MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

08.05.2017


 

 
Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Kanunu’nun 21’nci maddesi gereğince gündeminde yazılı maddeleri görüşmek üzere; Meclis Olağan Toplantısı 09/05/2017 Salı  günü saat: 10:00 da Belediyemiz Evlendirme  Salonunda (Migros üzerinde)  yapılacaktır.
 
 
2017 MAYIS  AYI MECLİS GÜNDEMİ
1- Açılış ve yoklama
 
2- 2016 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi,
(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
3- Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliğinin,  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kırcağız Mahallesi tapunun 2868 parselinde kayıtlı taşınmaz içine süt toplama merkezi yapma taleplerinin görüşülmesi;
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
4- Milas Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün, İlçemiz İkizköy Mahallesi 60 parselde kayıtlı 40,00m2 büyüklüğündeki çamaşırhane vasıflı taşınmaz için Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 10/08/2016 tarih ve 70 sayılı Bakan oluru ile Kamulaştırma ve Kamu Yararı kararı alındığından anılan taşınmazın  2942 Sayılı Yasanın 30 ncu maddesi gereğince belirlenen bedel üzerinden devir edilmesi talebinin görüşülmesi;
(Emlak Ve istimlak Müdürlüğü)
 
5- Süleyman DEMİR’in; Mülkiyeti Belediyemize ait olan  İlçemiz Çukur Mahallesi tapunun 103 ada 16 parselini ( 80,97 m2) satın alma talebinin görüşülmesi;
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
6- Özden ÖZDEMİR’in; İlçemiz Kurudere Mahallesi Köyiçi Mevkiinde Belediyemize ait 132 ada 10 parseli( 44,09m2) satın alma talebinin görüşülmesi;
(Emlak Ve istimlak Müdürlüğü)
 
 
 
 
 
7- Dursun DOĞAN’ın, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çukur Mahallesi tapunun 102 ada 8  parselini (63,53 m2) satın alma talebinin görüşülmesi;
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
8- Medet ŞİMŞEK’in, Mülkiyeti Belediyemize ait Pınarcık Mahallesi Zincirli Kuyu Mevkii 230 Ada 22 parseli ( 224,12m2) satın alma talebinin görüşülmesi;
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
9- TEDAŞ Menderes Bölge Müdürlüğünün;
 
a- İlçemiz Ören Mahallesi 153 Ada 1 parselinde kayıtlı bulunan taşınmazı 5393 sayılı Yasanın 75/d maddesince Kıymet Takdiri üzerinden devir edilmesi,
b-  İlçemiz Güllük Mahallesi 155 Ada 1 parselinde kayıtlı bulunan taşınmazı 5393 sayılı Yasanın 75/d maddesince Kıymet Takdiri üzerinden devir edilmesi,
c- İlçemiz Güllük Mahallesi 270 Ada 1 parselinde kayıtlı bulunan taşınmazı 5393 sayılı Yasanın 75/d maddesince Kıymet Takdiri üzerinden devir edilmesi,
d- İlçemiz Güllük Mahallesi 388 Ada 1 parselinde kayıtlı bulunan taşınmazı 5393 sayılı Yasanın 75/d maddesince Kıymet Takdiri üzerinden devir edilmesi,
e- İlçemiz Güllük Mahallesi 143 Ada 2 parselinde kayıtlı bulunan taşınmazı 5393 sayılı Yasanın 75/d maddesince Kıymet Takdiri üzerinden devir edilmesi,
f- İlçemiz Güllük Mahallesi 160 Ada 1 parselinde kayıtlı bulunan taşınmazı 5393 sayılı Yasanın 75/d maddesince Kıymet Takdiri üzerinden devir edilmesi,
g- İlçemiz Güllük Mahallesi 321 Ada 1 parselinde kayıtlı bulunan taşınmazı 5393 sayılı Yasanın 75/d maddesince Kıymet Takdiri üzerinden devir edilmesi,
h- İlçemiz Selimiye Mahallesi 352 Ada 1 parselinde kayıtlı bulunan taşınmazı 5393 sayılı Yasanın 75/d maddesince Kıymet Takdiri üzerinden devir edilmesi taleplerinin görüşülmesi,
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
10- Mülkiyeti Belediyemize ait ancak görev ve sorumluluğu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik, Makine ve malzeme İkmal Dairesi Başkanlığında olmasından dolayı 6360 sayılı Yasa kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon kararının 3 ncü paragrafına göre hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla Ek: A listede belirtilen taşınmazların devirlerini, Ek: B listede belirtilen taşınmazların devirleri mümkün değilse tahsislerinin yapılması talebinin görüşülmesi; 
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
11- Erdoğan ONAT’ın; İlçemiz Ulaş Mahallesi Yuvaalanı mevkiinde bulunan 1042,1043,1044,1045,1046,671 ve 672 taşınmazlarla ilgili hazırlanan “Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı ( Güneş Enerji Santrali Alanı) amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar plan Değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi;
(Plan Ve Proje Müdürlüğü)
 
 
 
 
 
 
12- Milas İlçesi Bağdamlar Mahallesi Taşdibi mahallesi 207 ve 208 parsellerde ‘Güneş Enerji Santrali’ amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi;
(Plan Ve Proje Müdürlüğü)
 
13- Milas İlçesi Bağdamlar Mahallesi Taşdibi mahallesi 217 parselde ‘Güneş Enerji Santrali’ amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin  görüşülmesi;
(Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
14- Milas İlçesi Bağdamlar mahallesi Taşdibi mahallesi 221 , 209, 1142 parsellerde ‘Güneş Enerji Santrali’ amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi;
(Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
15- İlçemiz Hacıabdi Mahallesinde bulunan 30/06/2000 tarih 200/102 sayılı Meclis Kararı ile 30 Ağustos Bulvarına dik, Gül Sokağa Paralel, Gürgen Sokak karşısından başlayıp Devrim Caddesine bağlanan yola “Başak Caddesi “ ismi verilmiş olup bu caddenin Devrim Caddesinden Labranda Bulvarına kadar devam etmesi talebinin görüşülmesi;
(İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)
 
16- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;
a- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Milas-Bodrum  Şosesi Z-D pafta  269 ada 141 parselin kamulaştırılması talebinin görüşülmesi;
b- İlçemiz Menteş Mahallesi Kıyılama Mevkii 342 ve 343 parseller arasındaki 11 hanenin ulaşım yolu olarak görülen yolun kapatılması nedeniyle açılması talebinin görüşülmesi;
c- İbrahim YANAR’ın;  İlçemiz İçme Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 136 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi;
d- İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi Zindaf-Çanacık Mevkii 394 Ada 751 parselde kayıtlı Su Villaları Sitesinin günü birlik alan önünde kalan kamuya terk edilen Belediyemize ait yeşil alanda düzenlenecek peyzaj projesi doğrultusunda uygulama yapma talebinin görüşülmesi,
e- Ali Faik SÜNNETÇİOĞLU’nun; İlçemzi haytlı Mahallesi 250 Ada 6 parselin park alanında kalmasından ve hiçbir kullanma imkanlarının olmadığından arsanın kamulaştırılması talebinin görüşülmesi;
f- İlçemiz Gümüşlük Mahallesi 400 Ada 21 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili, sokak girişinin  dar olması sebebiyle olası yangın, doğal afet yada acil durumlarda araç giriş çıkışının güç olacağından Gümüşlük Caddesine çıkan yerdeki dar alanın (14,82m2) kamulaştırılması talebi ile ilgili hazırlana İmar Komisyon Raporunun  görüşülmesi
g- Şevket OLUKBAŞ’ın dilekçesi ile İlçemiz Kırcağız Mahallesinde yapımı tamamlanan park alanına kardeşi  olan “ Şehit J. Er Tunay OLUKBAŞ” isminin verilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,