İHALE İLANI

11.12.2020


Mülkiyetleri Belediyemize ait olan İlçemiz Muhtelif mahallelerinde bulunan 25 adet taşınmazımızın kiralama ihalesi 24.12.2020
tarihi saat:11:00 da belediyemiz encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi
hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

İhale İlanı için tıklayınız

Kiralama Sözleşmesi Örneği için tıklayınız.