MİLAS BELEDİYESİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI PAZARTESİ GÜNÜ

04.02.2022


Milas Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Pazartesi günü toplanacak. Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat’ın Başkanlığı’nda toplanacak olan mecliste ana gündem maddelerinin yanı sıra İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporları ve İmar Komisyon Raporları görüşülerek, karara bağlanacak.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda 7 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek toplantı, Milas Belediyesi Facebook hesabından da canlı olarak yayınlanacak.

Milas Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

 

2022 ŞUBAT AYI MECLİS  GÜNDEMİ    :
 

1-   Açılış ve yoklama

 

2-   5393 sayılı Yasanın 18/d maddesi  gereğince Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere (Taşıt ve İş Makinesi alımı, Labranda İşletmesinde pet su ve bardak su üretiminde kullanılmak üzere ve cari ödemeler için) 27.000.000,00 TL (yirmiyedimilyontürklirası) kredi kullanılması ve bu iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

3-   Belediyemize bağlı müdürlüklerde kullanılmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesinin 2 nci bendi gereğince Devlet Malzeme Ofisinden ekli listede belirtilen taşıt ve iş makinelerinin  satın alınması talebinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

4-   2022  yılı ve sonrası için belirlenen emlak vergisi matrahlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

5-   MLKA Yapı İnş. San.Ve Dış Tic.A.Ş. Vekili Volkan SOLMAZ’ın; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi 6917 parselde kayıtlı bulunan imar planında konut alanında kalan taşınmazın zemin katını Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre ticari alan olarak kullanma talebinin görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

6-   Fatoş ÖZALKAN Vekili Volkan SOLMAZ’ın; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi 4312 parselde kayıtlı bulunan imar planında konut alanında kalan taşınmazın zemin katını Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre ticari alan olarak kullanma talebinin görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

7-   Metin YILMAZSOY Vekili Volkan SOLMAZ’ın; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi 5261 parselde kayıtlı bulunan imar planında konut alanında kalan taşınmazın zemin katını Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre ticari alan olarak kullanma talebinin görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

8-    İlçemiz, Hacıapti Mahallesi, "Milas Beçin Kazı Evi ile Esentepe Parkı Laboratuvar Yapımı ve Çevre Düzenleme Projesi" uygulama işlerinin yıllara sari olarak yapılması talebinin görüşülmesi, ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

9-   İlçemiz, Hacıapti ve Ahmetçavuş Mahalleleri, "Baltalı Kapı ve Çevresi Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Pazar Yeri ve Park Düzenleme Projesi" uygulama işlerinin yıllara sari olarak yapılması talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

10- İlçemiz sınırları dahilinde Yeniköy Kemerköy Elk. Ürt. ve Tic. A.Ş´nin uhdesindeki Sicil:86541 (ER:3381562) nolu 4. Grup İşletme Ruhsatlı Kömür sahası için, 3213 sayılı Maden Kanunu 7. maddesi kapsamında ruhsat sınırları dahilindeki 1003,90 Ha´lık alan için, 1. sınıf GSM (Gayri Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebinin Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınmasının görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

11-   Labranda Su İşletme Müdürlüğümüzde üretimi ve satışı yapılan Pet-Su ve Bardak Su hammadde fiyatlarının artması nedeni ile satış fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi. (İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü)

 

12-   İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

 

1-     İlimder İLTER’in; İlçemiz Yusufça mahallesi Merkez Sokak No:29 (619 parsel) adresinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi.

 

2-     Mutlu ÖNDER’in; İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 1. Demirciler Sok. No:12/B (254 ada 15 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi,

 

13-   İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

1-     Nuray KULAÇ ve Müşterekleri Vekili Nida BAYIRLI’nın; İlçemiz Ören Mahallesi 225 ada 115 parseline şuyulu bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait 225 ada 408 parselde kayıtlı 68,15 m² büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.

 

2- Yüksel ULU Vk. Sarper ETİK’in; İlçemiz Selimiye Mahallesi 358 ada 4 parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 358 ada 19 parselde kayıtlı 14,55 m² büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,

 

3- Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilgi yazısında; İlçemiz Avşar  mevkiinde yapılması öngörülen jeotermal arama ruhsat talep sahası ile ilgili mevzuat kapsamında  kurum görüşü verilmesi talebinin görüşülmesi,

 

4- Özçelik ARAL’ın ; İlçemiz Ahmetçavuş-Hayıtlı Mahallesinde bulunan bir yola “İsmail Hakkı ARAL”ın ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

5-     Ahmet Çavuş- Hayıtlı Mahalle Muhtarlığının; Ahmet Çavuş- Hayıtlı Mahallesinde bulunan fakat mekansal Adres Kayıt Sisteminde numaratajları Menteş Köy Yolu Üzeri Bulvardan alan Bilginler Zeytinyağı Fabrikası karşısındaki yapıların  bulunduğu alana Vakıflar Küme Evleri olarak , Öz İlkem Düğün Salonunun yanında bulunan yapıların bulunduğu alana ise Teyyare Meydanı Küme Evler  olarak isim verilmesi talebinin görüşülmesi.

 

6-      Hasan DURMAZ’ın; İlçemiz Selimiye Mah. 368 ada 44 parsellerde kayıtlı bulunan imar planında konut alanında kalan taşınmazın zemin katını ticari alan olarak kullanılma talebinin görüşülmesi.