İHALE İLANI

23.10.2018


 Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve listede mahallesi, ada ve parsel numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği her birinin ihalesi ayrı yapılmak üzere Açık İhale Usulü satılacaktır.

İhale ilanı için tıklayınız...

Uydu görüntüleri için tıklayınız...