2021 YILININ İLK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 8 OCAK CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

05.01.2021


Milas Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı 8 Ocak Cuma günü saat 14:00’te Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. 2021 yılının ilk olağan meclisi olma özelliği taşıyan toplantıda, 15 ana gündem maddesi görüşülüp, karara bağlanacak. Toplantıda 12 maddeden oluşan İmar Komisyon Raporları da görüşülecek.

8 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek Milas Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın gündemlerinin tam metni aşağıdaki gibidir:

 

2021 OCAK AYI MECLİS  GÜNDEMİ      :
 

 

1-             Açılış ve yoklama

 

2-             Belediye Gelirlerinin Kamuya Tahsisinin görüşülmesi,

 

3-             Meclis Tatil Ayının görüşülmesi

 

4-             Belediye Zabıta Personelinin 2021 yılı aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi,

 

5-             5393 sayılı Yasanın 49 ncu maddesinin 7 nci fıkrası gereğince  Belediye Başkan Yardımcılarına verilecek ödeneğin belirlenmesinin  görüşülmesi,

 

6-             5393 sayılı Yasanın 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye  seçilmesinin görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

7-             Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 4 Bölüm (Yardım Komisyonu oluşumu) 10 ncu maddesi gereği “Sosyal Yardım Komisyonu Belediye Başkanı ya da görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı Başkanlığında bir Başkan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ile bir Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve Belediye Meclisi tarafından seçilecek olan Meclis Üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşması gerektiğinden Sosyal Yardım Komisyonunda görev yapmak üzere 2 Meclis Üyesinin seçilmesi talebinin görüşülmesi, (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

 

8-             İlçemizdeki kırsal mahallelerde üretim yapmakta olan küçük üreticilerin ve aile tipi işletmelerin yüksek gelir getirici alternatif ürünler üretmelerini teşvik etmek için eğitimler vermek, sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefi ile çevreye ve doğal yaşama duyarlı alternatif tarım tekniklerini geliştirmek, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üretici birlik ve kooperatiflerinin aktif hale getirilmesi ve işbirliğinin sağlanması, ürünlerin doğrudan  tüketici ile buluşmasını sağlayacak imkanların yaratılmasıyla birlikte yerel ekonomik kalkınmanın da artırılıp kırsal nüfusun da bu artıştan fayda sağlaması adına kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üretici birlik ve kooperatifleri ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi, ( Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

 

9-             Belediye Meclisince 3194 sayılı Yasanın 18 nci maddesi uygulamasının yapılması için alınan 2016/307 ve 2017/72 sayılı meclis kararlarının uygulama işlemleri yapılamadığından iptali talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

10-         İlçemiz Burgaz Mahallesi 780 Ada 1 parselde kayıtlı 2539,56m2 arsa vasıflı taşınmazın imar planında Pazar yeri olarak yer aldığından taşınmaz malikleri Mesude BAHAR ve Sevil KOCAKAYA’nın kamulaştırma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

11-    Vedat KARTAL’ın; İlçemiz Korucuk Mahallesi Merkez Sokak No:6/A adresinde bulunan 127 ada 6 parsel nolu taşınmazında bulunan ticari işletmesinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

 

12-  Sezer GİRGİN’in; İlçemiz Dibekdere Mahallesi Merkez Sokak No:3/1adresinde (829 parsel) bulunan işyerinin içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

 

13-    Belediyemizin ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin (AYKOME) 2021 yılı içerisinde  uygulanacağı ücretlerde ikilem olmaması ve AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesi de Belediyemizi de bağlaması sebebi ile Belediyemiz sınırları içerisinde alınacak olan yol bozma ücretinin görüşülmesi,  ( Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

14-    Belediyemiz bünyesinde 5393 Sayılı Yasanın 49 ncu maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışmakta olan 4 Adet Mühendis, 2 adet  Avukat, 1 adet Şehir Plancısı ve 1 adet Mimarın sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesinin” görüşülmesi, (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

15-  Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen boş kadro  derece ve unvan değişikliklerinin görüşülmesi,(İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü)

 

 

16-         İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

1-      Nizamettin AKBABA’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Selimiye Mahallesi 166 ada 238 parselde kayıtlı arsa vasıflı 14,20 m2 şuyulu taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

2-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 969 ada 727 parselde kayıtlı arsa vasıflı 148,57 m2’lik taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

3-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan İsmetpaşa Mahallesi 969 ada 730 parselde kayıtlı 282,22 m2’lik arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

4-      Şığo SERTDEMİR’in; İlçemiz Burgaz Mahallesi 79 ada 135 parselde bulunan taşınmazının yolu bulunmaması sebebiyle uygun bir alandan kamulaştırma  yapılarak yol açılması talebinin görüşülmesi; (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

5-      Ömer KAVAK’ın; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 260 ada 1042 parselde kayıtlı 16m2 arsa vasıflı taşınmazının imar uygulamasında park alanı olarak bırakıldığını bu nedenle kamulaştırılması talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

6-      T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kıyıkışlavık (İasos) Mahallesi Örenyerinde bulunan toplam 1986,00m2 yüzölçümlü 394 ada 414 parsel nolu taşınmazın 1423,00m2’lik kısmının  “Karşılama Merkezi” olarak kullanılmak üzere T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi; (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

7-      Osman ÖNER’in; İlçemiz Alatepe Mahallesinde bulunan mahalle merkezinden uzakta olan tapunun 101 Ada 383 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz içerisinde ve bölgesinde bulunan yapıların Ulusal Adres Veri Tabanına işlenebilmesi için küme evler veya mevkii olarak isim verilmesi talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

8-      Boğaziçi Muhtarı Ferhat KARAKOYUN’un; İlçemiz Boğaziçi Mahallesinde bulunan mülkiyet Hazineye ait 227 ada 161 parsel  numarasında kayıtlı taşınmazın eğitim, sağlık ve dini tesis alanı olarak planlama çalışmalarının başlatılmış olduğunu ve devam ediyor olması nedeniyle, bu süreçte maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen Yıldız KARDEŞLER eşi Sadettin KARDEŞLER isminin bu taşınmazın önünden geçmekte olan yola verilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılarak bu caddenin adının “Sadettin Kardeşler Caddesi” olması talebinin görüşülmesi, ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

9-      Tema Vakfı Milas İlçe Sorumlusu Mehmet NERGİZ’in; TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin KARACA’nın isminin yaşatılmasının gelecek kuşaklar açısından bir rol modeli işlevi göreceği inancıyla, kendisinin anısını ve adını yaşatmaya uygun olacak şekilde ilçemizde bir sokak, cadde veya parka verilmesi talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

10-  İlçemiz  Boğaziçi Mahallesinde yer alan, 162 ada 2 ve 3 numaralı parselde kayıtlı taşınmazlarla ilgili  ‘E:0.30  Yençok:4.50 m olmak üzere Ticaret Alanı’ amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

11-  İlçemiz Boğaziçi Mahallesi tapunun 3072 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kuzeyinde “Tarafo Alanı ve Park” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi; (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

12-  Ruhsatsız (kaçak) yapılarla mücadele kapsamında İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda  hazır beton tesislerine,  ruhsatsız (kaçak) yapılaşmayı önlemek adına beton dökümünün denetlenmesine yönelik meclis kararı alınması talebinin görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)