04.11.2019


Milas Belediye Meclisi Kasım ayı olağan meclis toplantısını 05 Kasım Salı günü saat 11:00 da Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün salonunda gerçekleştirecek.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında toplanacak meclis 11 ana gündem maddesini görüşüp karara bağlayacak. Kasım ayı gündem maddeleri ise şöyle ;

 
 
2019 KASIM AYI MECLİS  GÜNDEMİ    :
 

1-          Açılış ve yoklama

2-          5393 sayılı Yasanın 18/d maddesi  gereğince Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ( Taşıt ve İş Makinesi alımı) 2.250.000,00 TL kredi kullanılması talebinin görüşülmesi, ( Mali Hizmetler Müdürlüğü)

3-          Belediyemiz tarafından kullanılmakta olan araçların ekonomik ömürleri tamamlandığından ve kiralama yapılan iş makineleri ve araçların maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı Belediyemiz Hizmetlerinde  kullanılmak üzere 1 adet 22 tonluk ekskavatör, 2 adet kazıcı yükleyici iş makinesi, 1 adet greyder, 1 adet engelli nakil aracı, 1 adet teleskopik vinç, 10 adet binek ve 5 adet kamyonet (pick-up) araç alınması talebinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

4-          Belediyemizin 2020 yılı Evsel Katı Atık ücret tarifeleri ile ilgili hazırlanan Plan Ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

5-          İmar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik taslağının görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)

6-          Milas Kent Konseyi Başkanlığının; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Gelincik Caddesinin ve Hisarbaşı Hoca Bedrettin Mahallesinde bulunan Kızılay Caddesinin sokak olarak değerlendirilmesi gerekirken cadde olarak tanımlanmasından dolayı maddi hasarlı trafik kazalarına mağduriyetlere sebep olunması nedeniyle konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi, ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

7-          Osman İSKENDER’in, İlçemiz Güllük Mahallesi tapunun 79 ada 301 parsel numarasında ekli krokide belirtilmiş olan yola cadde sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

8-          İzzet SARICA’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait 229/600 hisse payı 96,29 m2 lik hissesi belediyemize ait olan İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 557 Ada 21 parsel numarasında kayıtlı bulunan 252,28 m2 büyüklüğündeki kargır ev ve avlusu vasıflı taşınmazın belediyemize ait olan 96,29 m2 lik kısmını satın alam talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

9-          Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığının; İlçemiz Çamlıyurt Mahallesinde bulunan 189 Ada 7 parselde kayıtlı 151,89 m2 tarla vasıflı mülkiyeti Belediyemize  ait taşınmazda geçmişte içme suyu olarak ta kullanılan su kaynağı bulunduğu tespit edildiği, su kaynağının yörenin içme suyu ihtiyacına takviye amaçlı sisteme dahil edilmesi planlandığı bu nedenle taşınmazın içme suyu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

10-       Özay KORKMAZ’ın; İlçemiz Hacıilyas Mahallesi Ekmekçi Sokak No:18/B adresindeki taşınmazın İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-       İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

a)     İlçemiz Köşk Mahallesi Köycivarı Mevkiinde bulunan tapunun 443, 800 ve 819 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu ve Eko Turizm- Kırsal Turizm Tesis Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Yasanın 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi,

b)     İlçemiz Ekinanbarı Mahallesi Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanının Tespiti konusunun görüşülmesi.

c)     İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 555 Ada 2 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 85,89 m2 kargır ev ve avlusu vasıflı taşınmazın satın alma talebinin görüşülmesi,

d)     Kazım IŞIKLI’nın ; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Selimiye Mahallesi 359 Ada 35 parsel (56,31m2) ve 359 Ada 36 (253,75m2) parselde bulunan taşınmazların satın alma talebinin görüşülmesi;

e)     Gürsel DOĞAN’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1036 Ada 5 parsel nolu 280,78 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,