HAZİRAN 2019 MECLİS TOPLANTISI

10.06.2019


2019 HAZİRAN AYI MECLİS  GÜNDEMİ :
 
 
1- Açılış ve yoklama
 
2- İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünün; Ören sahili Plaj Şezlong- Şemsiye Ücretlerinin tekrar görüşülmesi talebi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
3- Muğla Valiliği Kadastro Müdürlüğünün; İlçemiz Kırcağız, Menteş, Kızılcayıkık, Bahçeburun, Epçe, Çınarlı, Kafaca, Mutluca, Savran, Söğütçük, Alaçam ve Yoğunoluk Mahallelerinde 3402 sayılı Yasanın 22-a maddesi kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her bir mahalle için ayrı ayrı 6 (altı) adet bilirkişi seçilmesi talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
4- Sezai DUMAN’ın;  İlçemiz Yoğunoluk Mahallesinde evinin bulunduğu alanın heyelan bölgesinde olması sebebiyle evinin zarar gördüğü bu nedenle mülkiyeti Belediyemize ait 101 Ada 144 parselde Kargir Bina ve Arsası vasıflı 989,54 m2 yüzölçümlü taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
5- Ali BORA’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan  İlçemiz Güllük Mahallesi 348 Ada 23 parsel nolu 28,10 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
6- Erdoğan TOGAY’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 459 ada 166 parsel nolu 12,45 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
7- Mithat GÜRSOY’un; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Ören Mahallesi 280 Ada 11 parsel nolu 58,14 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
8- Sinem Sertel ALKAN Vekili Hidayet KABAÇAM’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan  İlçemiz Güllük Mahallesi 348 Ada 27 parsel nolu 80,33 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
9- Sümbül HASANÇEBİ’nin; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Ören Mahallesi 323 Ada ve 15 parsel nolu 22,20 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
10- Gönül SANDAL’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Selimiye Mahallesi 125 Ada 139 parsel nolu 252,95 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi; (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
11- Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Özelleştirme Uygulamaları Ve Gayrimenkul Değerleme Daire Başkanlığının; İlçemiz Hayıtlı Mahallesi 620 Ada 1 parsel nolu 2.498,33 m2 arsa niteliğindeki taşınmazının Belediye hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla Belediyenizce kamulaştırılarak kamu yararında kullanılması Holdigimizce uygun bulunduğundan kamulaştırılması talebinin görüşülmesi; (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
12- Şenol DERİNDERE’nin; İlçemiz Kırcağız Mahallesi Yeniköy Mevkii Sokak No:117 adresinde bulunan taşınmazına işyeri açmak istediğinden adı geçen adresin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi; (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)
13- Emek Mahallesi Karadağ Caddesi üzerinde bulunan park alanına “Neşet ERTAŞ” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Park ve bahçeler Müdürlüğü)
 
 
 
 
 
14- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
 
a) Gerçek KUBİLAY’ın; İlçemiz Bozalan Mahallesinde kendisine ait 1522 parsele şuyulu olan mülkiyeti belediyemize ait 1939 parselde (299,08m2) kayıtlı arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.
b) Gülseren DEMİRTAŞ’ın; İlçemiz Burgaz Mahallesinde kendisine ait 51 Ada 24-25 parsele  şuyulu olan mülkiyeti Belediyemize ait 51 Ada 29 parselde kayıtlı (40,07 m2) arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.
c) Sami ÖZKAYA’nın; İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 83 ada 38 parselde bulunan 40,00 m2 kuyu ve arsası vasıflı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.
ç)  Nircil ÇELİK’in; İlçemiz Mutluca Mahallesi Karayolları Bulvarında bulunan    261 parselin kamulaştırılarak yol açılması talebinin görüşülmesi.
d) Polat Maden San. Ve Tic.A.ş. Vekili Ali Rıza TELLİOĞLU’nun; İlçemiz Sarıkaya Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 170 Ada 15 parsel nolu zeytinlik vasıflı 9744,31m2 ve 196 Ada 48 parsel nolu zeytinlik vasıflı 11945,51 m2 yüzölçümlü taşınmazı kiralama veya satın alma talebinin görüşülmesi.
e) İlçemiz Boğaziçi Mahallesi yazlık Siteler Sokak adresinde belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan 3518 parselin doğusunda kalan (1000m2) park alanında konuşlandırılan yerin uygun bir araziye karakol inşaatı tamamlanıncaya kadar Milas İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis talebinin görüşülmesi.
f) Adnan UNAT’ın ; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkii 4317 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda  yapılması planlanan yapının zemin katında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre ticari ünite yapılması talebinin görüşülmesi,
g) İlçemiz Mutluca Mahallesi Kolonyaka Mevkiinde yer alan N19-B-22-D-4-A pafta, tapunun 2520 parsel (eski 582 parsel)  numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde, “Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Alanı”  amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli ilave Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.
h)   İlçemiz Kandak Mahallesi Kahveyanı Mevkiinde bulunan N19-A-09-D-1-C ve N19-A-09-D-1-D pafta tapunun 109 ada 1 ve 2 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (200 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi,
ı)  İlçemiz Baharlı Mahallesi Köyaltı Mevkiinde yer alan N19-A-25-C-4-B pafta tapunun 1033 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Alanı”  amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.
i) İlçemiz Meşelik Mahallesinde yer alan  N19-D-07-C-2-C pafta tapunun 337 Ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin  3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.
j) İlçemiz Akyol Mahallesi Sarısazlık Mevkiinde bulunan N19-D-04-B-3-D pafta 124 Ada 84 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “ Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi,