2018 HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

04.06.2018


Milas Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı 6 Haziran Çarşamba  günü gerçekleştirilecek.
Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda saat :10:00’da başlayacak meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.
2018 HAZİRAN  AYI MECLİS GÜNDEMİ
1- Açılış ve yoklama
 
2- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce hazırlanan, Milas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi Yönetmeliğinin 5393 sayılı Yasanın 15/b maddesi gereğince görüşülmesi, (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü)
3- İlçemiz Dörttepe Mahallesi 377 ada 24 parselde kayıtlı bulunan ve imar planında konut alanında kalan taşınmaz üzerine Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre  56 daire ve yol cephesine 5 adet dükkan yaptırma talebinin görüşülmesi, (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)
4- İbrahim BESLER’in, Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan  Hacıabdi Mahallesi 101 Ada 41 parselde  bulunan taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
5- Dursun DEMİRKAN’ın, Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan Firuzpaşa Mahallesi 127 Ada 19  parselde bulunan taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi; ( Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü) 
 
6- Rıza GÜMÜŞ’ün; İlçemiz  Firuzpaşa Mahallesinde 127 Ada 1 parselde kayıtlı taşınmazının imar yolunda kaldığından kamulaştırılması talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
7- Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne, Milas Ovası Sulama projesi için Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hayıtlı mahallesinde bulunan
 
- 259 Ada 1 parsel (toplam 80,00 m2 nin)  numarasında kayıtlı (b) sahasının 8,16 m2 için belirlenen 319,05 TL ve
 
- 466 Ada 200 parsel (toplam 864,00 m2) numarasında kayıtlı (b) sahasının 25,00 m2 için belirlenen 958,50 TL, toplam 1.277,55 TL kamulaştırma kıymet takdir bedeli üzerinden 5393 sayılı Yasanın 75/d maddesi gereğince devir edilmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
8- Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne, Milas Ovası Sulama projesi için Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Kırcağız Mahallesinde bulunan,
 
- 2928 parsel (toplam 23166,63 m2’nin) numaralı taşınmazın (b) sahasının 20,76 m2 için 671,38 TL, (a) sahasındaki irtifak hakkı için ( 463,78 m2) 5.244,46 TL ye, parsel üzerindeki mütemmim cüzlere 2.354,30 TL olmak üzere toplam 8.270,14 TL, 
 
- 2953 parsel (toplam 4925,65 m2 nin ) numaralı taşınmazın  449,27 m2 irtifak alanı için 5.081,53 TL ve üzerindeki mütemmim cüzler için 100,00 TL olmak üzere toplam 5.181,52 TL ve
 
- 2952 parselde  (toplam 15344,92 m2 nin ) numaralı taşınmazın  230,98 m2 irtifak alanı için 2.580,52 TL olmak üzere toplam 16.032,18 TL kamulaştırma kıymet takdir bedeli üzerinden 5393 sayılı Yasanın 75/d maddesince devir edilmesine, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne, Milas Ovası Sulama projesi için Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Kızılcayıkık  Mahallesinde bulunan 122 parsel (toplam 5.000,00 m2 ) numaralı taşınmazın (b) sahasının 22,08 m2 için 646,50, TL (a) sahasında 10,73 m2 irtifak için 102,48 TL olmak üzere toplam 748,98 TL kamulaştırma kıymet takdir bedeli üzerinden 5393 sayılı yasanın 75/d maddesince devir edilmesine, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
10- Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne, Milas Ovası Sulama projesi için Mülkiyeti Belediyemize İlçemiz Hacıapti Mahallesinde bulunan,
 
- 121 Ada 10 parsel ( toplam 45,00 m2 nin ) numaralı taşınmazın 15,54 m2 irtifak için 192,48 TL ,
 
- 85 Ada 62 parsel ( toplam 132,00 m2 nin ) numaralı taşınmazın (b) sahasının 37,60 m2 için 1.184,02 TL kamulaştırma bedeli,
 
- 83 Ada 5 parsel (toplam 419,00 m2 nin ) numaralı taşınmazın (b) sahasının 223,55 m2 için 7.039,58 TL kamulaştırma bedeli,
 
- 82 Ada 8 parsel (toplam 413,00 m2 nin ) numaralı taşınmazın  (b) sahasının 25,00 m2 için 807,00 TL (a) sahasındaki irtifak için 2.506,35 TL ve mütemmim cüz bedeli 1.584,00 TL olmak üzere toplam 13.313,43 TL kamulaştırma kıymet takdir bedeli üzerinden 5393 sayılı Yasanın 75/d maddesince devir edilmesine, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
11- Mehmet Erkan SERT’in; İlçemiz Bafa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:93 (305 Parsel) adresinin İçkili Yerler Bölgesine alınması ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun ve  Milas Kaymakamlığının İlçe Mahalli İdareler Şefliğinin 04/05/2018 tarih E.1577 sayılı güvenlik ve asayiş bakımından sakınca olup olmadığına dair görüş yazının görüşülmesi, (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)
 
12- Belediyemize ait billboardların ve durak panolarının gelir amaçlı yer tahsis (günlük, haftalık, aylık, altı aylık, yıllık) ücretlerinin belirlenmesi ve Güllük Mahallesinde bulunan durak pano,billboard ve raket pano için 08/02/2017 tarih 2017/41 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen tahsis ücretlerinin 2018 yılı için yeniden belirlenmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan Ve Bütçe  Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
13- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;
1- Belediye Encümeninin 19.04.2018 tarih ve 2018/689 sayılı kararında belirtilen; Fabay Tur. Yat. İnş. A.Ş.´nin  dilekçe ile İlçemiz Boğaziçi Mahallesinde 3521, 165-1, 166-1,ve 167-1-2 parsel nolu taşınmazlarda yapılacak olan konutların enerji  ihtiyacının karşılanması için 7675,50m2 ve 5739,60m2´lik park alanlarına trafo koyma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi,  
2- Milas Kaymakamlığının; Şehit Jan.Er.Talat GİRGİN’in ailesinin talebi üzerine Şehidimizin isminin İlçemizde bir sokak veya caddeye verilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi,
3- İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi 469 Ada 5 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
 
 
 
4- İlçemiz Selimiye Mahallesi 120 Ada 56 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
5- 6360 sayılı Kanun gereği, Köy Tüzel Kişiliği sona eren ve Belediyemize intikal eden 503 adet taşınmazların ve İlçe Merkez Mahallelerine ait 179 adet taşınmazların 2886 sayılı yasa gereği satışlarının yapılabilmesi için hazırlanan Taşınmaz Satış Komisyon Raporunun görüşülmesi,