Duyuru tarihi :30.11.2023


İHALE İLANI

      Mülkiyeti belediyemize ait olan 36 Adet Taşınmazımız 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile 15.12.2023 tarihinde saat 10:00 da sıra ile ihaleye çıkarılacaktır.    Detay için ekteki belgeleri tıklayınız.
İhale İlan metni aşağıdaki dosyadadır.