AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

05.08.2020


 

 

 

 

 

Milas Belediye Meclisi,Ağustos ayı oturumu için toplanacak. Belediye Meclis Toplantısı, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’te Milas  Belediyesi Düğün ve Toplantı Salonu´nda gerçekleştirilecek. 

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat  başkanlığında yapılacak olan meclis oturumunda yer alan gündem maddeleri şu şekilde : 

2020 AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

 1-      Açılış ve yoklama

 

2-     Belediyemiz 2020 Mali Yılı Gider Bütçesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait tabloda gösterilen gider tertibine Mahalli İdareler Bütçe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi gereğince 10.000.000,00TL (onmilyon) ek ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 

3-      Muğla Valiliği Kadastro Müdürlüğünün; İlçemiz Kızılcakuyu, Karakuyu, Çandır, Derince, Karşıyaka, Bafa, Kazıklı, Bozbük, Gürçamlar, K.Dibekdere, Baharlı, Bahçeyeni, Yusufça, Tuzabat, Aslanyaka, Karapınar, Çiftlik, Gürceğiz, Pinar, Türkevleri, Gökbel, Dereköy, Kısırlar, Çökertme, Çamlıca, Korucuk, Alatepe, Kultak, Kılavuz ve Hacıahmetler Mahallelerinde 3402 sayılı Yasanın 22-a maddesince güncelleme kadastro  çalışmaları yapılacağından kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her bir mahalle için ayrı ayrı 6 (altı) adet bilirkişi seçilmesi talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü) 

4-      Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının; Milas Belediye Meclisinin 2016/20 sayılı kararı ile spor tesislerinin yapılması koşulu ile 5393 sayılı Yasanın 18/e ve 75/d maddeleri gereğince 25 yıl süreliğine bedelsiz olarak  Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına tahsis edilen Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan  İlçemiz Ören Mahallesi  tapunun 232,233,234,235,236,237,239 ve 240 adaları arasında kalan park alanında yapımı tamamlanan spor tesislerinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından işletilmesinin verimli olmayacağının değerlendirildiği, tahsis konusu taşınmazın belirlenen şartlarda geri iadesi talebinin görüşülmesi; (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

5-      İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi Zeytinlikuyu Mevkii, Cumartesi Pazarı, Akkent Mahalle Pazarı, Şehir Parkı, Dörtyol Mevkii, Belediyemiz Ek Hizmet Binası ve 1. Sanayi Sitesi 2. Caddede bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki tuvaletlerin 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesi gereği 10 (on) yıl süre ile kiralama ihalesine çıkarılması talebinin görüşülmesi, ( Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

6-      İlhami SARICA’nın;  Mülkiyetinin 1313/2400 hisse payı (102,51m2) Belediyemize ait olan  İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 557 Ada 19 parsel numarasında kayıtlı bulunan  kargır ev ve avlusu nitelikli toplam 187,38 m2  büyüklüğündeki taşınmazın belediyemize ait olan 102,51 m2 kısmını diğer hisse sahibi olarak  satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

7-      Mehmet İLTER’in; İlçemiz Selimiye Mahallesi Eski Pazaraltı Küme Evleri No:161/1 (161 ada 62 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

 

8-      Ferhat DURMAZ’ın; İlçemiz Tuzabat Mahallesi Merkez Sokak No:295 (941 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

 

9-      Burak KOCAKAYA’nın;  İlçemiz Pınarcık Mahallesi Çerinin Yeri Sokak No:13/A (199 Ada 6 parsel)  adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

 

10-    Akın KUZYAKA’nın; İlçemiz Kuzyaka Mahallesi 3005 parsel adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü) 

11-    Belediyemize bağlı Müdürlüklerce kiralık olarak çalıştırılan araç ve iş makinelerinin kiralama süresi 31.12.2020 tarihinde biteceğinden 2021 mali yılı için ihtiyaç duyulan araçlar ile ilgili kiralama yapılmayıp Devlet Malzeme Ofisinden araç alımı yapılacağından ekli listede özellikleri ve adetleri belirtilmiş olan araçların 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesinin 2 nci bendi gereğince satın alınması talebinin görüşülmesi; (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) 

 

12-  İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

 

1-     İlçemiz Kızılcakuyu Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 571 parselde kayıtlı 4500m2 alanlı taşınmazın 1350 m2 lik alanının  Sağlıkevi Ve Aile Hekimliği mobil hizmet binası olarak sürekli kullanılması için İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

2-     İlçemiz Selimiye Mahallesi 178 Ada 53 parsel maliki olan Melek ATICI ve Fatma SÖZTUTAR’ın parsellerine ulaşan kadastral bir yol olmadığını, imar planında mevcut ancak terki yapılmamış imar yolu olduğunu, bu yolun kamulaştırılarak açılması talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

3-     Yaşar ÖNGELEN’in; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Akyol Mahallesinde bulunan içinde kendi adına kayıtlı kargır bir ev ve kahve bulunan 139 ada 2 parselde kayıtlı 4.163,84 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

4-     İlçemiz Güllük Mahallesi 199 ada 9 ve 10 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarla ilgili satın alma talebi 05.11.2018 tarih 2018/226 sayılı meclis kararı ile adı geçen parseller kadastro yolunun imar adasına dahil edilmesinden dolayı Belediyemiz adına ihdaslarla oluşan parseller olduğu, bu parseller ada bazında şuulu durumu oluşturduğundan ada bazında düzenleme yapılarak sorunun giderilmesi gerektiğinden satın alma talebi uygun bulunmamış olup, İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Ve Harita Şefliğinin 12.12.2019 tarih E.31253 sayılı yazısında imar adasının imar uygulaması ile oluştuğu söz konusu taşınmazın çevresinde bulunan imar parsellerinde ruhsatlı yapıların bulunduğu tespit edildiğinden ilgili mevzuat çerçevesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması yapılamayacağı değerlendirildiğinden konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesi talebi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

5-     Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün ; Milas İlçesi Güllük Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan “Liman” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/e maddesince incelenmesi talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)