ZEYTİN BİZİM AŞIMIZ, İŞİMİZ, YAŞAMIMIZ

03.03.2022


Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Yönetmelik değişikliği ile zeytinliklerde maden ocağı açılmasına izin verilmesine tepki gösterdi.

“Zeytinin başkenti Milas’tan haykırıyoruz” diyerek tepkisini gösteren Başkan Tokat ; “Zeytinlikleri madenciliğe açmak insana, doğaya, tarihe, sürdürülebilir kalkınmaya ve yaşama açılan en derin yaradır. Bir gün bu yara büyür kangren olur. Üç beş günde çıkarılıp alınacak madenler için binlerce yıllık ağaçlar sökülemez. Geri dönüşü olmayan bu yanlış karar derhal yok sayılmalı, bu hatadan bir an önce geri dönülmelidir. Zeytin bizim aşımız, işimiz, yaşamımız”dedi

“Milas’ın  dağlarından yağ,  ovalarından  bal  akar”

İlkçağlardan   günümüze   kadar,   Milas’ta   zeytin,   en   temel   geçim   kaynağı   olmuştur diyerek sözlerine devam eden Başkan Tokat ;    “Günümüzden   geriye   doğru,   tarih   içinde   bir yolculuk  yaparsak,  Milas’ta  insan  yaşamının  tespit  edildiği  tarih  öncesi dönemde de   zeytin   ağaçlarının   varlığına   rastlanmıştır.   Zeytincilik   her   zaman   Milas ekonomisinin  ve  insan  geçiminin  temelini  oluşturan  bir  unsur  olmuştur.  Milas’ın  dağlarından yağ,  ovalarından  bal  akar. Bu yönetmeliğe   karşı hukuki tüm mücadeleyi göstereceğiz”dedi.