Duyuru tarihi :24.01.2024


İlçemizde Kurulmakta Olan Pazar Yerlerinde Boş Olan Parseller ve Bu Parsellerde Kuraya Girecek Pazarcıların Listeleri

 İlçemizde kurulmakta olan pazar yerlerinde boş olan parsellere kura işlemi ile tahsisi gerçekleştirilecek olan, pazarcı ve boş parsellere ilişkin liste ekte olup, 12 Temmuz 2021 tarihli 28351 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 13. Maddesinin 2. fıkrasına istinaden; yapılacak tahsis işlemleri için Belediyeye yazılı olarak başvuruda bulunan ve kuraya katılmaya hak kazanan pazarcı listeleri ektedir.