MİLAS BELEDİYESİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

01.03.2021


Milas Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05 Mart 2021 Cuma günü saat 14:30’da Aşkıdil Akarca Salonu’nda gerçekleştirilecek. 6 ana gündem maddesinin görüşülüp karara bağlanacağı toplantıda İmar Komisyon Raporları da görüşülecek.

05 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek Milas Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gündemlerinin tam metni aşağıdaki gibidir:

 

1-          Açılış ve yoklama

 

2-          Milas Kaymakamlığı İdare Ve Denetim Şefliğinin; İlçemiz dahilinde üzerinde okul bulunan veya ilkokula tahsisli parsellerin Büyükşehir Yasası kapsamında sehven Belediye Tüzel Kişiliğine geçtiği belirtilmiş olup, listede bulunan parsellerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devrinin yapılması talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

3-          Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; İlçemiz, Mutluca Mahallesi 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Beçin örenyerinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 143,32 m² yüzölçümlü 166 ada 1 parsel (eski 755 parsel) nolu taşınmazın iç kale restorasyonu sırasında kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsisi talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

4-          Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün;  Mülkiyeti Belediyemize ait Hayıtlı Mahallesi 619 ada 232 parselde kayıtlı taşınmazın Bakanlıkça yürütülen kazılar sonrasında ortaya çıkarılan kültür varlıklarının bir arada korunması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsisi talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

5-          İsmetpaşa Mahallesi 969 Ada 726 parselde bulunan 2 katlı yapı, mülkiyeti Belediyemize ait 969 ada 1 parsele 31,48m2 tecavüzlü olduğu, cins değişikliği yapılacağından dolayı muvafakatname verilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

6-          Tamamı Milas Belediyesi Gıda İnş. Tur.San.Ve Tic.Ltd.Şti.ne ait olan şirketimizin ana sözleşmesinde bulunan faaliyetlerden bazılarına başlayabilmesi için 10.000.000,00TL’ye (onmilyon) karşılık gelen Ayni sermaye aktarılması talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi,

 

 

7-          İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

1-     Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; İlçemiz Uzunyuva Mevkiinde 1. Derece arkeolojik sit alanında “ Uzunyuva Arkeolojik Alanı Hanedan Mezar Odası Mimarı Projesi ve Arkeopark Alanı Çevre Düzenlemesi Projesi” Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile uygun bulunmuş olup, yeni müze bina yapımı, çevre düzenlemesi, teşhir ve tanzimi amacıyla Belediyemize ait Hisarbaşı mahallesi 159 ada 7 parselde kayıtlı 225,04m2 yüzölçümlü taşınmazın tahsisi talebinin görüşülmesi,

 

2-     Fen İşleri Müdürlüğünün ; Belediyemizin mevcut depo alanı yetersiz kaldığından ve yeni asfalt şantiyesi kurulması planlandığından Hacıabdi Mahallesi 83 Ada 4 parselde kayıtlı 6.921,17 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satın alınması talebinin görüşülmesi,

 

3-     İlçemiz Selimiye Mahallesi 110 ada 11 parsele şuyulu bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 184 ada 6 parselde kayıtlı 58,41 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

 

 

 

 

4-     Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnş. Dairesi Başkanlığının, Güllük İçme –Kullanma suyu şebekesi kapsamında yapılan 2 adet depoların arasında iletimi sağlayan 213 ada 141 parselin içerisinden geçen isale hattı meri planda belirtilen 10 metrelik imar yolundan geçirilmiş, imar yolunun kamu hizmeti verebilmesi adına terk işlemleri, imar uygulaması veya kamulaştırılması ile içme-kullanma suyu hattının yol güzergahında kalacağı ve kamu zararı oluşturmayacağı, bu nedenle içme-kullanma suyu isale hattının geçtiği 10 m imar yolunun kamu adına terk işlemlerinin veya yolun kamulaştırılmasına ilişkin işlemlerin yapılması talebinin görüşülmesi,

 

5-     Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kurudere Mahallesi 137 Ada 5 parselde kayıtlı zeytinlik ve tarla vasıflı 48.315,41m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

 

6-     3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Gereğince Uygulaması Yapılacak olan; İlçemiz Kıyıkışlacık Mah. Zeytinlikuyu mevkiindeki, Selimiye Mahallesi Eskipazaraltı Mevkiindeki, Güllük Mahallesi Sıralık Mevkiindeki ve Türkevleri Mahallesi Köyiçi Mevkiindeki taşınmazların bulunduğu alanların 3194 sayılı İmar Kanunun 10 ncu maddesi gereği 5 yıllık İmar Programına eklenmesi talebinin görüşülmesi.

 

7-     İlçemiz Boğaziçi Mahallesi 188 Ada 1 parsel ve 189 ada 1 parsel arasında kalan yeşil alan içinde “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin ( PİN:UİP-48323970) 3194 sayılı Yasanın 8. Maddesi gereğince incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi,

8-     Merhum Prof.Dr.Şadan GÖKOVALI isminin yaşatılması adına ilçemizde bir sokak, cadde veya parka Prof.Dr.Şadan GÖKOVALI isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

9-     İlçemiz Meşelik Mahallesi Kemerdağ Mevkii 1/1000 Ölçekli İmar Plan notlarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun  görüşülmesi.