EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1. OTURUMU SONA ERDİ.

07.10.2019


 Milas Belediye Meclisi Ekim ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumunu tamamladı. Meclis 2. oturum için 25 Ekim Cuma saat 10’da tekrar toplanacak.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda 07 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen meclis toplantısında 13 ana 2 de ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kenan Özdemir’in mazeretli olarak katılmadığı mecliste kararların tamamı oy birliği ile alındı.

Gündem maddelerine geçmeden önce açıklama yapan Başkan Tokat:”İmar ve Şehircilik Müdür Vekilliğine Münir Geçgil, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekilliğine ise Bekir Güney’in atandığı bilgisini verdi.

Gündemin 2. 3. 4. ve 5. sırasında yer alan Belediyemiz 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan, 2020 Mali Yılı Performans Programı,2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve izleyen 2 yılın Gelir-Gider Bütçe Taslağı ve Ücret tarifeleri ve Belediyemizin 2020 yılı Evsel Katı Atık ücret tarifeleri Plan Bütçe Komisyonuna havaleleri oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Ve 7. Maddeleri olan İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 555 Ada 2 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 85,89 m2 kargir ev ve avlusu vasıflı taşınmazın satın alma talebi ve Kazım IŞIKLI’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Selimiye Mahallesi 359 Ada 35 parsel (56,31m2) ve 359 Ada 36 (253,75m2) parselde bulunan taşınmazların satın alma talebi İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

8.gündem maddesinde bulunan; Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge gereği, Belediyemiz tarafından  07/12/2015 tarih 2015/314 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan “Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı Tespit Komisyonun” 31 Mart 2019 Mahalli İdari Seçimleri ile görev süresi sona ermesi nedeniyle ilgili komisyonunun yeniden oluşturulması talebi doğrultusunda komisyona İlgili Mahallenin Muhtarı, 1 aza, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Münir Geçgil, Bekir Öner, Tolga Ay, CHP Meclis üyesi Halil Mutlu, AKP Meclis Üyesi Nevzat Solmaz, MHP Meclis Üyesi İlhan Şimşek ve İYİ Parti Meclis Üyesi Gürsel İnce seçildi.

Gündemin 9.maddesi olan İlçemiz Ekinanbarı Mahallesi Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanının Tespiti konusu Yerleşik alan Tespit Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10 maddesinde yer alan Güsün AYDIN’ın; İlçemiz Çökerme Mahallesi Fesleğenbükü Mevkii 106 ada 125 parsel adresindeki taşınmazın içkili yerler bölgesine alınması talebi ise inceleme komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

11.sırada bulunan İlçemiz Köşk Mahallesi Köycivarı Mevkiinde bulunan tapunun 443,800 ve 819 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu ve Eko Turizm- Kırsal Turizm Tesis Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Yasanın 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebi İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi ise İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkiinde  N19-D-06-B-2-B, N19-D-06-B-2-C ve N19-D-07-A-1-D paftada yer alan S.S. Gültan Yapı Kooperatifi sınırları içerisinde kalan “ Trafo Alanları ve Park Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliği talebi ise Komisyonca daha önce görüşüldüğü ve talebin uygun görülmesi sonuncuda oy birliği ile kabul edildi.

 

13.sırada yer alan İmar Komisyon raporları Ali YILMAZ Vekili Ali AVCI’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Güllük Mahallesi 268  ada 61 parsel nolu 14,47 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebi, Huriye HANCI’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan  İlçemiz Burgaz Mahallesi 10 Ada 156 parsel nolu 12,44 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebi, Serdar SERT’in; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Ören Mahallesi 394 Ada 11 parsel nolu 24,68 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebi komisyonca uygun bulunmuş olup oy birliği ile kabul edildi.

 

Bayram ARITEPE’nin; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Olukbaşı Mahallesi 141 Ada 11 parselde kayıtlı Tarla vasıflı 513,64 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin reddi oy birliği ile kabul edildi.

 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının ilgi yazısı doğrultusunda İlçemiz Akyol Mahallesi Sarısazlık Mevkiinde bulunan N19-D-04-B-3-C ve N19-D-04-B-3-D pafta tapunun 124 Ada 84 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebi ise komisyonca incelenmiş olup, komisyon tarafından uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.

 

            Gündemin ek gündem maddelerinde bulunan Konca Kırkan’ın İlçemiz Ören Mahallesi Darıyeri Mevkii 400 Ada 2 parselde bulunan taşınmazına ulaşımı sağlayacak yolların açık olmaması nedeniyle ruhsat alamadığını, parseline ulaşımı sağlayacak olan diğer parsellerin terklerini yapmadığından imar planında yol olarak görünen kısımların kamulaştırılması talebi imar komisyonunca uygun bulunmayarak talebin reddi oy birliği kabul edilmiştir.

Gürsel Doğan’ın Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1036 Ada 5 parsel nolu 280,78 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebi İmar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Ekim ayı Meclis toplantısı 2.oturumu 25 Ekim Cuma günü tekrar toplanmak üzere açık bırakıldı.