Milas Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı 05 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

02.11.2018


  

Milas Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı 05 Kasım Pazartesi  günü gerçekleştirilecek.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda saat :14:00’da başlayacak meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.

 

                                                 

2018 KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1-     Açılış ve yoklama

 

2-   Mehmet Mert ŞENGEZER’in; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz  Gümüşlük Mahallesi 733 Ada 39 parselde kayıtlı tek katlı bina ve arsası vasıflı 226,00m2 yüzölçümlü taşınmazı, 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

3-   İbrahim DEMİRTAŞ’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İçme Mahallesi 127 Ada 97 parselde kayıtlı arsa vasıflı 1491,36 m2  yüzölçümlü taşınmazı, 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

4-     Musa ÇELİK’in; İlçemiz Kırcağız Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 2560 parsel nolu 105,00m2 ve 2561 parsel nolu 51,00m2 arsa vasıflı taşınmazları satın alma talebinin görüşülmesi ( Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

5-     Mustafa ABAK’ın; İlçemiz Hacıilyas Mahallesi Sodra Mevkiinde tapunun 349 Ada 163 parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz 11/10/1990 tarih ve 2047 sayılı Belediye Encümen kararı ile Hafize DEMİR’e satışı yönünde karar alınmış ancak adı geçen kişinin vefat etmesi nedeni ile tapu devrinin gerçekleşmediği için söz konusu taşınmazın mirasçılar adına tapu devrinin yapılması talebinin görüşülmesi, ( Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

6-     Polat Maden San. Ve Tic.A.ş. Vekili Ali Rıza TELLİOĞLU’nun; İlçemiz Sarıkaya Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 170 Ada 15 parsel nolu zeytinlik vasıflı 9744,31m2 ve 196 Ada 48 parsel nolu zeytinlik vasıflı 11945,51 m2 yüzölçümlü taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

7-     Ramazan ve Sultan DEMİR’in; İlçemiz Hayıtlı Mahallesi 246 Ada 101 parsel nolu 62,92 m2 büyüklüğündeki taşınmazın tamamının 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında imar yolunda kalmış olduğundan anılan parselin kamulaştırılması veya başka bir taşınmaz ile takas edilmesi talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

8-     Gülsüm ÖZ’ün; İlçemiz Selimiye Mahallesi 209 Ada 1,3,4 ve 19 parsellerde kayıtlı taşınmazların 2942 sayılı kanun gereği kamulaştırılması veya plan değişikliği talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

9-     Levent AKYER’in; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesini birbirine bağlayan imar yolunun bir kısmının açıldığı, açılmayan tarafında inşaatının yapılabilmesi için trafiğe açılması talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

 

 

10-  Halef ATAŞ’ın İsmetpaşa Mahallesi 611 Ada 31 parselde kayıtlı taşınmazına bitişik olan Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 3. Damlacık Sokak  611 Ada 36 parselde kayıtlı arsa vasıflı 206,31 m2 yüzölçümlü taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

11-  Milas Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün; Mülkiyeti Belediyemize ait Pinar Mahallesi 474 parselde kayıtlı okul lojmanı olarak kullanılan taşınmazın Pinar İlk/Ortaokulu adına görev tahsisli yapılması talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

12-İmar Planında konut alanında kalan İlçemiz Selimiye Mahallesi 202  Ada 6 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin

19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

13-İmar planında konut alanında kalan İlçemiz Selimiye Mahallesi 202 Ada 7 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

14-  Soner SEVGEN’in; İlçemiz Menteş Mahallesi Dipsarnıç Mevkii Sokak No:79 adresinde (1041 parsel) bulunan yerin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü)

 

15-  Yakup Şükrü ERGÜL’ün; İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi Kızılkaya Sokak No:7 (394 Ada 772 parsel) adresindeki işletmesine içkili restaurant faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak istediğinden anılan yerin İçkili Yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan Komisyon raporunun görüşülmesi (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü)

 

16-  İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi ve Zeytinlikuyu Mahallelerinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)

 

17-  Mülga Bafa Belediyesi tarafından alınan 17/05/2005 tarih 2005/22 sayılı Encümen Kararı ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin İçkili Yerler bölgesi belirlenmesi ile ilgili alınan kararın görüşülmesi, (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)

 

 

18-            İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi

 

1-     Aşkın GÖKYER’in, İlçemiz Balcılar Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 157 Ada 6 parsel nolu arsa vasıflı 423,97 m2 lik taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi,

2-     Sevim BAŞARAN’ın ; Mülkiyeti Belediyemize ait şuulu durumda bulunan  İlçemiz Güllük Mahallesi 199 Ada 9 parsel nolu 221,11m2 ve 199 Ada 10 parsel nolu 401,41 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi,

3-     Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2015/534 E. 2016/1326 K. Sayılı kararı ile; İlçemiz Burgaz Mahallesi 75. Yıl Devlet Hastanesi karşısındaki park alanında bulunan büfe olarak kullanılan  Mehmet ÖZBAYIR’a ait işyeri ile ilgili 06/06/2011 tarih 2011/135 sayılı Belediye Meclis kararının iptali ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

 

 

 

4-     Alptekin ÖZMEN’in, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan “ Gelin Sokak” isminin “Erhan Günay Sokak” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi,

5-     Ahmet ÇAVDAR Vekili Nalan ALPTEKİN’in; İlçemiz Hacıapti mahallesi İkinci Debboy Mevkiinde tapunun 135 Ada 30 parselinde kayıtlı taşınmaz “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama Plan değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi,