İHALE İLANI

02.06.2022


Mülkiyeti Belediyemize ait olan bulunan taşınmazlarımız 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Hükümlerine göre AÇIK İHALE USÜLÜ ile 03.06.2022 Cuma günü saat 10:00 da Belediyemiz Ana Hizmet Binasında ihaleye çıkarılacaktır.

 

İhale ilanı için tıklayınız...

 

İhale şartnamesi için tıklayınız...