İHALE İLANI

22.11.2018


Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince 22.11.2018 tarihinde kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale ilanı için tıklayınız...