HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

01.06.2017


Milas Belediye Meclisi Haziran ayı olağan meclis toplantısını 6 Haziran Salı günü saat 10:00 da Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün salonunda gerçekleştirecek.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında toplanacak meclis 10 ana gündem maddesini görüşüp karara bağlayacak.Haziran ayı gündem maddeleri ise şöyle ;
 
2017 HAZİRAN  AYI MECLİS GÜNDEMİ
1- Açılış ve yoklama
 
2- Şahbel BAYRAM’ın, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Küçükdibekdere Mahallesi Olukdere Mevkii 211 parseli (275,76m2) Arsa nitelikli taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi;
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
3- Ayşe GÜLEÇ’in; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Selimiye Mahallesi 4073 parselde adına tahsisli  259,00 m2 Avlulu Kargır Evi satın alma talebinin görüşülmesi; 
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
4- Ali ZEYREK’in ; İlçemiz Ören Mahallesi 156 Ada 476 parselde kayıtlı taşınmazının içinden yol geçtiği ile ilgili konunun görüşülmesi; 
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
5- Ünal AKKAŞ’ın, Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Gökbel Mahallesi 175 Ada 9 parselinde kayıtlı tek katlı kargir avlulu taşınmazı satın alma veya kiralama talebinin görüşülmesi,
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
 
 
6- İsmet SARICI’nın Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Koru Mahallesi 102 Ada 126-128-129 parsellerinde kayıtlı 441.022,80 m2 büyüklüğündeki Tarla nitelikli  taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi;
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
7- Belediye Meclisinin 09/05/2017 tarih 2017/140 sayılı kararında miktar (m2) düzeltmelerinde hissedarların isimleri sehven yanlış yazıldığından bu yanlışlığın düzeltilmesi talebinin görüşülmesi;
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
8- Sedat ZİNCİR’in; İlçemiz Güneş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı No:26 adresindeki Otel İşletmesinin 1 nci katında bulunan Restoran İşletmesine İçkili Restoran faaliyet konulu İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı almak istediği ve adı geçen adresin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi;
(Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)
 
9- Güllük Mahallesi Manastır Caddesinin başlangıç ve bitişini gösteren kroki ve adres tespitine göre 04/09/2014 tarih 2014/235 sayılı Meclis Kararındaki “ Manastır Caddesi No:15’den  başlayıp Hermiyas Caddesi başlangıcı” İçkili Yer Bölgesinin adresinin düzeltilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Bölgesi Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi;
 
10- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;
 
a) Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliğinin,  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kırcağız Mahallesi tapunun 2868 parselinde kayıtlı taşınmaz içine süt toplama merkezi yapma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;
b) Milas Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün, İlçemiz İkizköy Mahallesi 60 parselde kayıtlı 40,00m2 büyüklüğündeki çamaşırhane vasıflı taşınmaz için Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 10/08/2016 tarih ve 70 sayılı Bakan oluru ile Kamulaştırma ve Kamu Yararı kararı alındığından anılan taşınmazın  2942 Sayılı Yasanın 30 ncu maddesi gereğince belirlenen bedel üzerinden devir edilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;
c) Süleyman DEMİR’in; Mülkiyeti Belediyemize ait olan  İlçemiz Çukur Mahallesi tapunun 103 ada 16 parselini ( 80,97 m2) satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;
d) Özden ÖZDEMİR’in; İlçemiz Kurudere Mahallesi Köyiçi Mevkiinde Belediyemize ait 132 ada 10 parseli( 44,09m2) satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;
 
 
 
 
 
e) Dursun DOĞAN’ın, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çukur Mahallesi tapunun 102 ada 8  parselini (63,53 m2) satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;
f) Medet ŞİMŞEK’in, Mülkiyeti Belediyemize ait Pınarcık Mahallesi Zincirli Kuyu Mevkii 230 Ada 22 parseli ( 224,12m2) satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;
g) Mülkiyeti Belediyemize ait ancak görev ve sorumluluğu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik, Makine ve malzeme İkmal Dairesi Başkanlığında olmasından dolayı 6360 sayılı Yasa kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon kararını 3 ncü paragrafına göre hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla Ek A listede belirtilen taşınmazların devirlerini, Ek B listede belirtilen taşınmazların devirleri mümkün değilse tahsislerinin yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;
h) İlçemiz Menteş Mahallesi Kıyılama Mevkii 342 ve 343 parseller arasındaki 11 hanenin ulaşım yolu olarak görülen yolun kapatılması nedeniyle açılması talebi  ile ilgili        hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,   
i) Erdoğan ONAT’ın; İlçemiz Ulaş Mahallesi Yuvaalanı mevkiinde bulunan 1042,1043,1044,1045,1046,671 ve 672 taşınmazlarla ilgili hazırlanan “Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı ( Güneş Enerji Santrali Alanı) amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar plan Değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
j) Milas İlçesi Bağdamlar Mahallesi Taşdibi mahallesi 207 ve 208 parsellerde ‘Güneş Enerji Santrali’ amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
k) Milas İlçesi Bağdamlar Mahallesi Taşdibi mahallesi 217 parselde ‘Güneş Enerji Santrali’ amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
l) Milas İlçesi Bağdamlar mahallesi Taşdibi mahallesi 221 , 209, 1142 parsellerde ‘Güneş Enerji Santrali’ amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
m) MYC İnşaat Tah. Sağlık Hizmetleri Tur.San.A.Ş.’nin İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkiinde yer alan N19.D.06.C.2B paftada mevcut Trafo binası bulunan 5838-3095-3011 ve 3013 parseller arasındaki park alanında kalan taşınmazda “Trafo Amaçlı” 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi