MİLAS BELEDİYESİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI.

08.03.2022


13 ana 4 ek gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik’in adının bir parkta yaşatılması kararı alındı.

Meclis üyelerinden çevre, doğa ve doğal yaşam hassasiyeti.

 Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda saat 14.00’de başlayan ve  Mart ayı meclis gündeminde bulunan, Yeniköy Kemerköy Elk. Ürt. ve Tic. A.Ş´nin uhdesindeki Sicil:86541 (ER:3381562) nolu 4. Grup İşletme Ruhsatlı Kömür sahası için, 3213 sayılı Maden Kanunu 7. maddesi kapsamında ruhsat sınırları dahilindeki 1003,90 Ha´lık alan için, 1. sınıf GSM (Gayri Sıhhi Müessese) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebi ;” Sınırların daha noktasal olarak tespit edilmesi,tarım alanlarının korunması,çevre,doğa,doğal yaşam üzerinde oluşabilecek zararlar göz önünde bulundurularak ilgi kurumundan uygun görüş alınması şartıyla Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından değerlendirilmesi gerektiğinden meclis üyelerinin oy birliği ile ret edildi.

Fatma Girik ismi Emek mahallesinde parkta yaşatılacak.

Meclisin bir diğer önemli konuları ise  geçtiğimiz günlerde Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik’in isminin bir parka verilmesi ve Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda jüri üyeliği ve katkısı yanında, kültür sanata yaptığı gelişim ve ilçemizin tanıtımına katkılar sağlayan İzel Rozental’a ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verilmesi idi.Her iki konu meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

İlçemizin de kurucu üyesi olarak içinde bulunduğu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/o maddesine istinaden kurulan Karya Belediyeler Birliğine ait tüzüğün  5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 5 nci maddesine istinaden görüşülmesi oy birliği ile kabul edilirken, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin daveti üzerine; Birliğe üye olunması ve birliğin tüzüğü uyarınca Belediye Başkanının doğal üye, Belediye Meclis üyeleri Cüneyt İlter, Mehmet Ateş, Sinan Erbey ve Gürsel İnce’nin asil, Tacettin Yıldız’ın ise yedek üye olması konusu kabul edildi.

Meclis gündeminde bulunan konuların bir kısmı imar komisyonuna havale edilirken diğer konular ise görüşülerek kara bağlandı.Mart ayı olağan meclis toplantısı görüş ve önerilerin dinlenmesinin ardından sona erdi.