TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

02.07.2020


Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir toplanamayan Milas Belediye Meclisi 6 Temmuz pazartesi günü saat 14.00’de   toplanacak.Meclis toplantısı Milas Belediyesine ait toplantı ve düğün salonunda gerçekleşecek..

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla ertelenen meclis toplantıları, 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte  Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenecek kurallara uyulması şartıyla yeniden başlıyor.

Bu  kapsamında uzun süredir  toplanamayan Milas Belediye Meclisi  de 6 Temmuz da toplanarak 21 ana  gündem maddesini görüşecek.

Milas Belediyesinin temmuz meclis gündemi şu konulardan oluşuyor ;

2020 TEMMUZ  AYI MECLİS GÜNDEMİ

1-            Açılış ve yoklama

2-            2019 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

3-            2019 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak Meclise bilgi verilmesinin görüşülmesi,(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

4-            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Kapalı Pazar yerine ait ücret tarifesinin bulunmaması nedeniyle (düğün, nişan töreni vb.) ücret tarifesinin belirlenmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

5-            2019 Mali Yılı faaliyet Raporunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

6-            5393 sayılı Yasanın 33 ncü maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapacak olan Encümen Üyeliği seçimi,(Yazı İşleri  Müdürlüğü)

7-            5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan  Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği seçimi,(Yazı İşleri Müdürlüğü)

8-            5393 Sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan İmar Komisyonu Üyeliği seçimi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)

9-            Belediye Meclisince 5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince oluşturulan İçkili Yerler Belirleme Komisyonunun 1 yıllık görev süresi sona erdiğinden Komisyon Üyelerinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)

10-         İlçemiz Kızılcakuyu Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 571 parselde kayıtlı 4500m2 alanlı taşınmazın 1350 m2 lik alanının  Sağlıkevi Ve Aile Hekimliği mobil hizmet binası olarak sürekli kullanılması için İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

11-         İlçemiz Selimiye Mahallesi 178 Ada 53 parsel maliki olan Melek ATICI ve Fatma SÖZTUTAR’ın parsellerine ulaşan kadastral bir yol olmadığını, imar planında mevcut ancak terki yapılmamış imar yolu olduğunu, bu yolun kamulaştırılarak açılması talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

12-         Yaşar ÖNGELEN’in; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Akyol Mahallesinde bulunan içinde kendi adına kayıtlı kargır bir ev ve kahve bulunan 139 ada 2 parselde kayıtlı 4.163,84 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

13-         İlçemiz Güllük Mahallesi 199 ada 9 ve 10 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarla ilgili satın alma talebi 05.11.2018 tarih 2018/226 sayılı meclis kararı ile adı geçen parseller kadastro yolunun imar adasına dahil edilmesinden dolayı Belediyemiz adına ihdaslarla oluşan parseller olduğu, bu parseller ada bazında şuulu durumu oluşturduğundan ada bazında düzenleme yapılarak sorunun giderilmesi gerektiğinden satın alma talebi uygun bulunmamış olup, İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Ve Harita Şefliğinin 12.12.2019 tarih E.31253 sayılı yazısında imar adasının imar uygulaması ile oluştuğu söz konusu taşınmazın çevresinde bulunan imar parsellerinde ruhsatlı yapıların bulunduğu tespit edildiğinden ilgili mevzuat çerçevesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapılamayacağı değerlendirildiğinden konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesi talebi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

14-         Ümit ZOR’un, İlçemiz Hayıtlı Mahallesi Atatürk Bulvarında mülkiyeti belediyemize ait şehir parkı ve büfenin kira bedelinin ihalede çok yüksek bedel ile üzerine kaldığını geçen sürede kira bedeline yapılan artışlar ile kiranın çok yüksek olduğunu, corona virüs salgını nedeni ile kiraladığı alanının tamamının kapalı olduğunu tekrar faaliyete izin verilmesi durumunda da corona virüs önlemleri nedeniyle kira bedelinin işletmeden kazanılmasının mümkün olmadığını bu nedenle kira bedelinin yıllık 400.000,00TL’ye düşürülmesini ve gelecek yıllarda yasal artırım limitinin yarısını geçmemek üzere artırım yapılmasının 5393 sayılı Yasanın 18/h maddesince görüşülmesi talebi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

15-         İlçemize bağlı mahallelerde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve içinde zeytin ağacı olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince tüm bakımlarının  yapılması koşuluyla ekli listede yer alan mahalle adı,ada,parsel numaraları ve yüzölçümleri yazılı 178 adet zeytinlik vasıflı taşınmazların 10 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkartılması talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

16-         Milas Euromos Gençlik Ve Spor Kulübü Deneğinin; “Yelkenler Fora Projesi” olarak adlandırılan faaliyetini hazırlanan protokol taslağı çerçevesinde 5393 sayılı Yasanın 75. Maddesi hükümleri doğrultusunda Belediyemizle ortak iş birliği ile yapma talebi ve protokol taslağının görüşülmesi, (Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

17-         Aydıner AYDIN’ın; İlçemiz Çökertme Mahallesi Merkez Sokak No:212 104 ada 103 parsel adresindeki taşınmazının İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi,(Zabıta Müdürlüğü)

18-         Güsün AYDIN’ın; İlçemiz Çökerme Mahallesi Fesleğenbükü Mevkii 106 ada 125 parsel adresindeki taşınmazın içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü)

19-         Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün; İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi 394 Ada 649 parselde kayıtlı taşınmaz için “Yük Tahmil ve Tahliye İskelesi” amaçlı ve bu parselin deniz tarafında Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altında bulunan alan üzerine “İskele” kullanımı amaçlı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan teklifinin 3194 sayılı Yasanın 8 nci maddesi uyarınca görüşülmesi talebi. (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

20-         Nokta Planlama Ve Harita’nın; Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köycivarı Mevkii’nde bulunan,  N19-A-14-C-3-B ve  N19-A-14-C-3-C pafta,tapunun 443, 800 ve 819 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde, “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve Ekoturizm¬Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi talebi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

21-         İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

1-            Belediyemizin, 3194 sayılı Yasanın 10 ncu maddesi gereği 5 yıllık İmar Programının hazırlanması talebinin görüşülmesi.

2-            İlçemiz Meşelik Mahallesinde yer alan  N19-D-07-C-2-C pafta tapunun 337 Ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin (UİP:18188,2) 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebi ile ilgili hazırlanan  İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,