Milas Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısını 6 Nisan Cuma günü gerçekleştirecek.

05.04.2018


 Milas Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısını 6 Nisan Cuma günü gerçekleştirecek.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda saat 10:00’da başlayacak meclis toplantısında 12 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.
2018 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve yoklama

2- 5393 sayılı Yasanın 33/a maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapacak olan Encümen Üyeliği seçiminin yapılması, (Yazı İşleri Müdürlüğü)

3- 5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği seçimim yapılması, (Yazı İşleri Müdürlüğü)

4- 5393 Sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan İmar Komisyonu Üyeliği seçiminin yapılması, (Yazı İşleri Müdürlüğü)

5- 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi, (Strateji Geliştirme Müdürlüğü)

6- 2017 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak Meclise bilgi verilmesinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

7- Seyfi ULALI’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Dörttepe Mahallesi tapunun 232 Ada 5 parselinde kayıtlı yıkık, harabe durumda olan taşınmazı satın alam talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

8- Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün; İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan Mülga Ören Belediyesince Belediye Hizmet Binası olarak kullanılan binanın boş odalarından birkaçının mahalle sakinlerine yönelik kurslarda kullanılmak üzere Halk Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

9- Mavi Yol Su San Ve Tic.A.Ş.nin; Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 79 Ada 294 parselinden 1227 m2 lik alanında 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli plan değişikliğinin yapılarak Ambalaj Atıkları Geri Kazanım ve Dönüşüm Tesis Alanına ilave edilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

10- Ziver KALBİTAŞ Vekili Av. Muhsin ERDEM’in; İlçemiz Hisarbaşı Mahallesi Tabakhane Caddesi No:25 adresinde bulunan Lık Lık Ünvanlı Birahane faaliyet konulu işletme, Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih 235 sayılı kararı ile Tabakhane Caddesini kapsayan bölgenin içkili yerler bölgesinden çıkarılması ve içkili umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin taşınmaları için verilen sürenin dolmuş olduğundan ilgilinin süre uzatım talebinin görüşülmesi, (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)

11- İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi 469 Ada 5 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

12- İmar Komisyon Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

1- Kuantum Gayrimenkul Tur. Tic.A.Ş.’nin ; İlçemiz Kazıklıbucak mahallesi 109 Ada 84 parsel önünde bulunan 13516 m2 Park Alanını bila bedel ile peyzaj uygulaması yapma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

2- Hüseyin Yılmaz KURTULUŞ’un; İlçemiz Hacıilyas Mahallesinde ekli krokide belirtilen sokağın isminin“Nermin Ödkem Sokak” yerine “Fatma Kurtuluş Sokak” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

3- İlçemiz Selimiye Mahallesi 120 Ada 56 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

4- Belediyemiz bünyesine alınan ozalit makinesi ile vatandaşlara hizmet verilmesi düşünüldüğünden hizmete esas ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan Plan Ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi,