EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

03.10.2018


Milas  Belediye Meclisi 5 Ekim Cuma günü toplanıyor.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Başkanlığında  Toplantı ve düğün salonunda Cuma günü saat 10’da başlayacak Ekim ayı olağan Meclis toplantısında 15 ana gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.
 
 
 
 
2018 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ
 
1- Açılış ve yoklama 
 
2- 2019 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve izleyen 2 yılın Gelir-Gider Bütçe Taslağı, ücret tarifesi ve evsel katı atık ücret tarifelerinin görüşülmesi, (Strateji Geliştirme Müdürlüğü)
 
3- 2019 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi, (Strateji Geliştirme Müdürlüğü)
 
4- Polat Global İnvestments Tur. İnş.Tah.Kuyumculuk İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş. ve Tuba YILDIRIM’ın , İlçemiz Güllük Mahallesi Karamersin Mevkii 1717 nolu parselde kayıtlı bulunan 279,87 m2 büyüklüğündeki taşınmazın  69/280 hisse paylı 68,97 m2 lik hissesi belediyemize ait olan kısmını eşit miktarda satın alma taleplerinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
5- Aşkın GÖKYER’in, İlçemiz Balcılar Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 157 Ada 6 parsel nolu arsa vasıflı 423,97 m2 lik taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
6- Süleyman DUMAN Vekili Nida BAYIRLI’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuulu durumda bulunan  İlçemiz Ören Mahallesi 222 Ada 14 parsel nolu 164,96 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
7- Sevim BAŞARAN’ın ; Mülkiyeti Belediyemize ait şuulu durumda bulunan  İlçemiz Güllük Mahallesi 199 Ada 9 parsel nolu 221,11m2 ve 199 Ada 10 parsel nolu 401,41 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
8- Örvak Su Ür.Müh.Pet.Ür.Tur.Tah.San.Ltd.Şti. nin; Mülkiyeti Belediyemize ait şuulu durumda bulunan İlçemiz Ören Mahallesi 226 Ada 3 parsel nolu arsa 60,96 m2 vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
9- Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2015/534 E. 2016/1326 K. Sayılı kararı ile; İlçemiz Burgaz Mahallesi 75. Yıl Devlet Hastanesi karşısındaki park alanında bulunan büfe olarak kullanılan  Mehmet ÖZBAYIR’a ait işyeri ile ilgili 06/06/2011 tarih 2011/135 sayılı Belediye Meclis kararının iptali konusunun görüşülmesi,  (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
10- Alptekin ÖZMEN’in, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan “ Gelin Sokak” isminin “Erhan Günay Sokak” olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi, ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
 
11- Sedat ALTINTAŞ’ın; İlçemiz Güllük Mahallesi 116. Sok. No:5 adresinde bulunan işyerine alkol ruhsatı almak istediğinden anılan adresin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)
 
12- Sadık Aydın ŞAHİN; İlçemiz Çökertme Mahallesi 104 Ada 48 parsel nolu taşınmaz adresinde işyeri açmak istediğinden adı geçen adresin İçkili Yerler Bölgesine alınmazı talebinin görüşülmesi, ( Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)
 
13- Ahmet ÇAVDAR Vekili Nalan ALPTEKİN’in; İlçemiz Hacıapti mahallesi İkinci Debboy Mevkiinde tapunun 135 Ada 30 parselinde kayıtlı taşınmaz “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama Plan değişikliği talebinin görüşülmesi, (Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
 
 
 
 
14- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi
 
1- Bedri ATAŞ’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa  Mahallesi 260 Ada 923 parsel nolu arsa vasıflı taşınmazı 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
2- Fabay Tur.Yat.İnş.İm.A.Ş. nin; İlçemiz Boğaziçi Mahallesinde Turkuaz Sitesi güneybatısında kalan ve imar planında park alanı olarak belirlenen alanda site sakinleri tarafından kullanılmak üzere kamuya açık bila bedelle 4465m2 lik park düzenlemesi yapma talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
 
15- Plan Ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi;
 
1- Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne, Milas Ovası Sulama projesi için Mülkiyeti Belediyemize ait; İlçemiz Hayıtlı mahallesinde bulunan 259 Ada 1 parsel ve 466 Ada 200 nolu parsellerin 2942 (D.4650) Sayılı kanunun 30 ncu maddesi gereğince kamulaştırma bedeli karşılığında devir talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi
2- Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne, Milas Ovası Sulama projesi için Mülkiyeti Belediyemize ait; İlçemiz Kırcağız Mahallesi 2928-2953-2952  parsellerin 2942 (D.4650) Sayılı kanunun 30 ncu maddesi gereğince kamulaştırma bedeli karşılığında devir talebinin görüşülmesi ile ilgili hazırlanan Plan Ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi,
3- Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne, Milas Ovası Sulama projesi için Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kızılcayıkık Mahallesi 122  parselin  2942 (D.4650) Sayılı kanunun 30 ncu maddesi gereğince kamulaştırma bedeli karşılığında devir talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
4- Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne, Milas Ovası Sulama projesi için Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Hacıabdi Mahallesi  85 Ada 62 parsel  ve 82 Ada 8  parsellerin 2942 (D.4650) Sayılı kanunun 30 ncu maddesi gereğince kamulaştırma bedeli karşılığında devir talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,