KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1. OTURUMU SONA ERDİ.

05.11.2019


Milas Belediye Meclisi Kasım ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumunu tamamladı. Meclis 2. oturum için 08 Kasım Cuma saat 10’da tekrar toplanacak.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda 05 Kasım Salı günü gerçekleşen meclis toplantısında 11 ana 4 de ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Durmuş Özdemir’in mazeretli olarak katılmadığı mecliste kararların tamamı oy birliği ile alındı.

Gündemin 2. Ve 3. Maddesinde yer alan 5393 sayılı Yasanın 18/d maddesi gereğince Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ( Taşıt ve İş Makinesi alımı) 2.250.000,00 TL kredi kullanılması talebi ile Belediyemiz tarafından kullanılmakta olan araçların ekonomik ömürleri tamamlandığından ve kiralama yapılan iş makineleri ve araçların maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 22 tonluk ekskavatör, 2 adet kazıcı yükleyici iş makinesi, 1 adet greyder, 1 adet engelli nakil aracı, 1 adet teleskopik vinç, 10 adet binek ve 5 adet kamyonet (pick-up) araç alınması talebi oy birliği ile kabul edildi.

                   Gündemin 4.maddesi olan Belediyemizin 2020 yılı Evsel Katı Atık ücret tarifeleri ile    ilgili hazırlanan Plan Ve Bütçe Komisyon Raporu Ek süre talep edilerek Plan Bütçe komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

         Gündemin 5.6.7. ve 8. Maddelerinde yer alan İmar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik taslağı,Milas Kent Konseyi Başkanlığının; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Gelincik Caddesinin ve Hisarbaşı Hoca Bedrettin Mahallesinde bulunan Kızılay Caddesinin sokak olarak değerlendirilmesi gerekirken cadde olarak tanımlanmasından dolayı maddi hasarlı trafik kazalarına mağduriyetlere sebep olunması nedeniyle konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi, Osman İSKENDER’in, İlçemiz Gümüşlük Mahallesi tapunun 79 ada 301 parsel numarasında ekli krokide belirtilmiş olan yola cadde sokak ismi verilmesi talebi ve İzzet SARICA’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait 229/600 hisse payı 96,29 m2 lik hissesi belediyemize ait olan İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 557 Ada 21 parsel numarasında kayıtlı bulunan 252,28 m2 büyüklüğündeki kargır ev ve avlusu vasıflı taşınmazın belediyemize ait olan 96,29 m2 lik kısmını satın alam talebi İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

         Gündemin 9.maddesi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığının; İlçemiz Çamlıyurt Mahallesinde bulunan 189 Ada 7 parselde kayıtlı 151,89 m2 tarla vasıflı mülkiyeti Belediyemize  ait taşınmazda geçmişte içme suyu olarak ta kullanılan su kaynağı bulunduğu tespit edildiği, su kaynağının yörenin içme suyu ihtiyacına takviye amaçlı sisteme dahil edilmesi planlandığı bu nedenle taşınmazın içme suyu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesi talebi 25 yıl tahsisi bedelsiz olarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesinde yer alan Özay KORKMAZ’ın; İlçemiz Hacıilyas Mahallesi Ekmekçi Sokak No:18/B adresindeki taşınmazın İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi İçkili yerler belirleme komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

       Gündemin 11. Sırasında yer alan İmar Komisyon raporlarından İlçemiz Köşk Mahallesi Köycivarı Mevkiinde bulunan tapunun 443, 800 ve 819 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu ve Eko Turizm- Kırsal Turizm Tesis Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Yasanın 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebi ile İlçemiz Ekinanbarı Mahallesi Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanının Tespiti konusu ek süre talepleri oy birliği ile kabul edildi.

İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 555 Ada 2 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 85,89 m2 kargır ev ve avlusu vasıflı taşınmazın satın alma talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.

Kazım IŞIKLI’nın ; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Selimiye Mahallesi 359 Ada 35 parsel (56,31m2) ve 359 Ada 36 (253,75m2) parselde bulunan taşınmazların satın alma talebi komisyonca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.

Gürsel DOĞAN’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1036 Ada 5 parsel nolu 280,78 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebin reddine oy birliği ile karar verildi.

Ek gündemde yer alan Milas ilçesi Hayıtlı Mahallesi Yanıkkuyu Mevvkiinde yer alan, N19-b-21-b-1-c pafta, tapunun 887 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8 Parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda oluşan yapı adası üzerinde adanın tamamında alt katlar ticaret,üst katlar konut olacak şekilde Ticaret Konut Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8.maddes,i uyarınca incelenerek onaylanması talebi İmar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi,

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 nci maddesine göre Boş kadro Değişiklik cetvelinde belirtilen dolu/boş kadro unvan ve derece değişiklikleri oy birliği ile kabul edildi.

 

Kahraman KARABULUT’un İlçemiz Menteş Mahallesi Hacıisadağı Mevkii 620 parsel nolu taşınmazın içkili yerler bölgesine alınması talebi İçkili Yerler belirleme komisyonuna havale edildi.

6360 sayılı Kanunun ile Belediyemize bağlanan mülga Bafa Belediyesinin görev ve yetkileri arasında bulunan Bafa Gölündeki gemi,deniz ve içsu araçlarının bağlama kütüğüne kayıt işlemleri Belediyemize geçmiş olduğundan,Bafa Gölünde avcılık yapan gemi,deniz ve içsu araçlarının ruhsat,tonilato belgesi ve vize işlemleri için fiyat tarifesinin belirlenmesi talebi Plan Bütçe Komsiyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmesiyle Kasım ayı Meclis toplantısının 1. Oturumu sona erdi.

Daha sonra Belediye Meclis üyesi ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsü Av. Şakir Özdemir söz alarak; “Haftasonu ilçemizde zeytin hasat şenliği düzenlendi. Açılıştan sonra yapılan konuşmalarda belediye başkanımıza söz verilmedi. Belediye başkanı; her şeyden önce Milas halkı tarafından seçilmiş bir kişidir. Milas Belediyesi’ni, Milas halkını ve bunun ötesinde de şu anda toplandığımız Milas Belediye Meclisi’mize temsil eden ve başkanlık yapan bir kişi konumundadır. Ayrıca bu tür etkinliklerin hem öncülüğünü hem de başlamış olan etkinliklerde Milas Belediyesi olarak en büyük önem veren kuruluşların başında gelmekteyiz. 

Haftasonu yapılan etkinlikte belediye başkanımızın konuşması hem hakkıdır hem de görevidir. Bu konuşma hakkının verilmemesi Milas halkına, belediye meclisimize, ortak akıla, kurumlararası işbirliği ve uyumuna zarar vermiştir.

Biz CHP Grubu olarak, bundan sonra yapılacak etkinliklerde bu tür zarar verici davranışların yapılmamasını talep ediyoruz.”dedi.

Bunun üzerine söz alan AKP Meclis Grup Başkanı Hürol Önder de, “Biz de şenlikte belediye başkanımızın Milas ilçesini temsilen konuşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda dünkü grup toplantımızda bu konuyu ilçe başkanımıza ilettik. İlçe başkanı bu konuda kesinlikle bir girişim veya etkisinin söz konusu olmadığını, bu işin karşısında olduğunu ve de belediye başkanının konuşması gerektiğini söylemiştir. Vekilimiz de aynı düşüncelerdedir. Yaşanan olayı uygun bulmuyoruz. Belediye başkanımız, şenlik gibi etkinliklerde bizlerin adına konuşması gerekiyor diye düşünüyoruz.” dedi.

Görüş ve temennilerin ardından Ören’de gençlerin spor etkinliklerine gelir temin etmek amacıyla 17 Kasım tarihinde  Ege ve Karadeniz´den toplam 100 boğanın katılımıyla yapılacak olan güreşlere davette bulunuldu. Dernek yöneticileri tarafından, meclis üyelerini isimlerinin yazılı olduğu yağlık hediye edildi. 

Meclis, daha sonra, 8 Kasım Cuma günü saat 10.00´da tekrar toplanmak üzere tamamlandı.