2019 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

02.08.2019


Milas Belediyesi Ağustos ayı olağan Meclis toplantısı 6 Ağustos salı günü gerçekleşecek. Toplantı ve Düğün Salonunda saat 10´da başlayacak meclis toplantısında 7 ana gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.
 
2019 AĞUSTOS AYI MECLİS  GÜNDEMİ :
 
 
1- Açılış ve yoklama
 
2- 06/08/2018 tarih 2018/159 sayılı Belediye Meclis kararı ile İlçemiz Meşelik Mahallesinde, Kuyucak Mevkii ve Doktorlar Sitesi Mevkiinde bulunan vatandaşların Meşelik Mahallesinden ayrılarak bu iki mevkiinin birleştirilerek mahalle kurulması talebi ile ilgili kurulan 5 kişilik Komisyonda görev alan 2 meclis üyesinin 2019 Mart ayında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle boşalan meclis üyeleri yerine komisyonda görev almak üzere Komisyon üyelerinin seçilmesi talebinin görüşülmesi, (Hukuk İşleri Müdürlüğü)
 
3- Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün; İlçemiz, Şevketiye Mahallesi 705 ada 153 parselde bulunan Dr. Mete Ersoy İlk/Ortaokulu ile yoldan ihdas edilen 156 parselin (465,37 m2) tevhidi ve 705 ada 154 parselde bulunan Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi ile yoldan ihdas edilen 155 parselin (355,96m2) tevhidi için söz konusu parsellerin kullanımı Milli Eğitim Bakanlığına, mülkiyeti Hazine adına olmak üzere bedelsiz devrinin yapılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
4- 2019 Yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan “Edebiyat Günleri” etkinlikleri için tüm giderlerin (konaklama,ulaşım,yemek,plaket) ve etkinlikle ilgili ortaya çıkabilecek diğer giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin görüşülmesi, (Özel Kalem Müdürlüğü)
 
5- 2019 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan “6. Milas Zeytin Hasat Şenliği “ etkinlikleri için tüm giderlerin (konaklama, ulaşım, yemek, plaket)  ve etkinlik ile ilgili ortaya çıkabilecek diğer giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin görüşülmesi (Özel Kalem Müdürlüğü)
 
6- Ergün Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Vekili Barış ÇERÇİ’nin; İlçemiz Avşar Mahallesi Mera Vasıflı 109 Ada 177 parselde 4342 sayılı Mera Kanunun 14 ncü maddesi gereğince Tahsis Amacı değişikliği yapılmasına ilişkin talebinin görüşülmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
 
 
 
7- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
 
a) Gülsüm ŞAHAN’ın; İlçemiz Burgaz Mahallesi 79 Ada 152 parsel nolu taşınmaz önündeki imar yolunun açılması talebinin görüşülmesi; 
b) Saadettin AKAR’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Olukbaşı Mahallesi 127 Ada 1 parselde bulunan tarla vasıflı 2.719,70m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi; 
c) Akyol Mahalle Muhtarlığının; Akyol Mahallesinde köy meydanı olarak kullanılmakta olan ve düğünler başta olmak üzere birçok sosyal aktivite yapılan alanının bir kısmı 126 ada 11 parsel içerisinde kalmakta olup parsel malikinin bu alanda mülkiyet iddiasının bulunduğu ve bu alanda tasarrufta bulunması halinde mahalle halkının zor durumda kalacağı, bu nedenle köy meydanı olarak kullanılan alanın kamulaştırılması talebinin görüşülmesi,
d) Ahmedi Zemci SERİN’in; İlçemzi Boğaziçi Mahallesi 2322 parselde bulunan kışlak nitelikli 240,00m2 hissesini Belediyemize bağışlama talebinin görüşülmesi, 
e) Neşe Ölmez SARIKAYAve Hanife ÖLMEZ Vekili Ali Özden GÜRBÜZ’ün; İlçemiz Ören Mahallesi Balkan Mevkiinde yer alan N19-C-24-B-4-C pafta tapunun 156 Ada 443 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Günübirlik Tesis Alanı ve Konut Alanı” amaçlı  hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Yasanının 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, 
f) Fikri BIÇAR Vekili Emek Bilge Koka AYDIN’ın;  İlçemiz Ören Mahallesi Balkan Mevkiinde yer alan N19-C-24-B-4-C pafta tapunun 156 Ada 386 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Gelişme Konut Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, Trafo Alanı ve Yol Alanı” amaçlı  hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Yasanının 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi,