İHALE İLANI

25.11.2021


Mülkiyetleri Belediyemize ait olan taşınmazlarımız 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Hükümleri gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı 3 (üç) ve 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir. İlgili ihale Belediye Encümeni huzurunda 25.11.2021 Perşembe günü saat 13:30 da Belediye Ana Hizmet Binasında yapılacaktır.

 

İhale ilanı için tıklayınız...

 

İdari şartname için tıklayınız...