mahallesi toplu konut caddesi No:8/D adresindeki işyerine içkili lokanta ruhsatı ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü)
 
10. Belediye Meclisi’nin 06.10.2016 tarih ve 2016/250 sayılı kararı ile İçkili Yerler Komisyonuna havale edilen; Recep TABAN’ın İlçemiz Hayıtlı Mahallesi 1026 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine inşai faaliyet içermeyen hazır konteynır üzerinde içki satışı ve içki içilen alan olarak hizmet vermek istediğini İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı almak istediği ve adı geçen adresin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
 
(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü)
 
11. Şevket OLUKBAŞ’ın dilekçesi ile İlçemiz Kırcağız Mahallesinde yapımı tamamlanan park alanına kardeşi  olan “şehit J. Er Tunay OLUKBAŞ” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
(Park ve Bahçeler Müdürlüğü) 
 
12. Dr. Mehmet Umur AKARCA’nın dilekçesi ile İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi yolunda bulunan sokağın isminin Asin Sokak yerine “Akarca Çiftliği Sokak” olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
 
13. Ayhan DEMİRÇİVİ’nin dilekçesi ile İlçemiz Ahmetçavuş – Hayıtlı Mahallesi, Menteşe Mahallesi yolunda bulunan sokaklara “Vakıflar Sokak ve Teyyare Meydanı Sokak” isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
 
 
 
14. İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,
 
 
a-) Milas Taziye Evi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneğinin; İlçemiz Burgaz Mahallesi Boğazkent Sitesi ve Boğazkent civarında bulunan 787 ada 1, 788 ada 1 parseller ve 701,702 ve 703 ada civarında bulunan yeşil alana taziye evi yapılması için tahsis talebinin görüşülmesi.
b-) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık Ve Sosyal Hizm. Daire Başkanlığı’nın yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Söğütçük Mahallesi 102 ada 1 parselde bulunan ve niteliği zeytinlik olan taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmasını talebinin görüşülmesi.
c-) Ali Yaşar SARIÇAY’ın dilekçesi ile ikamet ettiği taşınmazın bahçesinde fosseptik çukuru için boş alan bulunmaması nedeniyle  fosseptik çukuru için taşınmazının kenarında bulunan Belediyemize ait olan İlçemiz Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi 156 ada 1 parseldeki taşınmazın bir kısmını satın alma talebinin görüşülmesi.
d-) Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının yazısı ile belirtilen Milas İlçesi Karacahisar Mahallesi sınırlarında kadastral yolda içme suyu sondaj kuyusu açılması planlandığından, söz konusu işlemler ile ilgili gerekli izinlerin verilmesi hususunun görüşülmesi.
e-) Özcan AVCILAR’ın dilekçesi ile talebi üzerine hazırlattırılan Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde yer alan 260 ada 192 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlarla ilgili öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
f-) Berin OĞULTÜRK dilekçesi ile talebi üzerine hazırlattırılan Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde yer alan, 432 ada 42 ve 43 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlarla ilgili öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
g-) Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazısı ile belirtilen Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde yer alan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan, 957 ada 1 parseli de kapsayan park ve otopark alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile artan park alanına karşılık 966 ada 2 parselinde “ayrık nizam 2 kat konut alanı” amaçlı Belediyemiz Meclisince 05/02/2016 tarih 310 sayılı kararı ile onaylanmış olan PİN:UİP: 8387,13 nolu plan değişikliğinin tekrardan görüşülmesi.
h-) Plan Müellifi Ali Özden GÜRBÜZÜN; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi tapunun 162 ada 2 parselinde kayıtlı taşınmaz ile ilgili  hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar plan Değişikliği talebinin görüşülmesi;
ı-) MYC İnş.Tah.Hizm.Tur.San.A.Ş.’nin; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkiinde Kain ve tapunun 3095-3011-3012-3013 ve 5838 parsel numaralı taşınmazlar içerisinde Park Alanı mevcut olup, Park Alanı içersine Trafo Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi;