İHALE İLANI

26.10.2021


Mülkiyetleri belediyemize ait olan ekli listede bilgileri bulunan 26 Adet taşınmazımız 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile 11.11.2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecektir. İhalesi gerçekleştirilecek olan taşınmazlara ait İhale İlanı ve İdari Şartnameler yazımız ekinde sunulmuştur.

 

 EK´ler için Linklere Tıklayınız:

1- İhale İlanı

2- Kafeterya/Büfe Kiralanması İhale Şartnamesi

3- Ören 156 Ada 311 Parsel Arsa Kiralanması İdari Şartname

4- Tüm Taşınmazlar Örnek İdari Şartname