TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

02.07.2019


Milas Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı 5 Temmuz Cuma Saat 10´da Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleşecek.Toplantıda 9 ana gündem maddesi görüşülüp karar bağlanacak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

2019 TEMMUZ AYI MECLİS  GÜNDEMİ :

 

1- Açılış ve yoklama

 

2- Milas Vergi Dairesi Müdürlüğünün; Vergi Dairesi Müdürlüğümüzce oluşturulacak Satış Komisyonunda görev yapmak üzere Belediye Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi talebinin görüşülmesi; (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

3- Gülsüm ŞAHAN’ın; İlçemiz Burgaz Mahallesi 79 Ada 152 parsel nolu taşınmaz önündeki imar yolunun açılması talebinin görüşülmesi; (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

4- Saadettin AKAR’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Olukbaşı Mahallesi 127 Ada 1 parselde bulunan tarla vasıflı 2.719,70m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi; (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

5- Akyol Mahalle Muhtarlığının; Akyol Mahallesinde köy meydanı olarak kullanılmakta olan ve düğünler başta olmak üzere birçok sosyal aktivite yapılan alanının bir kısmı 126 ada 11 parsel içerisinde kalmakta olup parsel malikinin bu alanda mülkiyet iddiasının bulunduğu ve bu alanda tasarrufta bulunması halinde mahalle halkının zor durumda kalacağı, bu nedenle köy meydanı olarak kullanılan alanın kamulaştırılması talebinin görüşülmesi,(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

6- Ahmedi Zemci SERİN’in; İlçemzi Boğaziçi Mahallesi 2322 parselde bulunan kışlak nitelikli 240,00m2 hissesini Belediyemize bağışlama talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

7- Neşe Ölmez SARIKAYAve Hanife ÖLMEZ Vekili Ali Özden GÜRBÜZ’ün; İlçemiz Ören Mahallesi Balkan Mevkiinde yer alan N19-C-24-B-4-C pafta tapunun 156 Ada 443 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Günübirlik Tesis Alanı ve Konut Alanı” amaçlı  hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Yasanının 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, (Plan ve Proje Müdürlüğü)

 

8- Türker MERSİN’in  İlçemiz Bafa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:66-68 adresinde mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazda işyeri açmak istediğinden adı geçen adresin içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi;

 

9- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

a) Sezai DUMAN’ın;  İlçemiz Yoğunoluk Mahallesinde evinin bulunduğu alanın heyelan bölgesinde olması sebebiyle evinin zarar gördüğü bu nedenle mülkiyeti Belediyemize ait 101 Ada 144 parselde Kargir Bina ve Arsası vasıflı 989,54 m2 yüzölçümlü taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, 

b) Ali BORA’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan  İlçemiz Güllük Mahallesi 348 Ada 23 parsel nolu 28,10 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, 

c) Erdoğan TOGAY’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 459 ada 166 parsel nolu 12,45 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, 

ç)   Mithat GÜRSOY’un; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Ören Mahallesi 280 Ada         11 parsel nolu 58,14 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

d) Sinem Sertel ALKAN Vekili Hidayet KABAÇAM’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan  İlçemiz Güllük Mahallesi 348 Ada 27 parsel nolu 80,33 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, 

e) Sümbül HASANÇEBİ’nin; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Ören Mahallesi 323 Ada ve 15 parsel nolu 22,20 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, 

f) Gönül SANDAL’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Selimiye Mahallesi 125 Ada 139 parsel nolu 252,95 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi; 

g) Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Özelleştirme Uygulamaları Ve Gayrimenkul Değerleme Daire Başkanlığının; İlçemiz Hayıtlı Mahallesi 620 Ada 1 parsel nolu 2.498,33 m2 arsa niteliğindeki taşınmazının Belediye hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla Belediyenizce kamulaştırılarak kamu yararında kullanılması Holdigimizce uygun bulunduğundan kamulaştırılması talebinin görüşülmesi;

h) Fabay Tur. Yat.İnş.A.Ş.’nin; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkiinde N19-D-06-B-2-B, N19-D-06-B-2-C, N19-D-07-A-1-D paftada yer alan  S.S. Gültan Yapı Kop. Sınırları içerisinde kalan  “Trafo Alanları ve Park Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi,