KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

05.11.2020


Milas Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı 6 Kasım 2020 
Cuma günü gerçekleşecek.
Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda saat 11:00’de başlayacak  meclis toplantısında 12 ana gündem maddesi ve imar komisyon raporları görüşülüp karara bağlanacak.
 
2020 KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ
 
1- Açılış ve yoklama
 
2- Belediyemizin 2021 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin belirlenmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan Ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
 
3- İlçemiz Hayıtlı Mahallesinde bulunan 257 Ada 11 parselin önünden geçen onaylı imar planındaki 10 metrelik yolun çift şeritli yapılması planlandığı, 257 Ada 11 parselin 77 m2’nin İmar Yolu kullanımında kaldığından kamulaştırılması talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
4- Ova Sokak Sakinlerinin; İlçemiz Mutluca Mahallesi Ova Sokakta bulunan Hayrettin DERELİ’nin arsasından geçen yolun mülga Beçin Belediyesince kamulaştırıldığı ancak Turan KAVURAN’ın arsasından geçen yolun kamulaştırılmadığı ve yolun tel örgü çekilmek suretiyle kapatıldığından mahalle sakinleri olarak Ova Sokakta bulunan yolun kamulaştırılarak trafiğe açılması talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
5- Eyüp TOPAL’ın ; İlçemiz Güllük Mahallesi 296 Ada 5  parselde bulunan binasının mevcut imar planına göre bitişiğinde bulunan imar yolunun terk ve kamulaştırma işlemlerinin yapılarak açılması talebinin görüşülmesi; (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
6- İlçemiz Şehir Merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde 241 Ada 2 parsel ve  241 ada 40 parseller arasındaki Şehir Parkı içinde bulunan 210 m2 yapıda cafe restaurant işletmesi  ve 22 m2 lik yapıda 4800 m2 park alanı içinde dinlenen vatandaşlara çay, kahve, meşrubat hizmeti sunulmak üzere çayhane (çayevi) olarak 2886 sayılı Yasanın 64 ncü maddesi ve 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesi gereği 10 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkarılması talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
7- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Koru Mahallesi 102 Ada 311 parselde kayıtlı 19.540,57 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 750 m2’si bina, 38 m2’si depo, 6297 m2’si bahçe ve yol olarak toplam 7085m2 olan Süt Toplama Merkezi ve Mandıra Tesisi olarak içinde bulunan demirbaş ve ekipmanları ile birlikte 2886 sayılı Yasanın 64 ncü maddesi ve 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesi gereği 10 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkarılması talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
8- Tasfiye Halinde S.S. Mavi Yunus Tatil Köyü Konut Yapı Kooperatifinin; İlçemiz Bozbük Mahallesi 105 Ada 306 parsel ve 105 Ada 345 parsellerde bulunan  Mavi Yunus Tatil Köyü Konut Yapı Kooperatifinin iki parseli arasındaki kamu alanına 260m2’lik  kamelya yaptıkları için ecrimisil ödedikleri kamelyayı bila bedel (bedelsiz) olarak Belediyemize hibe etme taleplerinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
9- Yeşim ÖZKAYA’nın; İlçemiz Beçin Mahallesi Devecioğlu Sok. No:12A/26 adresinde bulunan işyerinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)
 
10- Sezer GİRGİN’in; İlçemiz Dibekdere Mahallesi Merkez Sokak No:3/1adresinde (829 parsel) bulunan işyerinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi (Zabıta Müdürlüğü)
 
11- Mutlu ÖNDER’in; İlçemiz Hayıtlı Mahallesi 1. Demirciler Sokak No:12/B adresinde bulunan işyerinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi,(Zabıta Müdürlüğü)
 
 
12- Milas İlçesi,  Ulaş Mahallesi, Yuvaalanı mevkiinde yer alan, 1116, 1117, 1118, 1119, 1122, 1123 (imar uygulaması öncesi eski parsel no 671,672,1042,1043,1044,1045 ve 1046) parsellerde kayıtlı taşınmazlar Muğla Büyükşehir Belediyesi´nin 12.01.2017 tarih ve 11 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisi Santrali Alanı)" kullanımında kalmakta olup tesise ait alan içinde belirtilen yeraltı nakil hatlarına ait kablo kanalı ve emniyet mesafelerinin TEDAŞ’a devrinin yapılmayacağı, sadece TEDAŞ’a devri söz konusu olacak olan trafo alanının planda yer almasının yeterli olacağından hareketle ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nden 02.10.2020 tarih ve 35676 sayılı görüşü doğrultusunda  tesise hizmet verecek trafo alanı için yer seçimi yapılarak “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince maddesince incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)
 
 
13- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;
 
1- Niyazi KARAKAŞ’ın; İlçemiz Ören Mahallesi 222 Ada 17 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait 164,87m2  arsa vasıflı şuyulu taşınmazı 222 Ada 15 parsel maliki olarak satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
2- Hamdi AVCI’nın;  İlçemiz Ören Mahallesi 241 Ada 2 parsel 0,58 m2 , 241 Ada 3 parsel 16,55m2 , 241 Ada 11 parsel 150,59 m2 büyüklüğündeki mülkiyeti Belediyemize ait arsa vasıflı şuyulu taşınmazları 241 Ada 1 parsel maliki olarak satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) 
3- S.S. Özgüryurt Konut Yap. Kop.nin; İlçemiz Kazıklı mahallesi 2155 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait 585,95 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) 
4- Nokta Planlama  Ve Haritanın; Milas İlçesi, Bağdamları mahallesi, Taşdibi mevkiinde yer alan, tapunun 221 parsel ile 1207 ve 1208 parsel (eski 209 parsel) nolu taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) Enerji Nakil Hattı (Yer Altı Enerji Nakil Hattı) ve Genel Otopark Alanı Düzeltmesi" Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesince incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)
5- Nokta Planlama Ve Haritanın; Milas İlçesi, Bağdamları mahallesi, Taşdibi mevkiinde yer alan, tapunun 207 ve 208 nolu taşınmazları üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) Cephe Düzeltmesi, Enerji Nakil Hattı (Yer Altı Enerji Nakil Hattı), Trafo Alanı ve Genel Otopark Alanı Düzeltmesi" Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesince incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)
6- Nokta Planlama Ve Haritanın; Milas İlçesi, Bağdamları mahallesi, Taşdibi mevkiinde yer alan, tapunun 1205 ve 1206 parsel (eski 217 parsel) nolu taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) Enerji Nakil Hattı (Yer Altı Enerji Nakil Hattı)" Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesince incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)
7- Kıyıkışlacık Mahallesi Bütüncül 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içinde kalan ekli paftada sunulan 51K-IC Paftanın ,  planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları geçerli olmak üzere , Meclis kararı ile uygun bulunması halinde Meclis kararının kabul edildiği tarihten itibaren  onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı olarak kabul edilmesi ve bu pafta sınırları içindeki işlemlerin bu plan üzerinden yürütülmesi talebinin görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)