EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

03.09.2020


 

Milas Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı 7 Eylül pazartesi gerçekleşecek.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda saat 14:00’de başlayacak  meclis toplantısında 12 ana gündem maddesi ve imar komisyon raporları görüşülüp karara bağlanacak.

 

 

2020 EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1-        Açılış ve yoklama

 

2-        5393 sayılı Yasanın 18/p maddesine istinaden; Milas Belediyesi ile Bodrum Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek üzere ortak projeler oluşturmak amacıyla kardeş kent ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi, (Özel Kalem Müdürlüğü)

 

3-        Hakan GÖÇMEN’in; İlçemiz Ören Mahallesinde bulunan 394 ada 4 parsele şuyulu olan mülkiyeti Belediyemize ait 394 ada 11 parselin, 394 ada 4 parsel maliki Serdar SERT’e 2019/229 sayılı meclis kararı ile satışı uygun bulunmuş idi. Ancak Serdar SERT parselini ( 394 ada 4 parseli)  Hakan GÖÇMEN’e satmış olup, parselin yeni sahibi Hakan GÖÇMEN’de mülkiyeti Belediyemize ait kendi parseline şuyulu durumda bulunan 394 ada 11 parselde kayıtlı arsa vasıflı 24,68 m2’lik taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

4-        İlçemiz Burgaz Mahallesinde 599 ada 7 parsel malikleri Gülsüm ZORLU, Zeynep AKYAR, Mustafa ERDEM, Serkan OK ve Ayten OK’un; mülkiyeti Belediyemize ait 599 ada 149 parselde kayıtlı arsa vasıflı 3,07 m2’lik taşınmazı satın alma taleplerinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

5-        Odek İnş.Tur.San.Ve Tic.A.Ş.nin; İlçemiz Güllük Mahallesi 363 ada 2 parselde Odek İnş.Tur.San. ve Tic.A.Ş. adına kayıtlı 28m2 arsa vasıflı taşınmazı bedelsiz olarak Belediyemize hibe etme talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

6-        İlçemiz Ören Mahallesi 222 ada 9 parsel maliki Durmuş DUMAN ile 222 ada 11 parsel maliki Semi ÖZKAYA, parsellerinin yola terkinin yapılması gerektiği söylenerek bedelsiz olarak yola terk işlemi yaptıklarını, ancak terk ettikleri yolun imar planına göre iptal edilmiş olması nedeniyle bedelsiz olarak iade edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi talebinin görüşülmesi,(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

7-        Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün; İlçemiz Selimiye Mahallesi 353 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine hayırseverlerce 8 derslik Anaokulu ve Özel Eğitim Anaokulu binası yapılacağı, taşınmaza inşaat yapılması için imar uygulaması yapılması gerektiği, konu ile ilgili ihdas ve yola terk dosyalarının hazırlanarak 353 ada 2 parsel (167,32 m2 arsa) olarak Belediye adına tapusunun çıkartıldığı, söz konusu parselin Hazine adına bedelsiz devri ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin yapılması ve muvafakat verilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

8-        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının, İlçemiz Mutluca Mahallesinde mülkiyeti Milas Belediyesine ait 648 parsel nolu taşınmaz içerisinde, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün tüzel kişiliği oluştuğu 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 31.03.2014 tarihinden önce yapıldığı anlaşılan ve bölgenin su ihtiyacını karşılayan içme suyu kaynağı, içme suyu hattı ve maslak bulunan taşınmazın bu nedenle Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

 

 

9-      Milas Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünün; İlçemiz, Burgaz Mahallesinde 930 ada 6 parselde kayıtlı arsa vasıflı toplam 3890,70 m² taşınmazın, 3829,10 m²´si Maliye Hazinesine, 61,60 m²´si Belediyemize ait taşınmazın 3829,10 m²´si Muğla Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Aile Sağlık Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı planlandığından Sağlık Bakanlığı adına tahsisi talep edilmekte olup, Söz konusu Belediyemiz ile hisseli taşınmazın 3829,10 m² sinin Sağlık Bakanlığına;  Aile Sağlık Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak kullanılmak üzere muvafakat verilmesinde sakınca bulunup bulunmadığının bildirilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

10-  Milas Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliğinin; ilgi dilekçe ile başvuruda bulunan Mehmet AYDIN ,Menteş Mahallesinde bulunan mesire alanına verilen Şehit Ercan Aydın  isminin verilmiş olduğunu ancak yerin amacı dışında faaliyet gösterdiğinden dolayı ismin kaldırılarak başka sokak veya caddeye verilmesi talebinin görüşülmesi, (Park Ve Bahçeler Müdürlüğü)

 

11-  09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8.14. maddesinde yer alan “ İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti yapılan işyerleri” 8.14.1 maddesinde yer alan "Öncelikle faaliyet konusu ile ilgili toplu işyerlerinde açılması esastır" hükmüne göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin şehir dışına taşınmaları talebinin görüşülmesi, ( Zabıta Müdürlüğü)

 

12-   İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 956,957,993,962 İmar adalarında onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “hmax:Sebest” olan bina yüksekliklerinin “Yençok:6 kat” olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8 nci maddesi uyarınca uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

 

13-  İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

 

1-      İlhami SARICA’nın;  Mülkiyetinin 1313/2400 hisse payı (102,51m2) Belediyemize ait olan  İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 557 Ada 19 parsel numarasında kayıtlı bulunan  kargır ev ve avlusu nitelikli toplam 187,38 m2  büyüklüğündeki taşınmazın belediyemize ait olan 102,51 m2 kısmını diğer hisse sahibi olarak  satın alma talebi,