MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

03.05.2018


 
 
Milas Belediyesi Mayıs ayı olağan Meclis  toplantısı 07 Mayıs Pazartesi günü saat 14 :00’de yapılacak.
Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda Belediye Başkanı Muhammet Tokat Başkanlığında gerçekleşecek meclis toplantısında 13 ana gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.
 
 
2018 MAYIS  AYI MECLİS GÜNDEMİ
1- Açılış ve yoklama
 
2- 2017 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
3- Belediyemize ait billboardların ve durak panolarının gelir amaçlı yer tahsis (günlük, haftalık, aylık, altıaylık, yıllık) ücretlerinin belirlenmesi ve Güllük Mahallesinde bulunan durak pano,billboard ve raket pano için 08/02/2017 tarih 2017/41 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen tahsis ücretlerinin 2018 yılı için yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
4- AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet İNPINAR’ın Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine bir Üyenin seçilmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
5- Belediye Meclisince 5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince oluşturulan İçkili Yerler Belirleme Komisyonunun 1 yıllık görev süresi sona erdiğinden Komisyon Üyelerinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
6- Belediye Meclisince 5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince oluşturulan Taşınmaz Satış Komisyonunun 1 yıllık görev süresi sona erdiğinden Komisyon Üyelerinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
7- Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 4 ncü Bölüm 10 ncu maddesi gereğince 08/01/2018 tarih 2018/09 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Sosyal Yardım Komisyonun Üyesi olan  Sosyal Yardım İşleri Md.V. Bekir GÜNEY’in yerine Sosyal Yardım İşleri Md.V. olarak atanan Ayhan SAMYÜREK’in Komisyona Üye olarak alınması talebinin görüşülmesi. ( Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
 
8- Milas PTT Müdürlüğünün; Mülkiyeti Belediyemize ait Selimiye Mahallesi Atatürk Bulvarı No:53/C adresinde kiracı olan ve PTT Şubesi olarak kullanılan taşınmazı en az 5 yıllık kira uzatma talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
9- Belediye Encümeninin 19.04.2018 tarih ve 2018/689 sayılı kararında belirtilen; Fabay Tur. Yat. İnş. A.Ş.´nin  dilekçe ile İlçemiz Boğaziçi Mahallesinde 3521, 165-1, 166-1,ve 167-1-2 parsel nolu taşınmazlarda yapılacak olan konutların enerji  ihtiyacının karşılanması için 7675,50m2 ve 5739,60m2´lik park alanlarına trafo koyma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
10- Burgaz Mahalle Muhtarlığının, Burgaz sakinlerinin Dede Sokakta yapılmakta olan park alanına Hüseyin KIROVA isminin verilmesi talebinin görüşülmesi, (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)
 
11- Milas Kaymakamlığının; Şehit Jan.Er.Talat GİRGİN’in ailesinin talebi üzerine Şehidimizin isminin İlçemizde bir sokak veya caddeye verilmesi talebinin görüşülmesi; (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
 
 
 
 
 
 
12- Belediyemiz Temizlik hizmetleri bünyesinde yeterli araç bulunmadığından “Milas Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde çöplerin makina ile süpürülmesi , toplanması , taşınması için sürücüsüz ve yakıtsız araç kiralama hizmet alımı işi “ ihalesinin 01.08.2018 – 31.07.2019 (1 yıl süreli) tarihlerini kapsayacak şekilde yapılabilmesi için konunun görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
 
13- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;
1- Seyfi ULALI’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan  İlçemiz Dörttepe Mahallesi tapunun 232 Ada 5 parselinde kayıtlı yıkık, harabe durumda olan taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;
2- Kuantum Gayrimenkul Tur. Tic.A.Ş.’nin ; İlçemiz Kazıklıbucak mahallesi 109 Ada 84 parsel önünde bulunan 13516 m2 Park Alanını bila bedel ile peyzaj uygulaması yapma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
3- Dursun DEMİRKAN’ın, Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan 127 Ada 19  parselde bulunan taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
4- İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi 469 Ada 5 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
5- Hüseyin Yılmaz KURTULUŞ’un;  İlçemiz Hacıilyas Mahallesinde ekli krokide belirtilen sokağın isminin“Nermin Ödkem Sokak” yerine “Fatma Kurtuluş Sokak” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
6- İlçemiz Selimiye Mahallesi 120 Ada 56 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
7- Plan Müellifi Ali Özden GÜRBÜZ’ün dilekçesi ile ; İlçemiz Ağaçlıhöyük Mahallesi 129 Ada 7 parselde kayıtlı taşınmazı kapsayan Akaryakıt Ve Servis İstasyonu amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planın incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.