NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

07.04.2017


Milas Belediyesi Nisan ayı olağan Meclis toplantısını tamamladı.
Toplantı ve Düğün Salonunda  7 Niasan Cuma günü saat10:00’da başlayan meclis toplantısında 17 ana 2 de ek gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.Mehmet Öztaş ve Melih Aslangiray’ın raporlu olarak katılmadığı meclis toplantısının 2,3 ve 4. Maddelerinde 1 yıl süre ile görev yapacak Encümen ,Plan Bütçe ve İmar Komisyon üyeliklerinde görev yapacak meclis üyelerinin seçilmesi konusu görüşüldü.
 Yapılan seçimlerde Encümen Üyeleiğine  Mehmet Ali Mekik,Ahmet Kılbey,Mehmet Yılmaz,
 Plan ve Bütçe Komisyon üyeliklerine CHP grubu adına  İbrahim Zeybekoğlu,Şeref Çağırkan,Aysun Karatoprak AKP grubu adına Mehmet İnpınar,MHP grubu adına ise Mevlüt Kiriş
İmar Komisyon Üyeliklerine ise CHP grubundan Aysun Yılmaz,Ece Gülen, Gülşen Gökçe, AKP grubu adına Hürol Önder, MHP grubu adına ise İlhan Şimşek seçildi.
Nisan ayının önemli konularından biri ise 5. Maddede bulunan Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere 8.000.000,00 TL kredi kullanılması vardı. Oylamaya geçilmeden önce açıklama yapan Başkan Tokat;”2016 yılı içeririnde yapılan yüklenici firmalara biriken borçlar için kullanmamız gereken bir para. Büyükşehir yasasının getirdiği vergi muafiyeti nedeniyle sınırlı sayıdaki mahallemizden elde ettiğimiz vergi ile çok geniş bir alana hizmet götürülmesi ve iş programlarının yoğun olması sebebiyle bizim bu 5 yıllık dönem içerisinde bütçesel dengeleri oluşturmak ta epey zorlanacağımız aşikar.Bu dönem içerisinde k iş ve hizmetlerden geri kalmamaya , özellikle aksatama yaşadığımız personel maaşlarını ödemelerini uzatmamaya gayret gösteriyoruz.2017 yılı programlarımız içerisinde kırsal mahallelerimize yoğun bir iş temposu başlayacak. Ayrıca yapılandırdığımız borçlar için bu ay içerisinde  2.500.000,00 TL ödememiz gereken bir miktar söz konusu. Gerek 2017 yılı içeririndeki iş programlarımız ,gerek personelimize ödememiz gereken maaşlar ve yapılandırma borçlarımız için ödememiz gereken taksitler nedeniyle 8.000.000,00 TL bir borçlanma talebimiz var.Meclisimizin uygun görmesi durumunda bankalardan teklifler alıp en iyi  teklifi  ve en iyi şartları sunan banka ile anlaşma yapmayı  istiyoruz” dedi. Başkan Tokat’ın açıklamalarının ardından geçilen oylamada AKP grubunun altı üyesinin red oyuna karşı kredi çekilme konusu oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 6. Ve 7. Maddelerinde 2017 Mali yılı Faaliyet ve Denetim Komisyon raporlarının okunması ve Meclis üyelerine bilgi verilmesi konuları vardı. 2016 yılı faaliyet raporunun okunması öncesi Başkan Tokat dışarı çıkarak yerine meclis başkanı Ahmet Kılbey’i bıraktı. Meclis Başkanı Ahmet kılbey’in 2016 Faaliyet raporunu okumasından sonra AKP grubu adına söz alan Levent Akyer rapora bazı itirazlarda bundu.
2016 yılı faaliyet raporunu incelediğimizde  Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artmasına rağmen giderlerinde bir o kadar arttığı görülmekte  diyerek sözlerine başlayan Levent Akyer okuduğu raporda şu ifadelere yer verdi  ; Arsa satışlarında elde edilen gelirlerin yatırım için değil Taşeron işçi maaşları için kullanıldığı anlaşılmaktadır.Ayrıca duyumlarımıza göre Pehlivanoğlu firmasının faaliyet gösterdiği bina ve Milas’ımızın markası haline gelmiş Labranda su fabrikamızın satışı yada devir işlemi yapılacağı söylenmektedir.Bunun gibi birçok konu göz önüne alındığında Milas Belediyesinin doğru yönetilmediği görülmekte olduğundan AKP grubu olarak 2016 yılı Faaliyet raporuna red oyu veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Levent Akyeri’in ardından tekrar söz alan Meclis Başkanı Ahmet Kılbey belirtilen hususlara yönelik cevapların gelecek ayki meclis toplantısında verileceğini belirtti. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılı Faaliyet raporu AKP grubunun red MHP grubu adına ise Mevlüt Kiriş ve Kasım Özkan Red oyu verirken Zeliha Arpazlı çekimser kaldı.
Oylama sonunda tekrar salona dönen Başkan Tokat 2016 yılı Faaliyet raporuna karşı  açıklamalarda bulundu. 
Tokat açıklamasında ; “Türkiye’de kırsal mahalle sayısı en fazla olan ilçelerden birisi olmamız itibari ile Belediyemiz açısından yük anlamında anlaşabilecek iki yönü var. Birincisi hizmet edilecek mahalle sayısının fazlalığı , ikincisi de  beş yıllık vergi muafiyeti nedeniyle gelir kaybının fazla oluşu.Daha fazla vergi geliri elde ederek daha fazla alana hizmet götürmeye çalışıyoruz.  Beş yıllık süre içerisinde bu gemiyi yürütmenin , dengeleri tutturmanın iş yapmanın kolay olmadığını samimi olarak her ortamda paylaşıyoruz. Buna rağmen hizmet yapmaktan hiçbir zaman geri kalmıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki hizmet açıklarını kapatabilmek açısından 2016 yılı içerisinde var gücümüzle çalıştık. Çok geniş bir anlamda hizmet eksiği gidermeyi başardık.Şimdi önümüzde 2017 ve 2018 yılları hizmet programımız var. 2018 yılı sonunda tüm mahallelerimiz memnuniyet seviyesinin en üst noktasına gelecektir. Büyükşehir yasasının getirdiği bu dezavantajlı durum sebebiyle Belediyemizin bütçe dengelerinde zorlanması,ve yüklü borçlar içerisinde olması Belediye yönetimimiz ile yada yönetimimizin başarısızlığı ile ilişkilendirilemez.Tekrar söylüyorum içerirsinde bulunduğumuz durum Büyükşehir yasası ,beş yıllık vergi muafiyeti  ve geçiş sürecinden kaynaklanan durumdur.Buna rağmen Belediyemizin Gelir ve giderlerine bakıldığında bütçesini aşan bir borcu yoktur”dedi. 
Tokat’ın ardında geçilen 7. Madde de bulunan 2016 Mali yılı Denetim komisyon raporu Ahmet KIlbey tarafından meclis üyelerine okundu. Gündemin 8,9,10,11,12,13,14 ve 15. Maddeleri ilgili komisyonlara havale edilirken 16 maddede yer alan 217 yılı Asansör Periyodik Kontrol Ücretinin belirlenmesi konusu Bakanlığı belirlediği taban fiyat olan 5 durağa kadar KDV ve %10 Belediye payı dahil 213,52 TL  ,6-10 durak arasının ise yine KDV ve %10 Belediye payı dahil 241,94 TL olması oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 17. Maddesinde ise gecen mecliste ilgili komisyonlara gönderilen konuların raporlarının görüşülmesi vardı.İlgili komisyonların raporları doğrultusunda bazı maddeler kabul bazı maddeler ise red edild.
Ana maddelerin görüşülmesinin ardından geçilen ek gündem maddesinin ilk sırasında bulunan Çamtepe Tatil Sitesi içerisine Halkın kullanımına açık olmak suretiyle Site yönetimi tarafından park düzenlemesi yapılması isteği oy birliği ile kabul edildi.
İkinci ve son ek gündem maddesinde Çöllüoğlu hanı içerisine Siraceddin GÖRGÜm tarafından Deniz Kabukları Müzesi açılması isteği oy birliği ile kabul edildi.
Nisan ayı meclis toplantısı  dilek ve önerilerin görüşülmesi ardından sona erdi.