YILIN SON BELEDİYE MECLİSİ 5 ARALIK’TA

01.12.2022


Milas Belediye Meclisi 2022 Aralık ayı meclis toplantısı 5 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.Milas Belediye Meclisi 2022 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısı 5 Aralık Pazartesi günü saat 14.00´te Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu´nda gerçekleştirilecek. Toplantıda 19 ana gündem maddesi ile 5 İmar Komisyon raporu görüşülerek karara bağlanacak.
Yılın son meclis toplantısında ilçemiz için önemli konular görüşülecek.

2022 ARALIK AYI MECLİS  GÜNDEMİ :


1- Açılış ve yoklama

2- Belediyemize malzeme temini yönünde ücreti mukabilinde talepler gelmekte olup; stabilize malzeme ve roadmix malzeme için fiyat belirlenmesi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3- Yelken Mülk Yönetimi A.Ş. vekili Murat YILDIRIM’ın; İlçemiz Burgaz Mahallesi 818 ada 208 parsel numarasında kayıtlı bulunan 369,85 m² büyüklüğündeki taşınmazın Belediyemize ait olan 20,05 m² lik kısmını diğer hisse sahibi olarak satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

4- Adele KOCAZORBAZ’ın;  İlçemiz Selimiye Mahallesi 177 ada 13 parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 177 ada 127  parselde kayıtlı 97,12m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazı satın alma  talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü) 

5- İlçemiz Kazıklı Mahallesinde, halkın ortak kullanımına sunulabilecek bir sosyal tesisin inşa edilebileceği Belediyemize ait uygun bir taşınmaz bulunmaması nedeniyle aynı Mahallede 185 ada 1 parselde (eski 374) kayıtlı mera vasıflı, ekli krokide gösterilen 11.378,88 m² yüzölçümlü taşınmazda, Kazıklı Mahalle halkının kullanımına sunulmak üzere nişan, düğün ve mevlit gibi sosyal etkinlik ve törenlerin yapılabileceği bir sosyal tesis yapılmak üzere Muğla İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünden ´´Tahsis Amacı Değişikliği´´ yapılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü) 

6- Fen İşleri Müdürlüğünün; İlçemiz Mutluca Mahallesi 1. Soğukkuyu Caddesi üzerinde beton parke taşı ile kaplama işi yapılacağı ancak 155 ada 178 parselin yola terk işlemleri yapılmadığından beton parke taşı ile kaplama işinin yapılamadığı, ekli krokide gösterilen taralı alanın yaklaşık 1119,53 m²lik kısmının yolda kaldığından kamulaştırma işleminin yapılıp yapılamayacağı talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü) 

7- Banu ÖNER’in; İlçemiz Köşk Mahallesi 562 parsel (126 ada 3 parsel) maliki olduğu ve parselinin yan tarafında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 565 parselden (126 ada 4 parsel) 3,00 metre genişliğinde 32,21 uzunluğunda toplam 96,63 m² bedeli karşılığında geçiş hakkı talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü) 

8- Ören Mahallesi 156 Ada 840 parsel maliklerinin, taşınmazlarının imar planı içerisinde kaldığını ve taşınmaz sınırları içerisinde bulunan imar yollarının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü) 

9- Akmercan Muğla Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic.A.Ş.’nin, Doğalgaz dağıtım hatları tatbikat projesi kapsamında 2022 yılında İsmetpaşa Mah. Gençlik Cad. üzerinde ve Mutluca Mah. Yemişlik Sok. üzerinde yer alan imar planında park alanı olarak ayrılan alan Bölge Regülatörü montajı yapılacağı, ayrıca 2023 yılında Mutluca Mah. Dilek Sok. üzerinde ve İsmetpaşa Mah. Kazım Karabekir Cad. üzerinde yer alan imar planında park alanı olarak ayrılan alana Bölge Regülatörünün montajının yapılmasının planlandığı, park alanı olarak ayrılan alanlar içerisine diğer alt ve üst yapılara gerekli olan emniyet mesafelerini sağladıktan sonra Bölge Regülatörlerinin montajlarının yapılarak dışarıdan müdahaleleri önlemek amacıyla etrafının güvenlik için tel çit ile çevrileceği, tel çit ile birlikte her bir Bölge Regülatörünün kapladığı alanın 25 m² olduğu Bölge Regülatörlerinin montajı için gerekli olan izinlerin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü) 10- Hüküm ve Tasarrufu Milas Belediyesine ait İlçemiz Akyol Mahallesinde kain tapunun 118 ada 45 parsel, 117 ada 1 parsel ve 118 ada 51 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların arasında  kalan 6163,97 m² Park Alanın Ekli Peyzaj ve büfe Projesine göre düzenlemenin Yüklenici tarafından yapılarak, Park İçindeki Büfeyi Ekte belirtilen şartlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 ci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereği 10 yıl süre ile kira ihalesine çıkartılması talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

11- Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan ekli listede belirtilen 28 adet ATM yerlerinin  ve İlçemiz Bafa mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:72 adresindeki dükkanın 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesi gereğince 10 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkarılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü) 

12- Oktay ÇAYIRLI ve diğer imza sahiplerinin; İlçemizde bulunan Menteşe Caddesi´nin Turgut Özal Caddesi ile Müştakbey Caddesi arasında kalan kısmının Ali Turhan GÖRGEN Caddesi olarak isminin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

13- Mehmet ÖZKAN’ın;  paraşüt kazası sonucu vefat ederek şehit olan oğlu Kıdemli Başçavuş Ali ÖZKAN´ın evinin bulunduğu sokak olan 4. Çaltılık Sokağı´nın isminin değiştirilerek "Kıdemli Başçavuş Ali ÖZKAN " Sokak olarak isminin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 

14- Kılıç Holding A.Ş. nin, İlçemiz Kemikler Mahallesi´nde yer alan tapunun 107 ada 265 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

15- İlçemiz sınırları içinde 6360 Sayılı Kanun öncesi köy statüsünde iken mülga Köy Muhtarlığının talebi üzerine tescil harici alanlarda 442 Sayılı Kanun, 3367 Sayılı Kanun ve 2510 Sayılı Kanun kapsamında onaylanan Köy Yerleşme Planlarının niteliğine ilişkin tereddütler yaşanması sebebiyle Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün görüş yazısı da dikkate alınarak, uygulamaların ne yönde olacağı talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 

16- İlçemiz Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan daha önceki dönemlerde 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince 5 yıllık İmar Programlarına alınmış olan, ancak bütçe imkanları, iş yoğunluğu, ihale sürecinin tamamlanamaması vb. sebeplerden dolayı gerçekleştirilememiş 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ile ilgili yapılacak imar uygulamalarının gelecek dönemler içerisinde yeniden 5 yıllık İmar Programına eklenmesi talebinin görüşülmesi, (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü) 

17- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Seyfettin METİN´in; Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği işbirliğinde; ilkokul ve ortaokul öğrencileri başta olmak üzere çeşitli yaş gruplarından katılımcıların zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri amacı ile bağlama çalma kursları düzenlenmesi; bu proje için Belediyemizce yer tahsis edilmesi, kursun verilmesi ve gerekli malzemelerin alınması işinin dernek tarafından yapılması ve bu kapsamda 5393 sayılı yasanın 75/c maddesi gereğince ilgili dernek ile yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT´a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. (Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü) 

18- Milas Lisesi Mezunları Derneğinin; Dernek olarak Belediyemize ait Atatürk Kültür Merkezi Salonu (anfi tiyatro)  altında boş bulunan alanın öğrencilere ve halkımıza ücretsiz ders verilemesi için  derneğimize kullandırılması talebi ile ilgili 5393 sayılı Yasanın 75/c maddesi gereğince belediyemiz ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi ve bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT´a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. (Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü) 

19- İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesinin; deniz turizminin ve denizcilik kültürünün geliştirilmesi faaliyetleri çerçevesinde belediyemizle birlikte sosyal projeler gerçekleştirmek ve işbirliği protokolü imzalamak istediklerini, işbirliği protokolü yapma talebi ile ilgili 5393 sayılı Yasanın 75/c maddesi gereğince ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve bu iş ve işlemler Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi, ( Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü)20- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

1- Plan Müellifi Ali Özden GÜRBÜZ’ün, İlçemiz Akyol Mahallesi, Sarısazlık Mevkiinde yer alan tapunun 123 ada 13 parsel (eski 165 parsel) numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “ Tır, Kamyon, Makine Parkı ve Garaj Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında alınması talep edilen Kamu Yararı Kararı talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

2- T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 28.09.2022 tarih E. 12844300 sayılı yazısı doğrultusunda, İlçemiz Kazıklıbucak Mahallesi´nde yer alan tapunun 121 ada 127 ve 128  parsel  numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili kurum görüşü talebinin görüşülmesi, (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü) 

3- Gülsüm ÖZ ve Görsev ÖZKAN’ın; İlçemiz Selimiye Mahallesinde bulunan tapunun 177 ada 38 parsel numarasında 18. Madde uygulaması sonunda meydana gelen ekli krokide belirtilen yola babaları Orhan ÖZTÜRK adının verilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 

4- Yahya AKSOY’un; İlçemiz Güllük Mahallesinde bulunan Oba Sahil Evleri Kooperatifi Kurucusu İzzet ŞAHİN’in evinin önünden geçen 527 nolu sokağa “İzzet ŞAHİN” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 

5- İlçemiz  Beçin (Mutluca) Mahallesinde eski 292 parselde bedelsiz olarak tek edilen 945 m2’lik park alanına “Refik ÖNER” isminin verilmesi  konusunun görüşülmesi. (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)