MİLAS BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 7 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLCEK

03.10.2019


  

Milas Belediye Meclisi Ekim ayı olağan meclis toplantısını 07 Ekim Pazartesi günü saat 10:00 da Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün salonunda gerçekleştirecek.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında toplanacak meclis 13 ana gündem maddesini görüşüp karara bağlayacak. Ekim ayı gündem maddeleri ise şöyle ;

 
 
2019 EKİM AYI MECLİS  GÜNDEMİ   :
 

1-           Açılış ve yoklama

2-           Belediyemiz 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planın görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

3-           2020 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi,(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

4-           2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve izleyen 2 yılın Gelir-Gider Bütçe Taslağı ve Ücret tarifelerinin görüşülmesi,(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

5-           Belediyemizin 2020 yılı Evsel Katı Atık ücret tarifelerinin görüşülmesi,(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

6-           İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 555 Ada 2 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 85,89 m2 kargır ev ve avlusu vasıflı taşınmazın satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

7-           Kazım IŞIKLI’nın ; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Selimiye Mahallesi 359 Ada 35 parsel (56,31m2) ve 359 Ada 36 (253,75m2) parselde bulunan taşınmazların satın alma talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

8-           Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge gereği, Belediyemiz tarafından  07/12/2015 tarih 2015/314 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan “Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı Tespit Komisyonun” 31 Mart 2019 Mahalli İdari Seçimleri ile görev süresi sona ermesi nedeniyle ilgili komisyonunun yeniden oluşturulması talebinin görüşülmesi ( İmar Ve Şehir Müdürlüğü)

9-           İlçemiz Ekinanbarı Mahallesi Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanının Tespiti konusunun görüşülmesi. (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

10-        Güsün AYDIN’ın; İlçemiz Çökerme Mahallesi Fesleğenbükü Mevkii 106 ada 125 parsel adresindeki taşınmazın içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)

11-        İlçemiz Köşk Mahallesi Köycivarı Mevkiinde bulunan tapunun 443,800 ve 819 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu ve Eko Turizm- Kırsal Turizm Tesis Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Yasanın 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

12-        İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkiinde  N19-D-06-B-2-B, N19-D-06-B-2-C ve N19-D-07-A-1-D paftada yer alan S.S. Gültan Yapı Kooperatifi sınırları içerisinde kalan “ Trafo Alanları ve Park Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

13-        İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

a)      Ali YILMAZ Vekili Ali AVCI’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Güllük Mahallesi 268  ada 61 parsel nolu 14,47 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

b)     Huriye HANCI’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan  İlçemiz Burgaz Mahallesi 10 Ada 156 parsel nolu 12,44 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

c)      Serdar SERT’in; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Ören Mahallesi 394 Ada 11 parsel nolu 24,68 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

d)     Bayram ARITEPE’nin; Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Olukbaşı Mahallesi 141 Ada 11 parselde kayıtlı Tarla vasıflı 513,64 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

e)      Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının ilgi yazısı doğrultusunda  İlçemiz Akyol Mahallesi Sarısazlık Mevkiinde bulunan N19-D-04-B-3-C ve N19-D-04-B-3-D pafta  tapunun 124 Ada 84 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi,