EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUMU TAMAMLANDI

21.10.2020


Milas Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu tamamlandı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Başkanlığında toplantı ve düğün salonunda saat 14:00’de başlayan oturumda 2021 Mali Yılı Performans Programı, 2021 Mali Yılı Bütçesi ve Takip Eden İki Yılın Bütçe Tasarısı ve 2021 Mali Yılı İçinde Hizmet Karşılığı alınacak Ücret Tarifeleri görüşülüp oy birliği ile karara bağlandı..

Murat Yazar, Cüneyt İlter, Tacettin Yıldız, Sinan Erbey, Hasan Çemrek ve Mali Hizmetler Müdürü Tuncay Karaca tarafından hazırlanan 2021 Mali Yılı  Gelir ve Gider Bütçesi , Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Murat Yazar tarafından okundu.Buna göre Milas Belediyesinin  01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek 2021 bütçesi 210 milyon oldu..Tek tek okunan maddeler tüm meclis üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

2021 Mali yılı gider bütçesinde 57.389.000,00 TL ile  en büyük pay yapılacak iş ve hizmetler için Fen İşleri Müdürlüğüne verildi.

2021 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam ₺ 210.000.000,00 olarak belirlenmiştir diyerek söze başlayan Murat Yazar buna göre 2021 Gider Bütçesi  doğrultusunda ; Özel Kalem Müdürlüğü 4.506.000,00 TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 6.974.000,00 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü 37.953.000,00 TL, Yazı İşleri Müdürlüğü 1.106.000,00 TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 474.000,00 TL ,Hukuk İşleri Müdürlüğü 1.800.000,00 TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 1.510.000,00 TL, Teftiş Kurulu Müdürlüğü 430.000,00 TL, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 402.000,00 TL, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 418.000,00TL Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü 402.000,00 TL, Zabıta Müdürlüğü 8.288.000,00 TL, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 17.806.000,00 TL, Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü 12.835.000,00 TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü 24.058.000,00 TL, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 7.332.000,00 TL, Fen İşleri Müdürlüğü 57.389.000,00 TL  Sağlık İşleri Müdürlüğü 3.485.000,00 TL, Veteriner İşleri Müdürlüğü 402.000,00 TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 13.995.000,00 TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 4.832.000,00 TL, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 402.000,00 TL, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 402.000,00 TL bütçe aktarılmıştır dedi..

2021 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam ₺ 205.000.000,00 belirlenmiştir diyerek sözlerine devam eden Plan Bütçe Komisyonu başkanı Murat Yazar ;

“Vergi Gelirleri 48.986.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 64.359.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar 200.000,00 TL , Diğer Gelirler 79.755.000,00 TL , Sermaye Gelirleri 13.000.000,00 TL ,Red ve İadeler  -1.300.000,00 TL olarak belirlenirken ,Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasında₺ 5.000.000,00 (Beşmilyon) TL kaynak gösterilerek bütçe denkliği sağlanmış olarak önerilmiştir “dedi

Tek tek okunan gelir ve gider kalemleri tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısı sonrasında söz alan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Plan ve Bütçe Komisyonunda görev alan ve emeği geçen herkese teşekkür ederken 2021 bütçesinin Milas’a hayırlı olmasını diledi.

Ekim ayı 2. oturumu dilek ve önerilerin dinlenmesinin ardından sona erdi