AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

03.08.2022


Milas Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Cuma günü gerçekleştirilecek. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın Başkanlığı’nda toplanacak olan mecliste ana gündem maddelerinin yanı sıra İmar Komisyon Raporları görüşülerek, karara bağlanacak.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı 5 Ağustos Cuma günü saat 14:30’da başlayacak.

Milas Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

 

2022 AĞUSTOS AYI MECLİS  GÜNDEMİ    :

 

1-           Açılış ve yoklama

 

2-           Belediyemiz bünyesinde 5393 Sayılı Yasanın 49 ncu maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak personele verilecek net ücretlerin tespit edilmesi talebinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

3-           5393 sayılı Yasanın 49 ncu maddesinin 7 nci fıkrası gereğince  belirlenen  Belediye Başkan Yardımcılarına verilen ödeneğin yeniden belirlenmesi talebinin  görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

4-           Müdürlüğümüz bünyesindeki Ruhsat Ve İskan Şefliği alt birimi olarak görevini sürdürmekte olan  Kudep Birimimizin ayrı bir şeflik oluşturularak görevine devam etmesi talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 

 

 

5-           İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

1-           Mülkiyetinin 81,54 m²lik hissesi Belediyemize, 268,55 m²lik hissesi Bülent SEZGİN´e ait olan İlçemiz, Hacıilyas Mahallesi 349 ada 215 parsel numarasında kayıtlı bulunan 350,09 m² büyüklüğündeki taşınmazın Belediyemize ait olan 81,54 m² lik kısmını diğer hisse sahibi olan Bülent SEZGİN satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

2-           İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 367 ada 2 parsel maliki Abdullah AKDENİZ ilgi dilekçesinde, parselinin batısından yol geçirildiğini, istimlak bedelinin ödenmediğini, yol geçtiği tarihten bu yana istimlak bedelinin tarafına ödenmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

3-           İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 830 ada 4 parsel maliki Doğan DÖVER Vekili Av. Kağan DÖVER ilgi dilekçesinde herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmadan fiili olarak el atılmak suretiyle Belediyemizce yol yapıldığını kamulaştırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

4-           İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 82 ada 39 parsel maliki Günsel ÇÖLLÜOĞLU ilgi dilekçesinde Belediyemizin tarlasından yol geçirip asfalt döktüğünü buranın kamulaştırılması veya takas talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

5-           Salih ÖNEL’in, İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1039 ada 3-4-5-6 parseller ihdas sonucu belediyemiz adına tescil edilmiş olup bu parsellere karşılık kamuya terk edilen 6451,20m2 park alanına karşılık takas talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

 

6-           Özcan ÇİFTÇİ’nin; İlçemiz, Çiftlik Mahallesi 121 ada 118 parsel maliki ilgi dilekçesinde mülkiyeti Belediyemize ait parselinin ön tarafında bulunan 121 ada 119 parselden 113,32 m²’yi bedeli karşılığında geçiş hakkı  talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

 

 

7-           İlçemiz Sarıkaya Mahalle sakinleri ilgi dilekçelerinde köy içindeki yolların çok dar olduğunu, ağır tonajlı kamyonların mahalle içinden geçmelerinin mal ve can kaybına neden olabileceğini, ağır tonajlı tırların yollara zarar vereceğini, geçiş esnasında çıkardıkları tozların mahalle sakinlerinin sağlığına zarar vereceğini, ayrıca mahalleyi Milas´a bağlayan Büyükşehire ait yolun çok dar olması nedeniyle trafikte telafisi mümkün olmayan zararların doğabileceği gerekçesi ile maden şirketlerine geçiş hakkı verilmemesini talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

8-           İlçemiz Hacıabdi Mahallesi, 101 ada 39 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi. (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

9-           İlçemiz  İsmetpaşa Mahallesi, 465 ada 113 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi. (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

10-         İlçemiz Burgaz Mahallesi, 1004 ada 6-7  parsel numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlanan 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

11-         İlçemiz Güllük Mahallesi, 108 ada 1 parsel ve 109 ada 1 numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)