İHALE İLANI

10.05.2018


            Mülkiyeti Belediyemize ait adet 9 adet taşınmazın Satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale

Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. Buna ait ilan düzenlenerek ilişikte

sunulmuştur.