NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

03.04.2017


 Milas Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısını 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirecek.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda saat 10:00’da başlayacak meclis toplantısında 17 ana gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.
 
2017 NİSAN  AYI MECLİS GÜNDEMİ
1- Açılış ve yoklama
 
2- 5393 sayılı Yasanın 33/a maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapacak olan Encümen Üyeliği seçiminin yapılması,
(Yazı İşleri  Müdürlüğü)
 
3- 5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan  Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği seçimim yapılması,
(Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
4- 5393 Sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan İmar Komisyonu Üyeliği seçiminin yapılması,
 (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
5- 5393 sayılı Yasanın 18/d maddesi  gereğince Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 8.000.000,00 TL kredi kullanılması talebinin  görüşülmesi
(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
6- 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)
 
7- 2016 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak Meclise bilgi verilmesinin görüşülmesi,
 
(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
 
 
 
8- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Milas-Bodrum  Şosesi Z-D pafta  269 ada 141 parselin kamulaştırılması talebinin görüşülmesi;
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
9- İlçemiz Menteş Mahallesi Kıyılama Mevkii 342 ve 343 parseller arasındaki 11 hanenin ulaşım yolu olarak görülen yolun kapatılması nedeniyle açılması talebinin görüşülmesi;
 
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
10- Muğla Kadastro Müdürlüğünün; İlçemiz Çallı Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak çalışmalarda görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin seçilmesi talebinin görüşülmesi;
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
11- İbrahim YANAR’ın;  İlçemiz İçme Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 136 ada 40 parselde kayıtlı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi;
 
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
12- İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi Zindaf-Çanacık Mevkii 394 Ada 751 parselde kayıtlı Su Villaları Sitesinin günü birlik alan önünde kalan kamuya terk edilen Belediyemize ait yeşil alanda düzenlenecek peyzaj projesi doğrultusunda uygulama yapma talebinin görüşülmesi,
 
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
13- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Turizm Gençlik Ve Spor Dairesi Başkanlığının; İlçemiz Kısırlar Mahallesi Köyiçi Mevkii 151 ada 13 parsele (10.535,16 m2) halı saha ve soyunma odaları yapılması çalışması başlayacağından ilgili parselin bedelsiz devir talebinin görüşülmesi; 
 
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
14- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Turizm Gençlik Ve Spor Dairesi Başkanlığının; İlçemiz Pınarcık Mahallesi Köyiçi Mevkii 130 ada 7 parsele (12.840,94 m2) toprak saha  ve soyunma odaları yapılması çalışması başlayacağından ilgili parselin bedelsiz devir talebinin görüşülmesi; 
 
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
15- Ali Faik SÜNNETÇİOĞLU’nun; İlçemzi haytlı Mahallesi 250 Ada 6 parselin park alanında kalmasından ve hiçbir kullanma imkanlarının olmadığından arsanın kamulaştırılması talebinin görüşülmesi;
(Emlak Ve istimlak Müdürlüğü)
16- 2017 Yılı Asansör   Periyodik Kontrol Ücretinin belirlenmesi ile ilgili talebin görüşülmesi, 
 
(İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)
 
 
 
 
 
17- İmar Komisyonu ve Büfe Yer Tespit Komisyon Raporlarının görüşülmesi;
 
a- İlçemiz Gümüşlük Mahallesi 400 Ada 21 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili, sokak girişinin  dar olması sebebiyle olası yangın, doğal afet yada acil durumlarda araç giriş çıkışının güç olacağından Gümüşlük Caddesine çıkan yerdeki dar alanın (14,82m2) kamulaştırılması talebi ile ilgili hazırlana İmar Komisyon Raporunun  görüşülmesi
b- İlçemiz Hasanlar Mahallesinde 114 ada 11 parselde kayıtlı 994,68m2 lik taşınmaz üzerinde bulunan eski okul binasının, 6360 Sayılı Yasa kapsamında tahsislerin geçerliliğini yitirmesi nedeniyle okul alanı olarak kullanılan yerin Milli Eğitim Bakanlığına devrinin yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
c- İlçemiz Firuzpaşa Mahallesi 127 Ada 34 parsel sahibinin taşınmazının (41,58 m2) İmar yolunda kaldığı bahsiyle kamulaştırılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi,
d- Şevket OLUKBAŞ’ın dilekçesi ile İlçemiz Kırcağız Mahallesinde yapımı tamamlanan park alanına kardeşi  olan “ Şehit J. Er Tunay OLUKBAŞ” isminin verilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
e- İlçemiz Boğaziçi Mahallesi tapunun 162 ada 2 parselinde kayıtlı taşınmaz ile ilgili  hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar plan Değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
f- İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkiinde Kain ve tapunun 3095-3011-3012-3013 ve 5838 parsel numaralı taşınmazlar içerisinde Park Alanı mevcut olup, Park Alanı içersine Trafo Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
g- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi İlköğretim Okulu, Milashan Otel ve Mavişehir Residance bitişiğindeki 1081-889-647 adalar bölgesindeki iki adet park alanı içine büfe veya kafeterya yapma talebi ile ilgili hazırlanan Büfe Yer Tespit Komisyon Raporunun görüşülmesi,
h- İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi Zeytinlikuyu Mevkii Tepeköy Tatil Sitesi içersinde bulunan Belediyeye ait yeşil alan içerinse büfe yapılması ve kiralanması talebi ile ilgili hazırlanan Büfe Yer Tespit Komisyon Raporunun  görüşülmesi;