TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI SALI GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK…

04.07.2022


Milas Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Salı günü gerçekleştirilecek. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın Başkanlığı’nda toplanacak olan mecliste ana gündem maddelerinin yanı sıra Plan ve Bütçe Komisyon Raporları ve İmar Komisyon Raporları görüşülerek, karara bağlanacak.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 5 Temmuz Salı günü saat 14:00’te başlayacak.

Milas Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

 

2022 TEMMUZ AYI MECLİS  GÜNDEMİ  :

 

1-           Açılış ve yoklama

 

2-           Mülkiyetinin 81,54 m²lik hissesi Belediyemize, 268,55 m²lik hissesi Bülent SEZGİN´e ait olan İlçemiz, Hacıilyas Mahallesi 349 ada 215 parsel numarasında kayıtlı bulunan 350,09 m² büyüklüğündeki taşınmazın Belediyemize ait olan 81,54 m² lik kısmını diğer hisse sahibi olan Bülent SEZGİN satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

3-           İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 367 ada 2 parsel maliki Abdullah AKDENİZ ilgi dilekçesinde, parselinin batısından yol geçirildiğini, istimlak bedelinin ödenmediğini, yol geçtiği tarihten bu yana istimlak bedelinin tarafına ödenmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

4-           İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 830 ada 4 parsel maliki Doğan DÖVER Vekili Av. Kağan DÖVER ilgi dilekçesinde herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmadan fiili olarak el atılmak suretiyle Belediyemizce yol yapıldığını kamulaştırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

5-           İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 82 ada 39 parsel maliki Günsel ÇÖLLÜOĞLU ilgi dilekçesinde Belediyemizin tarlasından yol geçirip asfalt döktüğünü buranın kamulaştırılması veya takas talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

6-           Salih ÖNEL’in, İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1039 ada 3-4-5-6 parseller ihdas sonucu belediyemiz adına tescil edilmiş olup bu parsellere karşılık kamuya terk edilen 6451,20m2 park alanına karşılık takas talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

 

7-           Özcan ÇİFTÇİ’nin; İlçemiz, Çiftlik Mahallesi 121 ada 118 parsel maliki ilgi dilekçesinde mülkiyeti Belediyemize ait parselinin ön tarafında bulunan 121 ada 119 parselden 113,32 m²’yi bedeli karşılığında geçiş hakkı  talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

8-           İlçemiz Sarıkaya Mahalle sakinleri ilgi dilekçelerinde köy içindeki yolların çok dar olduğunu, ağır tonajlı kamyonların mahalle içinden geçmelerinin mal ve can kaybına neden olabileceğini, ağır tonajlı tırların yollara zarar vereceğini, geçiş esnasında çıkardıkları tozların mahalle sakinlerinin sağlığına zarar vereceğini, ayrıca mahalleyi Milas´a bağlayan Büyükşehire ait yolun çok dar olması nedeniyle trafikte telafisi mümkün olmayan zararların doğabileceği gerekçesi ile maden şirketlerine geçiş hakkı verilmemesini talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

9-           Belediyemiz ile  Türkiye Kadınlar Birliği Derneğinin Emzirme ve Bebek Bakım Kabini Projesi kapsamında 5393 sayılı yasanın 75/c maddesi gereği iş birliği ve ortak hizmet projesi yürütülmesi, bu iş birliği ve ortak hizmet projesi kapsamında  belediyemize bağışlanmak istenen emzirme ve bakım kabinlerinin kabul edilmesi ve Türkiye Kadınlar Birliği Derneği ile Sosyal Yardım Ve Bağış Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi, ( Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü)

 

10-         İlçemiz Hacıabdi Mahallesi, 101 ada 39 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi. (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

11-         İlçemiz  İsmetpaşa Mahallesi, 465 ada 113 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi. (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

12-         İlçemiz Burgaz Mahallesi, 1004 ada 6-7  parsel numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

13-         Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair    Yönetmeliğin 11 nci maddesine göre Dolu/Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu/boş kadro  derece değişikliği talebinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

14-         Plan Ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

 

1-           Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin ihtiyacı karşılamayacağı anlaşıldığından, mali yıl içerisinde harcanması zorunlu bulunan 2022 Mali Yılı Gider Bütçesine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği´nin  37´nci maddesi gereğince, yeni gelir kaynakları ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması tablosunda borçlanma gösterilmesi koşulu ile toplam 108.000.000,00.-TL Ek Ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi,

 

2-           İşletme Ve İştirakler Müdürlüğümüzce üretilen, dolum ve satışı yapılan Labranda Su Fiyatlarının üretim hammaddeleri tamamen döviz kuru üzerinden satın alınmakta olup, döviz kurlarındaki iniş çıkışlar dikkate alınarak damacana ve pet-su grubu satış fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

 

15-         İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

1-           Polat Global İnv. Tur.İnş.Tah.Ltd.Şti Nimetullah POLAT Vekili Selin FİDANLIK’ın; İlçemiz Güllük Mahallesi 292 ada 24 parseline şuyulu mülkiyeti belediyemize ait arsa vasıflı 292 ada 27 parsel (1,38m2) , 292 ada 28 parsel (1.65m2)  ve 292 ada 29 parselde (11,72m2) bulunan taşınmazları satın alma talebinin görüşülmesi

 

2-           Sefa KULAÇ’ın; İlçemiz Ören Mahallesi 156 ada 986 parseline şuyulu mülkiyeti belediyemize ait 156 ada 1252  parselde bulunan arsa vasıflı 35,47m2’lik taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.

 

3-           Melek BESLER’in; İlçemiz Selimiye Mahallesi 311 ada 5 parseline şuyulu bulunan mülkiyeti belediyemize ait 311 ada 6  parselde bulunan arsa vasıflı 14,66 m2’lik taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.

 

4-              Fatma BENCİK’in; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 805 ada 89 parsel maliki parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 805 ada 674  parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

 

 

5-           İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 390 ada 72 parsel maliki Hasan PEK’in; evine giriş çıkışı olmadığından 390 adada bulunan parsellerin kamulaştırılması talebinin görüşülmesi,

 

6-              İlçemiz Burgaz Mahallesi 79 ada 23 parsel maliki Cemil SOLMAZ’ın parselinin imar planında kamusal alan olarak ayrılan yol ve park alanında kaldığını, çöplük yolunun arazisinden geçtiğini, 79 ada 317 parselde bulunan binada oturanların arazisinden geçerek evlerine ulaştığını bu nedenle hem kamunun kullandığı imar yollarının resmiyete kavuşması hem de komşu parselindeki kat maliklerinin mağdur olmaması için kamulaştırma talebinin görüşülmesi

 

7-             İlçemiz Güllük Mahallesi 106 ada 18 ve 61 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların onaylı üst ölçekli planlara uygun olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebinin görüşülmesi.