Duyuru tarihi :18.12.2023


MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN PAZARLIK İLANIDIR

Toplama ve değerlendirme hakkı Milas Belediyesi’ne ait olan Milas Belediyesi hizmet alanı sınırları içerisinde meydana gelen ambalaj atıklarının mevzuat hükümleri çerçevesinde evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve geri kazanımı hakkı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereğinde açık ihale usulü ile 14/12/2023 tarihinde yapılan 3 yıl süre ile kiraya verme işi ihalesine katılım olmadığından söz konusu işin 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince 15 (onbeş) gün süre içerisinde pazarlık süreci pazarlık sureti ile yapılmasına karar verilmiştir. Pazarlık encümen günleri olan Perşembe günü saat 13:30’da Belediye ana binası Başkanlık odasında yapılacaktır. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları ilan olunur. İrtibat tel: 0252 513 13 30