İHALE İLANI

24.09.2020


Mülkiyeti Belediyemize ait olan 36 adet taşınmazımızın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile 24.09.2020 tarihinde kiralama ihalesi gerçekleştirilecektir. 

İhale metni için lütfen tıklayınız...

102 ada 126 parsel kroki...

102 ada 128 parsel kroki...