2018 AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

03.08.2018


            Milas Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı 6 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

          Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda saat: 14.00’da başlayacak meclis toplantısında   10 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.

2018 AĞUSTOS  AYI MECLİS GÜNDEMİ

1-     Açılış ve yoklama

 

2-     5393 sayılı Yasanın 18/d maddesi  gereğince Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1.650.000,00 TL kredi kullanılması talebinin görüşülmesi, ( Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

3-      İlçemiz Meşelik Mahallesinde; Kuyucak Mevkii ve Doktorlar Sitesi Mevkiinde bulunan vatandaşların Meşelik Mahallesinden ayrılarak bu iki mevkiinin birleştirilmesi sureti ile mahalle kurulması talebinin görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

4-     08/01/2018 tarih 2018/20 sayılı Belediye Meclis Kararında 2018 yılı içerisinde yarışma şeklinde yapılmasına karar verilen 13. Cevdet Anday Şiir Günleri Ve Kültür Şenliği Etkinliğinde şartname gereği ödül almaya hak kazanan kişiye verilecek ödül sehven belirlenmemiş olup ödül miktarının Özel Kalem Müdürlüğünün ilgi yazısında belirtildiği üzere 3.000,00 TL olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi; ( Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

5-     Nail DEMİR’in; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Küçükdibekdere Mahallesi 195 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın içerisinde bulunan 60 m2 lik evi  7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

6-     Fabay Tur.Yat.İnş.İm.A.Ş. nin; İlçemiz Boğaziçi Mahallesinde Turkuaz Sitesi güneybatısında kalan ve imar planında park alanı olarak belirlenen alanda site sakinleri tarafından kullanılmak üzere kamuya açık bila bedelle 4465m2 lik park düzenlemesi yapma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

7-     Soner SEVGEN’in; İlçemiz Menteş Mahallesi Dipsarnıç Mevkii Sokak No:79 adresinde (1041 parsel) bulunan yerin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi; (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)

 

8-     Ömer ÇAKIL’ın; İlçemiz Güllük Mahallesi Manastır Caddesi No: 1 adresinde bulunan yerin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)

 

9-     Özgen YILDIZ’ın İlçemiz Şevketiye Mahallesi Menteş Köy Yolu Üzeri Bulvarı No:116/1 adresinde Midillli Kahvaltı, Mangal ve Restaurant faaliyetinde bulunan işyerinin umuma açık alkollü içki satışı yapmak için adı gecen yerin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, ( Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)

 

10-  İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

 

1-     Gülsüm ÖZ’ün; İlçemiz Selimiye Mahallesi 177 Ada 28 ve 38 parsellerinin içerisinden geçen imar yolunun kamulaştırılmasını veya 3194 Sayılı İmar kanunun 18 nci madde uygulaması yapılması ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

2-     Erol SEZGİN’in; İlçemiz Beçin mahallesi 2069 parsel nolu taşınmazın yol cephesinde imar yolunda kalan parselin kamulaştırma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

3-     İlçemiz Burgaz Mahallesi 78 Ada 77 parsel ile ilgili 1/1000 Ölçekli imar plan değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

4-     Ferda AKVEREN’in; İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi 445 Ada 1 parselde zeytinlik vasıflı 35.195,31 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan 238,36 m2 hissesinin kamulaştırma talebi ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

5-     Kuantum Gayrimenkul Yat.İnş.San.veTic.A.Ş.’nin; İlçemiz Kazıklıbucak Mahallesi Kuantum Gay.Yat.İnş.San.ve Tic.A.Ş. adına kayıtlı 109 Ada 84 parsel nolu parsel önünde kalan yeşil alana çizilen peyzaj projesinde Belediye İmar Komisyonu ve Belediye Meclisince tespit edilen eksikliklerin düzeltilerek yeniden çizilen peyzaj projesinin incelenerek gerekli izinlerin verilmesi talebi hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

6-     İlçemiz Dörttepe Mahallesi 377 ada 24 parselde kayıtlı bulunan ve imar planında konut alanında kalan taşınmaz üzerine Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre  56 daire ve yol cephesine 5 adet dükkan yaptırma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

7-     Bülent BAYLAV’ın, İlçemiz Boğaziçi Mahallesi tapunun 192 Ada 1 parsel ile 200 Ada 1 parsel arasında kalan park alanına büfe koyma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,