MECLİS TOPLANTISI’NIN 1. OTURUMU TAMAMLANDI

05.10.2021


Milas Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 1. oturumu tamamlandı. Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat’ın Başkanlığı’nda toplanan mecliste 13 Ana Gündem Maddesi’nin yanı sıra 1 Ek Gündem Maddesi ve İmar Komisyon Raporları görüşülerek, karara bağlandı.

Milas Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 2. Oturumu 25 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 14’te toplanmasına oy birliği ile karar verildi.

‘Ekiplerimiz yoğun çalıştı’

Gündem maddelerine geçilmeden önce konuşma gerçekleştiren Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, İlçemiz mahallelerinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclise bilgilendirmelerde bulundu. Ekiplerin yoğun olarak çalıştığını belirten Başkan Tokat, planlaması yapılan mahallelerde asfalt, parke kaplama ve blokaj çalışmalarının tamamlandığını belirterek, planlanan programlar doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Seyhan Belediyesi İle Kardeş Belediye Olduk

Milas Belediyesi ile Adana İli Seyhan Belediyesi arasında eğitim, turizm, kültür, sosyal ve ekonomik ilişkiler kurulması, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak proje çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, mecliste yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kardeş belediye olunmasına karar verildi. Konu hakkında konuşan Başkan Tokat; “İki belediyenin birbirine bilgi paylaşımı, ortak çalışmalar noktasında çok katkısı olabilecek hususlar var. İki belediyenin çalışmalarının her iki belediye ve ilçe halkı açısından yararlı sonuçlar yaratacağı kanaatindeyim. Seyhan Belediyesi ile kurulacak olan ilişkilerin başta tarımsal çalışmalarımız ve projelerimiz olmak üzere birçok şeye katkı sunacak” dedi.

Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat’ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2021 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

1-           Açılış ve yoklama

2-           2022 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve izleyen 2 yılın Gelir-Gider Bütçe Taslağı ve Ücret tarifelerinin görüşülmesi maddesi Plan Bütçe komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

3-           2022 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi maddesi Plan Bütçe komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

4-           Belediyemizin 2022 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi maddesi Plan Bütçe komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

5-           Milas Belediyesi Gıda İnş.Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti. nin; İlçemiz Hisarbaşı Mahallesi 182 Ada 5 parsel (Çöllüoğlu Hanı) ile Ören Mahallesi 4352 parselde( çekek yeri) bulunan 27.000.000,00 TL ‘ye ( Yirmiyedimilyon) karşılık gelen   taşınmazların 5393 sayılı Yasanın 18/i maddesi gereğince Ayni Sermaye olarak şirketimize devir edilmesi talebinin görüşülmesi maddesinin Plan Bütçe komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

6-           Milas Belediyesi ile Adana İli Seyhan Belediyesi arasında eğitim, turizm, kültür, sosyal ve ekonomik ilişkiler kurulması, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak proje çalışmalarının yürütülmesi amacıyla 5393 sayılı Yasanın 18/p maddesi ve 74 ncü maddesince kardeş kent ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edilerek, Seyhan Belediyesi ile kardeş belediye olundu.

7-           İlçemiz Güllük Mahallesi 366 Ada 12 parsel maliki, mülkiyeti belediyemize ait 366 ada 103 parselde kayıtlı arsa vasıflı 52,93 m2 yüzölçümlü taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

8-           İlçemiz, Kazıklıbucak Mahallesi 262 ada 4 parsel ve 261 ada 8 parsel maliki, mülkiyeti Belediyemize ait 262 ada 5 parselde kayıtlı arsa vasıflı 2.071,60 m² büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonuna Havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

9-           İlçemiz Boğaziçi  Mahallesi tapunun 5994 ve 5995 parselle kayıtlı bulunan imar planında konut alanında kalan taşınmazların 22 metre genişliğindeki taşıt yoluna cepheli olan kısımları Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre ticari alan olarak kullanma talebinin görüşülmesi maddesinin  İmar Komisyonuna Havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

10-         İlçemiz Güllük Mahallesi sahil bandında yapılması planlanan, yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları kapsamında, projede belirtilen sayı kadar aydınlatma direği ile beraber ileride işletme güçlüğü yaşanmaması maksadıyla ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. nin talep edeceği miktar kadar yedek direğin alınmasına yönelik her türlü malzeme, yedek parça ve nakliyelerinin Belediyemizce karşılanması, montajları için ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ne teslim edilmesi, işin ADM Elektrik A.Ş. tarafından tamamlanması ve işletmeye alınması süreçlerini belirleyecek protokolün ADM Elektrik A.Ş. ile yapılması ve bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

11-         Dolu-Boş Kadro Değişiklik Cetvellerinde belirtilen dolu kadro değişikliği ile boş kadro derece ve unvan değişikliklerinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

12-         Süreyya UYSAL’ın; İlçemiz Bafa Mahallesi Park Cad. No:36 adresinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi. Komisyonca talep kabul edildi. Mecliste yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

13-         Şeref TİRELİ’nin; İlçemiz Ağaçlıhöyük Mahallesi Merkez  Sokak No:64 (160  ada 8 parsel)   adresinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi komisyon tarafından talep ret edildi. Komisyonun kararı mecliste oy birliği ile kabul edildi.

2021 EKİM AYI MECLİS EK GÜNDEMİ

1 İlçemiz Boğaziçi Mahallesi tapunun 6914 parselle kayıtlı bulunan imar planında 2. konut alanında kalan taşınmazın zemin katını Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1nci bendine göre ticari alan olarak kullanma talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonuna Havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Ana Gündem ve Ek Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İmar Komisyon Raporları’ da görüşülerek karara bağlandı.