İHALE İLANI

18.11.2021


Mülkiyetleri Belediyemize ait olan taşınmazlarımız 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Hükümleri gereğince açık teklif usulü ile 5 yıllığına kiraya verilecektir. İlgili ihale Belediye Encümeni huzurunda 18.11.2021 Perşembe günü saat 13:30 da Belediye Ana Hizmet Binasında yapılacaktır.

İhale ilanı için lütfen tıklayınız...

Örnek şartname için tıklayınız...