İHALE İLANI

08.08.2019


 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan 24 adet taşınmazımız 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile kiralama ihalesi gerçekleştirilecektir. 

İhale ilanı ve detayları için tıklayınız...