2019 MART AYI MECLİS TOPLANTISI

05.03.2019


Milas Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı 6 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleşecek. Toplantıda 12 ana gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
2019 MART AYI MECLİS  GÜNDEMİ :
 
 
1- Açılış ve yoklama
 
2- Hasan BENLİ’nin; İlçemiz Gökbel Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait bahçe vasıflı 1.126,40 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
3- Kamil ŞİMŞEK’in;  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ulaş Mahallesi 875 parselde kayıtlı arsa vasıflı içinde ev bulunan 244,00 m2 lik taşınmazı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
4- Sultan YAŞA’nın; Mülkiyetinin 57/256 hisse paylı 57,17 m2 hissesi belediyemize ait olan İlçemiz Burgaz Mahallesi 65 ada 70 parsel numarasında kayıtlı 256,76m2 büyüklüğünde avlulu kargır ev vasıflı taşınmazın 57,17m2’sini diğer hisse sahibi olarak satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
5- Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün(MUSKİ) ; İlçemiz Türkevleri Mahallesi 1165 parselde bulunan 277,10m2 tapu alanına sahip arsa niteliğindeki taşınmaz üzerine Ören Mahallesinin evsel atıksularının bertarafının sağlanması ve çevresel kirliliğinin önlenmesi amacıyla “Atıksu Arıtma Tesisi” kurulması planlandığından söz konusu taşınmazın deviri/tahsisi talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
6- Tarım  Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünün, İlçemiz Çandır Mahallesi Tepealtı Mevkiinde yer alan tarla vasıflı 12100,00m2 yüzölçümlü 354 nolu parselin 196,40 m2’si irtifak sahasında kalması nedeniyle DSİ.21.Bölge Müdürlüğü makamından 28/07/2017 tarih ve 518641 sayı ile kamulaştırma kararı alındığından mülkiyeti Belediyenize ait Çandır Mahallesi Tepealtı mevkiinde yer alan tarla vasıflı 354 nolu parselin 196,40 m2’si irtifak sahasında ihtiyaç duyulduğundan 2942 sayılı Kamulaştırma Yasanın 30. Maddesi gereğince takdir edilen 1.670,96 TL devir bedeli üzerinden idaremize devrinin yapılması talebin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
7- Tarım  Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünün, İlçemiz Çandır Mahallesi Tepealtı Mevkiinde yer alan tarla vasıflı 6900,00m2 yüzölçümlü 395 nolu parselin 160,64 m2’si irtifak sahasında kalması nedeniyle DSİ.21.Bölge Müdürlüğü makamından 28/07/2017 tarih ve 518641 sayı ile kamulaştırma kararı alındığından mülkiyeti Belediyenize ait Çandır Mahallesi Tepealtı mevkiinde yer alan tarla vasıflı 395 nolu parselin 160,64 m2’si irtifak sahasında ihtiyaç duyulduğundan 2942 sayılı Kamulaştırma Yasanın 30. Maddesi gereğince takdir edilen 1.425,75 TL devir bedeli üzerinden idaremize devrinin yapılması talebin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
8- Tarım  Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünün, İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Hisardere Mevkiinde yer alan tarla vasıflı 17700,00m2 yüzölçümlü 12 nolu parselin 12,25 m2’si kamulaştırma sahasında, 237,21 m2’si irtifak sahasında kalması nedeniyle DSİ.21.Bölge Müdürlüğü makamından 28/07/2017 tarih ve 518623 sayı ile kamulaştırma kararı alındığından mülkiyeti Belediyenize ait Karşıyaka Mahallesi Hisardere mevkiinde yer alan tarla vasıflı 12 nolu parselin 12,25 m2’si kamulaştırma sahasında ve 237,21m2’si irtifak sahasında ihtiyaç duyulduğundan 2942 sayılı Kamulaştırma Yasanın 30. Maddesi gereğince takdir edilen 2.389,52 TL devir bedeli üzerinden idaremize devrinin yapılması talebin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
 
 
 
 
 
 
9- Cihangir Mehmet HELVACI’nın; İlçemiz Burgaz Mahallesi 49 Ada 143 parseli üzerinde bulunan kamulaştırmanın kaldırılması talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
10- Bahçeburun Mahalle Muhtarı Mustafa ÇAMLIBELEN’in, İlçemiz Bahçeburun Mahallesinde bulunan park alanına “Durmuş AKINCI” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi, ( Park ve Bahçeler Müdürlüğü)
 
11- Sağlık İşleri Müdürlüğünün 2019 yılında alınacak Meclis Ücret Tarifeleri notlar bölümünün 3. ncü maddesinde belirtilen  “Ambulans ve cenaze arabası il içi ücretsiz, il dışı km başına 3.00 TL alınacaktır” ücretinin yüksek olduğundan  bu maddeye “dönüşte ayrıca ücret alınmaz, kilometre gidiş mesafesi ne kadar ise o kadar ücret alınır”  maddesinin eklenmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
 
 
 
12- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
 
1- Yaşar TAKIM’ın, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dörttepe Mahallesi 358 Ada 4 parselde kayıtlı arsa vasıflı 23,56 m2 lik taşınmazı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar komisyon raporunun görüşülmesi,
2- Mustafa GÜNAYDIN’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 260 Ada 447 parselde  kayıtlı arsa vasıflı 90,19 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar komisyon raporunun görüşülmesi,
3- İbrahim ACAR’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kızılcayıkık Mahallesi 70  parselde kayıtlı tarla vasıflı 4200,00 m2 büyüklüğünde içinde evinin bulunduğu 403,23m2’lik alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar komisyon raporunun görüşülmesi,
4- Güldane ABBAK’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz  Hacıilyas  Mahallesi 367 Ada 27 parselde  kayıtlı arsa vasıflı 114,11 m2 büyüklüğünde içinde evinin bulunduğu alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar komisyon raporunun görüşülmesi,
5- İnternasyonel Turizm Otelcilik A.Ş.’nin; İlçemiz Güllük Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait şuyulu durumda 365 Ada 7,8,9 parsellerde kayıtlı taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar komisyon raporunun görüşülmesi
6- İsa ESEN; 11/09/2019 tarih ve 243 sayılı Milas Belediyesi Meclis Kararı ile Milas imar planında yapılacak olan revizyon ile mağduriyetinin giderilmesi konusundaki kararın en geç 2 ay içinde uygulanmasını ve İlçemiz, Burgaz Mahallesi 78(600) ada 77 parsel nolu taşınmazın eski haline döndürülerek tasarruf hakkının geri verilmesini, aksi halde takas yöntemiyle Belediyemize ait bir taşınmazın taşınmazına denk bir taşınmaz ile değiştirilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar komisyon raporunun görüşülmesi
7- Gerçek KUBİLAY’ın; İlçemiz Bozalan Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1939 parselde kayıtlı taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi, 
8- Ali Özden GÜRBÜZ’ün; Muğla İli, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köycivarı Mevkii’nde bulunan,  N19-A-14-C-3-B ve  N19-A-14-C-3-C pafta,tapunun 443, 800 ve 819 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde, “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” ve “Pansiyon Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planının incelenerek onaylanması talebi ile ilgili hazırlanan İmar komisyon raporunun görüşülmesi,