Mahalleye Dönüşen Köylere Verilen Süre Bitmek Üzere

21.08.2020


Köy arsalarına Torba Yasa ile gelmiş olan yeni düzenleme ile 10 yıl içerisinde ev yapmayanın arsası Belediyeye devredilecekti. Şimdi bu sürenin son 4 ayına gelindi ve hala ev yapmayan yada  çıkan yasadan haberdar olmayan köylülere yönelik Milas Belediye Başkanı tarafından 9 Köy muhtarı ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Toplantıya Emlak ve İstimlak Müdürü Yücel Bedel,İmar ve Şehircilik Müdürü Münir Geçgil,Küçük Dibekdere,Balcılar,Çamlıyurt,Çınarlı,Epce,Kafaca,Kırcağız,Meşelik ve Ortaköy mahalle muhtarları katıldı.

Milas Belediyesi Ek Hizmet binasında düzenlenen toplantıda konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ; vatandaşların haklarını korumak için mücadele verdiklerini belirtti.

Torba kanun olarak bilinen 7061 sayılı bazı vergi kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 28/11/2017 tarihinde TBMM de kabul edilerek 05/12/2017 tarih ve 30261 sayılı resmi gazetede yayınlandığını belirten Başkan Tokat; “ 7061 sayılı kanun 4. Maddesinde yer alan  18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa eklenen geçici 5.maddede , satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak anılan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre verilmişti. Ancak bu süre içerisinde de hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir.”dedi

 Vatandaşların 31/12/2020 tarihine kadar evlerini yapacak ve varsa borçlarını ilgili köy tüzel kişiliğine eğer tüzel kişilik yoksa bağlı olduğu belediyeye ödeyerek evlerini yapabileceklerini belirten başkan Tokat; Bu süre içinde evlerini yapmayanlar yani yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için yapılacak bir şey kalmıyor. Tahsis edilen arsa resen mahalle ise belediyeye köy ise köy tüzel kişiliğine tescili yapılacaktır. Vatandaşların bir an önce bu konuda işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir”dedi.

Başkan Tokat son olarak Milas Belediyesi tarafından halkı bilgilendiren el ilanı yaptırılıp dağıtılacağını söyledi.