MİLAS BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI SALI GÜNÜ

04.10.2021


Milas Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Salı günü (Yarın) toplanacak. Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat’ın Başkanlığı’nda toplanacak olan mecliste 13 ana gündem maddesinin yanı sıra İmar Komisyon Raporları görüşülerek, karara bağlanacak.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda 5 Ekim Salı günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek toplantı, Milas Belediyesi Facebook hesabından da canlı olarak yayınlanacak.

Milas Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

2021 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

1-           Açılış ve yoklama

2-           2022 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve izleyen 2 yılın Gelir-Gider Bütçe Taslağı ve Ücret tarifelerinin görüşülmesi,(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

3-           2022 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi,(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

4-           Belediyemizin 2022 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

5-           Milas Belediyesi Gıda İnş.Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti. nin; İlçemiz Hisarbaşı Mahallesi 182 Ada 5 parsel (Çöllüoğlu Hanı) ile Ören Mahallesi 4352 parselde( çekek yeri) bulunan 27.000.000,00 TL ‘ye ( Yirmiyedimilyon) karşılık gelen   taşınmazların 5393 sayılı Yasanın 18/i maddesi gereğince Ayni Sermaye olarak şirketimize devir edilmesi talebinin görüşülmesi. ( Milas Belediyesi Gıda İnş.Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti.)

6-           Milas Belediyesi ile Adana İli Seyhan Belediyesi arasında eğitim, turizm, kültür, sosyal ve ekonomik ilişkiler kurulması, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak proje çalışmalarının yürütülmesi amacıyla 5393 sayılı Yasanın 18/p maddesi ve 74 ncü maddesince kardeş kent ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi, (Özel Kalem Müdürlüğü)

7-           İlçemiz Güllük Mahallesi 366 Ada 12 parsel maliki, mülkiyeti belediyemize ait 366 ada 103 parselde kayıtlı arsa vasıflı 52,93 m2 yüzölçümlü taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

8-           İlçemiz, Kazıklıbucak Mahallesi 262 ada 4 parsel ve 261 ada 8 parsel maliki, mülkiyeti Belediyemize ait 262 ada 5 parselde kayıtlı arsa vasıflı 2.071,60 m² büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

9-           İlçemiz Boğaziçi  Mahallesi tapunun 5994 ve 5995 parselle kayıtlı bulunan imar planında konut alanında kalan taşınmazların 22 metre genişliğindeki taşıt yoluna cepheli olan kısımları Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre ticari alan olarak kullanma talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

10-         İlçemiz Güllük Mahallesi sahil bandında yapılması planlanan, yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları kapsamında, projede belirtilen sayı kadar aydınlatma direği ile beraber ileride işletme güçlüğü yaşanmaması maksadıyla ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. nin talep edeceği miktar kadar yedek direğin alınmasına yönelik her türlü malzeme, yedek parça ve nakliyelerinin Belediyemizce karşılanması, montajları için ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ne teslim edilmesi, işin ADM Elektrik A.Ş. tarafından tamamlanması ve işletmeye alınması süreçlerini belirleyecek protokolün ADM Elektrik A.Ş. ile yapılması ve bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü)

11-         Dolu-Boş Kadro Değişiklik Cetvellerinde belirtilen dolu kadro değişikliği ile boş kadro derece ve unvan değişikliklerinin görüşülmesi,(İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü)

12-         Süreyya UYSAL’ın; İlçemiz Bafa Mahallesi Park Cad. No:36 adresinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

13-         Şeref TİRELİ’nin; İlçemiz Ağaçlıhöyük Mahallesi Merkez  Sokak No:64 (160  ada 8 parsel)   adresinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

14-         İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

a-           İlçemiz, Hasanlar Mahallesi 112 ada 15 parsel maliki ilgi dilekçesinde taşınmazına ev yapmak istediği ancak taşınmazına giden herhangi bir yol olmaması nedeniyle taşınmazının ön tarafında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 112 ada 5 parselde geçiş hakkı talebinin görüşülmesi

b-           İlçemiz, Ören Mahallesi 312 ada 2,3,13 ve 14 parsel maliki mülkiyeti Belediyemize ait 312 ada 5  parselde kayıtlı arsa vasıflı 369,50m2 yüzölçümlü taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi

c-           İl Sağlık Müdürlüğünün; Mülkiyeti Belediyemize ait Mutluca Mahallesi 105 ada 1 parselde kayıtlı 976,57 m² yüzölçümlü taşınmazın, krokide Sağlık Ocağı olarak ayrılan Sağlık Bakanlığınca Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Binası yapılması planlanmakta olup, ilgili kanun doğrultusunda taşınmazın 25 yıl süreli olarak Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi,

d-           Mülkiyetinin 76,00 m² lik hissesi Belediyemize ait olan İlçemiz, Burgaz Mahallesi 79 ada 283 parsel numarasında kayıtlı bulunan 497,40 m² büyüklüğündeki taşınmazın Belediyemize ait olan 76,00 m² lik kısmını diğer hisse sahibi olan Deniz YALÇIN’ın satın alma talebinin görüşülmesi

e-           İlçemiz Boğaziçi Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 6919 parselde kayıtlı 176,04 m² büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.

f-            İlçemiz Ören Mahallesi 210 ada 122 parsel malikinin, taşınmazına şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 210 ada 273 parsel  nolu 39,72 m² büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi

 

g-           İlçemiz Dörttepe Mahallesi 383 ada 43 parsel malikinin, taşınmazına şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 383 ada 98 parsel nolu  131,18 m² büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi

h-           İlçemiz Ören Mahallesi 360 ada 1 parsel malikinin, taşınmazına şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 359 ada 9 parsel nolu  271,14 m² büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi

i-            İlçemiz Küçük Dibekdere Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 273 parselde kayıtlı 508,37 m² büyüklüğündeki taşınmaz üzerine İzan Otelcilik Turizm Tic. A.Ş. tarafından ekli protokol taslağında belirtilen hususlar doğrultusunda  bila bedel ile Sevgi Evi (Kadın Sığınma Evi) inşaatını tamamlayıp Belediyemize hibe etme talebinin  ve hazırlanan protokol ile ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

j-            İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Karakaya mevkiinde bulunan taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunun 10 ncu maddesi gereği 5 yıllık İmar Programına eklenmesi talebinin görüşülmesi